• Giáo trình Phòng và trị bệnh cho gà - MĐ04: Nuôi và phòng trị bệnh cho gà

  Giáo trình Phòng và trị bệnh cho gà - MĐ04: Nuôi và phòng trị bệnh cho gà

  Sau khi học Giáo trình Nuôi và phòng trị bệnh cho gà môn đun số 04: Phòng và trị bệnh cho gà người học có khả năng tự phòng trị bệnh cho gà, làm việc tại trang trại chăn nuôi, nhóm hộ gia đình, các chương trình và dự án liên quan đến lĩnh vực liên quan đến nuôi gà.

   94 p cdcdkontum 22/07/2016 37 2

 • Giáo trình Ấp trứng gà - MĐ05: Nuôi và phòng trị bệnh cho gà

  Giáo trình Ấp trứng gà - MĐ05: Nuôi và phòng trị bệnh cho gà

  Giáo trình Ấp trứng gà - MĐ05: Nuôi và phòng trị bệnh cho gà giúp người học có khả năng chuẩn bị điều kiện vào máy ấp, chuẩn bị trứng ấp, chuyển trứng vào máy ấp và máy nở, vận hành máy ấp và máy nở, kiểm tra trứng ấp, ra gà và phân loại, làm vacxin, chăm sóc và vận chuyển gà con.

   88 p cdcdkontum 22/07/2016 42 0

 • Giáo trình Nuôi gà thịt công nghiệp - MĐ01: Nuôi và phòng trị bệnh cho gà

  Giáo trình Nuôi gà thịt công nghiệp - MĐ01: Nuôi và phòng trị bệnh cho gà

  Nguời học sau khi học xong giáo trình "Nuôi gà thịt công nghiệp" này có khả năng chuẩn bị được điều kiện chăn nuôi, chọn con giống đúng tiêu chuẩn, chuẩn bị được thức ăn, nuôi dưỡng và chăm sóc được gà thịt công nghiệp. Mô đun này được giảng dạy theo phương pháp dạy học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, kết thức mô đun được...

   85 p cdcdkontum 22/07/2016 42 0

 • Giáo trình Nuôi gà thả vườn - MĐ03: Nuôi và phòng trị bệnh cho gà

  Giáo trình Nuôi gà thả vườn - MĐ03: Nuôi và phòng trị bệnh cho gà

  Giáo trình Nuôi gà thả vườn - MĐ03: Nuôi và phòng trị bệnh cho gà giúp người học có khả năng tự nuôi gà thả vườn, làm việc tại trang trại chăn nuôi, nhóm hộ gia đình, các chương trình và dự án liên quan đến lĩnh vực liên quan đến nuôi gà thả vườn.

   108 p cdcdkontum 22/07/2016 61 1

 • Giáo trình Chuẩn bị máy móc thiết bị phương tiện sản xuất - MĐ03: Sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi

  Giáo trình Chuẩn bị máy móc thiết bị phương tiện sản xuất - MĐ03: Sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi

  Giáo trình Chuẩn bị máy móc thiết bị phương tiện sản xuất thuộc MĐ03 nghề Sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi. Sau khi học xong mô đun này học viên có khả năng: xác định được các loại máy móc phù hợp với điều kiện sản xuất và lựa chọn được các loại máy móc theo yêu cầu kỹ thuật.

   65 p cdcdkontum 22/07/2016 54 0

 • Giáo trình Xác định nguyên liệu sản xuất thức ăn - MĐ02: Sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi

  Giáo trình Xác định nguyên liệu sản xuất thức ăn - MĐ02: Sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi

  Giáo trình Xác định nguyên liệu sản xuất thức ăn là mô đun số 2 trong số 5 mô đun của chương trình đào tạo sơ cấp nghề "Sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi". Mô đun gồm 6 bài học thuộc bài giảng tích hợp. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   86 p cdcdkontum 22/07/2016 46 0

 • Giáo trình Xác định nhu cầu dinh dưỡng vật nuôi - MĐ01: Sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi

  Giáo trình Xác định nhu cầu dinh dưỡng vật nuôi - MĐ01: Sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi

  Giáo trình Xác định nhu cầu dinh dưỡng vật nuôi giúp người học có khả năng xác định và tính toán được nhu cầu dinh dưỡng (đạm, năng lượng, khoáng, vitamin và thức ăn bổ sung) cho các loại vật nuôi. Mô đun này được giảng dạy theo phương pháp dạy học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, kết thức mô đun được đánh giá bằng phương pháp...

   101 p cdcdkontum 22/07/2016 41 0

 • Giáo trình Đóng gói, bảo quản và sử dụng thức ăn - MĐ05: Sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi

  Giáo trình Đóng gói, bảo quản và sử dụng thức ăn - MĐ05: Sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi

  Giáo trình Đóng gói, bảo quản và sử dụng thức ăn - MĐ05: Sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi trang bị cho học viên kiến thức về lựa chọn hình thức đóng gói sản phẩm thức ăn chăn nuôi. Sau khi học xong mô đun này học viên có khả năng xác định được các hình thức đóng gói sản phẩm và thực hiện được việc lựa chọn hình thức đóng gói.

   106 p cdcdkontum 22/07/2016 52 0

 • Giáo trình Gieo trồng - MĐ03: Trồng cây bông vải

  Giáo trình Gieo trồng - MĐ03: Trồng cây bông vải

  Giáo trình Gieo trồng là quyển 01 trong số 06 quyển của chương trình đào tạo nghề “Trồng cây Bông vải” trình độ sơ cấp. Trong mô đun này có 04 bài dạy thuộc thể loại tích hợp. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   43 p cdcdkontum 22/07/2016 52 0

 • Giáo trình Thu hoạch, phân loại, phơi và bảo quản - MĐ06: Trồng cây bông vải

  Giáo trình Thu hoạch, phân loại, phơi và bảo quản - MĐ06: Trồng cây bông vải

  Giáo trình Thu hoạch, phân loại, phơi và bảo quản là 01 trong số 06 giáo trình mô đun của chương trình đào tạo nghề “Trồng cây Bông vải” trình độ sơ cấp. Trong mô đun này có 03 bài dạy thuộc thể loại tích hợp. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   24 p cdcdkontum 22/07/2016 34 0

 • Giáo trình Chăm sóc - MĐ04: Trồng cây bông vải

  Giáo trình Chăm sóc - MĐ04: Trồng cây bông vải

  Giáo trình Chăm sóc là 01 trong số 06 giáo trình mô đun của chương trình đào tạo nghề “Trồng cây Bông vải” trình độ sơ cấp. Trong mô đun này có 09 bài dạy thuộc thể loại tích hợp. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   73 p cdcdkontum 22/07/2016 53 0

 • Giáo trình Bảo vệ thực vật - MĐ05: Trồng cây bông vải

  Giáo trình Bảo vệ thực vật - MĐ05: Trồng cây bông vải

  Giáo trình Bảo vệ thực vật là mô đun chuyên môn nghề, mang tính tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành cho người trồng bông vải. Nội dung mô đun bao gồm các công việc như kiểm tra đồng ruộng, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, quản lý một số loài sâu hại và bệnh hại chủ yếu trên cây bông vải, quản lý dịch hại tổng hợp.

   90 p cdcdkontum 22/07/2016 51 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số