• Giáo trình Tin học -cnotoB - GV Phạm Đình Duy

  Giáo trình Tin học -cnotoB - GV Phạm Đình Duy

  Sau khi học xong môn học này, người học đạt được một số nội dung trong Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, cụ thể: 1. Về kiến thức Trình bày được được một số kiến thức về công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng máy tính, xử lý văn bản; sử dụng bảng tính, trình chiếu,...

   112 p cdcdkontum 13/11/2019 8 0

 • Bài giảng Thiết kế web - Chương 2. HTML CƠ BẢN

  Bài giảng Thiết kế web - Chương 2. HTML CƠ BẢN

  TRƯỜNG CĐCĐ KONTUM KHOA TIN HỌC _ NGOẠI NGỮ &TV THIẾT KẾ WEB 1 TRƯỜNG CĐCĐ KONTUM KHOA TIN HỌC _ NGOẠI NGỮ &TV Bài 2: HTML cơ bản 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Giới thiệu ngôn ngữ HTML Các thành phần trong trang HTML Các tag cơ bản Sử dụng định dạng Hình ảnh - Image Danh sách - List Liên kết - Link Bảng - Table 2 Bài 2: HTML cơ bản 1. Giới thiệu ngôn ngữ HTML  HTML...

   68 p cdcdkontum 12/11/2019 7 0

 • Bài giảng Thiết kế web - Chương 5. CSS3

  Bài giảng Thiết kế web - Chương 5. CSS3

  THIẾT KẾ WEB Chương 5 12/11/2019 Lý thuyết • Liệt kê được một số hiệu ứng mới chỉ có từ phiên bản CSS3 • Phân biệt được các thuộc tính và phương thức mới trong CSS3: border-shadow, border-image, borderradius, text-shadow, box-shadow, transition-property, transition-duration, transition-timing-function, transition-delay, radial-gradient, linear-gradient, box-sizing,rotateX(),...

   22 p cdcdkontum 12/11/2019 8 0

 • TVS BỔ SUNG ĐC NL 1 2019-2020 K24 GV NGA - HÒA-NGUYÊN

  TVS BỔ SUNG ĐC NL 1 2019-2020 K24 GV NGA - HÒA-NGUYÊN

  CHƯƠNG TRÌNH CẬP NHẬT NHỮNG NỘI DUNG MỚI TỪ CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH MỚI NĂM 2019

   19 p cdcdkontum 02/11/2019 10 0

 • TVS BỔ SUNG BAI GIANG NLCB1

  TVS BỔ SUNG BAI GIANG NLCB1

  BÀI GIẢNG CẬP NHẬT NHỮNG NỘI DUNG MỚI TỪ CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH MỚI NĂM 2019

   73 p cdcdkontum 02/11/2019 10 0

 • Bài giảng Mạng điện nông thôn - Chương 1: Những khái niệm cơ bản về mạng điện

  Bài giảng Mạng điện nông thôn - Chương 1: Những khái niệm cơ bản về mạng điện

  Chương 1 - Những khái niệm cơ bản về mạng điện. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Lịch sử phát triển của mạng điện, những khái niệm cơ bản về mạng điện, những điểm đặc biệt về phân phối điện trong nông nghiệp, kết cấu dây dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   10 p cdcdkontum 31/10/2019 14 0

 • Bài giảng Mạng điện nông thôn - Chương 2: Tính toán dây dẫn và cáp theo đốt nóng

  Bài giảng Mạng điện nông thôn - Chương 2: Tính toán dây dẫn và cáp theo đốt nóng

  Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Điện trở của dây dẫn và cáp, sự phát nóng của dây trần dưới tác dụng của dòng điện, sự phát nóng của dây bọc và cáp, bảo vệ dây dẫn và cáp bằng cầu chảy trong mạng hạ áp, một số ví dụ tính toán mạng điện theo đốt nóng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội...

   16 p cdcdkontum 31/10/2019 12 0

 • Bài giảng Mạng điện nông thôn - Chương 3: Tổn thất công suất và điện năng trong mạng điện

  Bài giảng Mạng điện nông thôn - Chương 3: Tổn thất công suất và điện năng trong mạng điện

  Chương 3 - Tổn thất công suất và điện năng trong mạng điện. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tổn thất công suất trên đường dây, tổn thất công suất trong máy biến áp, tổn thất điện năng trên đường dây, tổn thất điện năng trong máy biến áp và trạm biến áp, ảnh hưởng của tổn thất điện năng đến giá thành...

   27 p cdcdkontum 31/10/2019 12 0

 • Bài giảng Mạng điện nông thôn - Chương 6: Độ lệch điện áp và tổn thất điện áp cho phép

  Bài giảng Mạng điện nông thôn - Chương 6: Độ lệch điện áp và tổn thất điện áp cho phép

  Chương này trình bày các phương pháp xác định tổn thất điện áp cho phép ( ÄUcp ) dựa vào độ lệch điện áp cho phép và thành phần thiết bị trong hệ thống điện, giúp việc tính toán tiết diện dây dẫn hợp lý, đảm bảo chất lượng điện và kinh tế nhất.

   23 p cdcdkontum 31/10/2019 9 0

 • Bài giảng Mạng điện nông thôn - Chương 4: Tính mạng điện hở

  Bài giảng Mạng điện nông thôn - Chương 4: Tính mạng điện hở

  Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Độ rơi điện áp và tổn thất điện áp trên mạng điện xoay chiều 3 pha đối xứng, tổn thất điện áp trên đường dây phân nhánh và đường dây có phụ tải phân bố đều, chọn tiết diện dây dẫn của đường dây theo tổn thất điện áp cho phép, xác định tiết diện dây dẫn theo chi phí kim...

   40 p cdcdkontum 31/10/2019 11 0

 • Bài giảng Mạng điện nông thôn - Chương 5: Mạng điện kín

  Bài giảng Mạng điện nông thôn - Chương 5: Mạng điện kín

  Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phân bố công suất trong mạng điện kín, các trường hợp đặc biệt của mạng điện kín, tổn thất điện áp và tiết diện dây dẫn trong mạng điện kín. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   31 p cdcdkontum 31/10/2019 10 0

 • Bài giảng Mạng điện nông thôn - Chương 9: Tính toán cột và móng cột điện

  Bài giảng Mạng điện nông thôn - Chương 9: Tính toán cột và móng cột điện

  Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phân loại cột điện và điều kiện tính toán cột, tải trọng cơ giới tác dụng lên cột, mô men chống uốn của cột bê tông cốt thép, mômen chống xoắn của cột bê tông cốt thép, tính móng cột chống lún, tính toán móng cột chống lật, tính toán móng néo, một số ví dụ tính toán cột và móng.

   19 p cdcdkontum 31/10/2019 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số