• DE CUONG CTXH VOI PHONG CHONG BLGD

  DE CUONG CTXH VOI PHONG CHONG BLGD

   8 p cdcdkontum 16/10/2019 6 0

 • giao trinh CUD thu gon_OTO

  giao trinh CUD thu gon_OTO

   90 p cdcdkontum 14/10/2019 6 0

 • Ky thuat trigger trong powerpoint

  Ky thuat trigger trong powerpoint

  Kỹ thuật  Trigger Huỳ nh Bao Thiên ̉ Lawrence S.Ting School .Nội dung Giới thiệu Thực hiện Bài tập Các ứng dụng Bài tập áp dụng . Giới thiệu  Trigger là một kỹ thuật được sử dụng rất  nhiều trong powerpoint dùng để điều ...

   28 p cdcdkontum 09/10/2019 6 0

 • Bai 7 Dong dien khong doi Nguon dien

  Bai 7 Dong dien khong doi Nguon dien

   13 p cdcdkontum 08/10/2019 8 0

 • DCCT Nói B2 - K22SPTA

  DCCT Nói B2 - K22SPTA

  đề cương Nói B2

   8 p cdcdkontum 08/10/2019 12 0

 • DC-PPGD1-K24SPAV

  DC-PPGD1-K24SPAV

              UBND TỈNH KON TUM             CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG          Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH ĐÀO TẠO: SƯ PHẠM TIẾNG ANH (ENGLISH LANGUAGE PEDAGOGY)...

   7 p cdcdkontum 08/10/2019 11 0

 • DCCT NA-AV-K24SPAV

  DCCT NA-AV-K24SPAV

  Đề cương chi tiết

   8 p cdcdkontum 08/10/2019 7 0

 • bai giang-ngu am

  bai giang-ngu am

  bài giảng Ngữ âm- Âm vị K24 Sư phạm Anh

   108 p cdcdkontum 08/10/2019 8 0

 • Giáo trìnhThiết bị điện giađình.Simpo PDF Merge and Split Unregistered

  Giáo trìnhThiết bị điện giađình.Simpo PDF Merge and Split Unregistered

   Giáo trình Thiết bị điện gia đình Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com CHƯƠNG 1 THIẾT BỊ GIA NHIỆT Trong đời sống cũng như sản xuất, yêu cầu về sử dụng nhiệt năng rất lớn. Trong các ngành công nghiệp khác nhau, nhiệt năng dùng để nung, sấy, nhiệt luyện, nấu chảy các chất... Nguồn nhiệt năng này được chuyển từ...

   145 p cdcdkontum 07/10/2019 9 0

 • Giáo trình Sản xuất cây giống bằng hom cành - MĐ03: Sản xuất kinh doanh cây giống lâm nghiệp

  Giáo trình Sản xuất cây giống bằng hom cành - MĐ03: Sản xuất kinh doanh cây giống lâm nghiệp

  Giáo trình mô đun “Sản xuất cây giống bằng hom cành” là giáo trình mô đun thứ ba trong sáu giáo trình mô đun của nghề Sản xuất kinh doanh cây giống lâm nghiệp. Giáo trình có 04 bài, mỗi bài học được chia làm 04 phần, Các bài dạy được biên soạn một cách ngắn gọn, kết cấu hợp lý giữa lý thuyết và thực hành nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ...

   29 p cdcdkontum 30/09/2019 19 1

 • Giáo trình sản xuất cây giống bằng hạt

  Giáo trình sản xuất cây giống bằng hạt

  Các bài dạy được biên soạn một cách ngắn gọn, kết cấu hợp lý giữa lý thuyết và thực hành nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng về sản xuất cây giống bằng hạt cho người học

   53 p cdcdkontum 30/09/2019 13 0

 • Giáo trình Lịch sử các học thuyết pháp lý: Phần 1

  Giáo trình Lịch sử các học thuyết pháp lý: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Lịch sử các học thuyết pháp lý" (Giáo trình đào tạo từ xa) gồm các chương sau: Nhập môn khoa học lịch sử các học thuyết chính trị, tư tưởng chính trị của các nước Ân Độ cổ đại, Trung Quốc cổ đại và Hy Lạp cổ đại.

   62 p cdcdkontum 30/09/2019 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số