• Ebook Hướng dẫn sản xuất kết hợp nông lâm nghiệp ở vùng đồi núi: Phần 2 – NXB Lao Động

  Ebook Hướng dẫn sản xuất kết hợp nông lâm nghiệp ở vùng đồi núi: Phần 2 – NXB Lao Động

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn sản xuất kết hợp nông lâm nghiệp ở vùng đồi núi", phần 2 trình bày các nội dung: Kỹ thuật trồng một số cây nông nghiệp xen dưới tán rừng, kỹ thuật trồng một số cây ăn quả dưới tán rừng, kỹ thuật trồng một số cây dược liệu dưới tán rừng. Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   71 p cdcdkontum 27/12/2016 71 0

 • Ebook Hướng dẫn sản xuất kết hợp nông lâm nghiệp ở vùng đồi núi: Phần 1 – NXB Lao Động

  Ebook Hướng dẫn sản xuất kết hợp nông lâm nghiệp ở vùng đồi núi: Phần 1 – NXB Lao Động

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn sản xuất kết hợp nông lâm nghiệp ở vùng đồi núi" trình bày các nội dung: Mô hình nông lâm kết hợp, kỹ thuật trồng một số cây lâm nghiệp dưới tán rừng (trồng tre lấy măng, trồng luồng, trồng cây giổi bắc, trồng cây cà ổi lá đỏ, trúc sào, vầu đắng, song mật). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   67 p cdcdkontum 27/12/2016 87 0

 • Sổ tay Kỹ năng thúc đẩy cộng đồng tham gia quản lý rừng

  Sổ tay Kỹ năng thúc đẩy cộng đồng tham gia quản lý rừng

  Cuốn sổ tay này gồm 3 phần chính gồm: Phần 1: Khái niệm đồng quản lý rừng, sự tham gia của các bên, khung chính sách của Việt Nam liên quan đến đồng quản lý rừng; Phần 2: Kỹ năng thúc đẩy cộng đồng tham gia đồng quản lý rừng; và Phần 3: Công cụ đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia – công cụ cần thiết cho việc thúc đẩy đồng quản lý rừng.

   64 p cdcdkontum 27/12/2016 70 0

 • Ebook Kỹ thuật tạo rừng tre trúc ở Việt Nam

  Ebook Kỹ thuật tạo rừng tre trúc ở Việt Nam

  Nội dung tài liệu trình bày hiện trạng tài nguyên tre trúc trên thế giới và Việt Nam, các loài tre thân mọc cụm, các loài tre trúc thân ngầm mọc rải. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   108 p cdcdkontum 27/12/2016 61 0

 • Ebook Trồng rừng ngập mặn

  Ebook Trồng rừng ngập mặn

  Nhằm mục đích phổ biến các kiến thức về sự hình thành và phát triển của rừng ngập mặn, các phương thức trồng và kinh doanh rừng ngập mặn có hiệu quả cao cả về mặt kinh tế và bảo vệ môi trường, Cục Khuyến nông và Khuyến lâm cho xuất bản cuốn sách nhỏ này để giới thiệu đến bạn đọc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   126 p cdcdkontum 27/12/2016 75 0

 • Ebook Ngữ pháp Việt Nam (Phần câu): Phần 1 - Diệp Quang Ban

  Ebook Ngữ pháp Việt Nam (Phần câu): Phần 1 - Diệp Quang Ban

  Cuốn sách "Ngữ pháp Việt Nam - Phần câu" trình bày hệ thống ngữ pháp tiếng Việt (phần câu) theo cách tiếp cận có quan tâm đến sự tiếp nhận thành tựu của ngữ pháp chức năng trong 20 năm qua đồng thời vẫn kế thừa được những gì đạt được từ ngữ pháp truyền thống. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   250 p cdcdkontum 27/12/2016 94 1

 • Ebook Ngữ pháp Việt Nam (Phần câu): Phần 2 - Diệp Quang Ban

  Ebook Ngữ pháp Việt Nam (Phần câu): Phần 2 - Diệp Quang Ban

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Ngữ pháp Việt Nam - Phần câu", phần 2 cung cấp cho người học các nội dung: Câu phủ định và hành động phủ định, câu với tư cách lời trao đổi, câu với tư cách thông điện, câu phức và câu ghép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   193 p cdcdkontum 27/12/2016 82 1

 • Giáo trình Văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX: Phần 1

  Giáo trình Văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX trình bày khái quát văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   39 p cdcdkontum 27/12/2016 88 1

 • Giáo trình Văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX: Phần 2

  Giáo trình Văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX trình bày các nhà thơ tiêu biểu của của văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX như Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   55 p cdcdkontum 27/12/2016 78 1

 • Giáo trình Địa chất: Phần I - ThS. Hoàng Văn Mùa

  Giáo trình Địa chất: Phần I - ThS. Hoàng Văn Mùa

  Giáo trình Địa chất: Phần I trình bày nội dung, phương pháp, ý nghĩa của địa chất học, trái đất và vỏ trái đất, khoáng vật học, đá. Đây là tài liệu tham khảo và học tập bổ ích dành cho sinh viên ngành Địa lý.

   42 p cdcdkontum 27/12/2016 59 0

 • Giáo trình Địa chất: Phần II - ThS. Hoàng Văn Mùa

  Giáo trình Địa chất: Phần II - ThS. Hoàng Văn Mùa

  Giáo trình Địa chất: Phần II giới thiệu các nội dung liên quan đến hoạt động địa chất, địa chất và địa hình Việt Nam. Đây là tài liệu tham khảo và học tập bổ ích dành cho sinh viên ngành Địa lý.

   35 p cdcdkontum 27/12/2016 73 0

 • Ebook Kỹ thuật trồng đồng tiền, cúc, lay ơn

  Ebook Kỹ thuật trồng đồng tiền, cúc, lay ơn

  Kỹ thuật trồng cây hoa đồng tiền, kỹ thuật trồng cây hoa cúc, kỹ thuật trồng cây hoa lay ơn là những nội dung chính trong cuốn sách "Kỹ thuật trồng đồng tiền, cúc, lay ơn". Với các bạn chuyên ngành Nông nghiệp thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   138 p cdcdkontum 27/12/2016 50 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số