• BÀI GIẢNG HÓA SINH ĐỘNG VẬT

  BÀI GIẢNG HÓA SINH ĐỘNG VẬT

  Cung cấp kiến thức cơ bản về sinh học và hóa học, từ đó đưa ra định nghĩa hóa sinh và nắm được đối tượng của hóa sinh là gì?

   63 p cdcdkontum 09/10/2016 101 25

 • BÀI GIẢNG VI SINH VẬT HỌC

  BÀI GIẢNG VI SINH VẬT HỌC

  Cung cấp kiến thức về đặc điểm cũng như lịch sử phát triển ngành vi sinh vật học

   60 p cdcdkontum 09/10/2016 48 8

 • BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ SINH SẢN

  BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ SINH SẢN

  Công nghệ sinh sản

   62 p cdcdkontum 09/10/2016 30 7

 • BÀI GIẢNG CHĂN NUÔI ONG MẬT

  BÀI GIẢNG CHĂN NUÔI ONG MẬT

  Kiến thức về đặc điểm các loài ong mật, sự phát triển các loại hình ong và các tập tính của ong mật

   26 p cdcdkontum 09/10/2016 99 18

 • BÀI GIẢNG NGOẠI KHOA

  BÀI GIẢNG NGOẠI KHOA

  Ngoại khoa chuyên nghiên cứu những nguyên tắc và phương pháp chung thực hiện các phẫu thuật ngoại khoa và các bệnh ngoại khoa xảy ra ở vật nuôi

   120 p cdcdkontum 09/10/2016 52 12

 • GIÁO TRÌNH VỆ SINH VẬT NUÔI

  GIÁO TRÌNH VỆ SINH VẬT NUÔI

  Vệ sinh vật nuôi

   81 p cdcdkontum 09/10/2016 39 4

 • GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI LỢN

  GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI LỢN

  Hướng dẫn quy trình chăn nuôi lợn

   164 p cdcdkontum 09/10/2016 108 26

 • BÀI GIẢNG CHĂN NUÔI GIA CẦM

  BÀI GIẢNG CHĂN NUÔI GIA CẦM

  Môn học chăn nuôi gia cầm có mục đích nghiên cứu riêng biệt, rõ ràng với đối tượng nghiên cứu của nó là gia cầm.

   177 p cdcdkontum 09/10/2016 97 3

 • BÀI GIẢNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

  BÀI GIẢNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

  Tìm hiểu các bệnh truyền nhiễm trên gia súc và vật nuôi

   75 p cdcdkontum 09/10/2016 95 15

 • BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM TRONG CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

  BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM TRONG CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

  Tìm hiểu các phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi thú y       BÀI GIẢNG:      PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM       TRONG CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Biên soạn: Nguyễn Thị Thanh Hằng Dành cho lớp: Chăn nuôi Thú y 1 ....

   31 p cdcdkontum 09/10/2016 141 9

 • LUẬT THÚ Y

  LUẬT THÚ Y

  Bộ luật thú y số 79/2015/QH13

   70 p cdcdkontum 09/10/2016 45 2

 • GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN XÁC ĐỊNH VACXIN PHÒNG BỆNH

  GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN XÁC ĐỊNH VACXIN PHÒNG BỆNH

  Các loại Vawcsxin phòng bệnh dịch tả cho heo và vịt an toàn, hiệu quả cao

   56 p cdcdkontum 09/10/2016 6 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số