• giao trinh co so dien tu

  giao trinh co so dien tu

   199 p cdcdkontum 19/08/2016 4 0

 • BG Ly thuyet mach

  BG Ly thuyet mach

   183 p cdcdkontum 19/08/2016 4 0

 • Giáo trình Nuôi chim cút con - MĐ01: Nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm

  Giáo trình Nuôi chim cút con - MĐ01: Nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm

  Giáo trình mô đun “Nuôi chim cút con” là mô đun số 01 của nghề "Nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm" nhằm cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp cần thiết để nuôi chim cút con đúng quy trình kỹ thuật, an toàn dịch bệnh và hiệu quả.

   80 p cdcdkontum 17/08/2016 53 2

 • Giáo trình Nuôi chim cút sinh sản - MĐ03: Nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm

  Giáo trình Nuôi chim cút sinh sản - MĐ03: Nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm

  Giáo trình Nuôi chim cút sinh sản thuộc MĐ03 nghề "Nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm" nhằm cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp cần thiết để nuôi chim cút sinh sản đúng quy trình kỹ thuật, an toàn dịch bệnh và hiệu quả.

   86 p cdcdkontum 17/08/2016 50 2

 • Giáo trình Nuôi chim cút thịt - MĐ02: Nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm

  Giáo trình Nuôi chim cút thịt - MĐ02: Nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm

  Giáo trình Nuôi chim cút thịt trong MĐ02 nghề "Nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm" nhằm cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp cần thiết để nuôi chim cút thịt đúng quy trình kỹ thuật, an toàn dịch bệnh và hiệu quả.

   76 p cdcdkontum 17/08/2016 55 2

 • Giáo trình Nuôi chim bồ câu sinh sản - MĐ05: Nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm

  Giáo trình Nuôi chim bồ câu sinh sản - MĐ05: Nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm

  Giáo trình Nuôi chim bồ câu sinh sản - MĐ05: Nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm nhằm cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp cần thiết để nuôi chim bồ câu sinh sản đúng quy trình kỹ thuật, an toàn dịch bệnh và hiệu quả. Giáo trình được sử dụng cho các khóa đào tạo sơ cấp nghề, đối tượng học là nông dân...

   99 p cdcdkontum 17/08/2016 63 2

 • Giáo trình Nuôi chim bồ câu thịt - MĐ04: Nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm

  Giáo trình Nuôi chim bồ câu thịt - MĐ04: Nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm

  Giáo trình Nuôi chim bồ câu thịt thuộc MĐ04 nghề Nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm. Mô đun nhằm cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp cần thiết để nuôi chim bồ câu thịt đúng quy trình kỹ thuật, an toàn dịch bệnh và hiệu quả.

   84 p cdcdkontum 17/08/2016 60 2

 • Giáo trình Bán sản phẩm - MĐ06: Nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm

  Giáo trình Bán sản phẩm - MĐ06: Nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm

  Giáo trình Bán sản phẩm thuộc MĐ06 nghề "Nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm" nhằm cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp cần thiết để thu hoạch sản phẩm, giới thiệu sản phẩm, chọn địa điểm bán sản phẩm, thực hiện bán sản phẩm và tính hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm.

   67 p cdcdkontum 17/08/2016 47 1

 • Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề: Nuôi chim cút, chim câu thương phẩm

  Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề: Nuôi chim cút, chim câu thương phẩm

  Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề: Nuôi chim cút, chim câu thương phẩm trình bày về mục tiêu đào tạo, thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu, danh mục mô đun đào tạo, thời gian và phân bổ thời gian học tập, chương trình và giáo trình mô đun đào tạo, chương trình mô đun nghề.

   68 p cdcdkontum 17/08/2016 68 1

 • Giáo trình Nuôi tắc kè sinh sản - MĐ06: Nuôi rắn, kỳ đà, tắc kè

  Giáo trình Nuôi tắc kè sinh sản - MĐ06: Nuôi rắn, kỳ đà, tắc kè

  Giáo trình Nuôi tắc kè sinh sản có 06 bài được sắp xếp theo trình tự liên quan bao nhận biết đặc điểm sinh học, chuẩn bị chuồng trại, chuẩn bị thức ăn, chuẩn bị con giống, nuôi dưỡng chăm sóc, phòng và trị bệnh. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   58 p cdcdkontum 17/08/2016 51 1

 • Giáo trình Nuôi rắn thịt - MĐ01: Nuôi rắn, kỳ đà, tắc kè

  Giáo trình Nuôi rắn thịt - MĐ01: Nuôi rắn, kỳ đà, tắc kè

  Giáo trình Nuôi rắn thịt có 07 bài được sắp xếp theo trình tự liên quan bao gồm nhận biết đặc điểm sinh học, chuẩn bị chuồng trại, chuẩn bị thức ăn, chuẩn bị con giống, nuôi dưỡng chăm sóc, phòng và trị bệnh, phòng và xử lý khi bị rắn cắn.

   99 p cdcdkontum 17/08/2016 52 1

 • Giáo trình Nuôi rắn sinh sản - MĐ02: Nuôi rắn, kỳ đà, tắc kè

  Giáo trình Nuôi rắn sinh sản - MĐ02: Nuôi rắn, kỳ đà, tắc kè

  Giáo trình Nuôi rắn sinh sản có 07 bài được sắp xếp theo trình tự liên quan bao gồm chuẩn bị chuồng trại, chuẩn bị thức ăn, chuẩn bị con giống, nuôi dưỡng chăm sóc, kiểm tra ấp nở, phòng trị bệnh, phòng và xử lý khi bị rắn cắn.

   97 p cdcdkontum 17/08/2016 47 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số