• Bài giảng Xây dựng công trình dân dụng trên nền đất yếu – ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng Xây dựng công trình dân dụng trên nền đất yếu – ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng "Xây dựng công trình dân dụng trên nền đất yếu" cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về đất yếu và nền đất yếu, sự phân bố của đất yếu ở các miền bắc, trung, nam , đặc biệt là khu vực TP. Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p cdcdkontum 26/09/2016 87 0

 • Bài giảng Đo ảnh và viễn thám: Chương 5 - Trần Trung Anh

  Bài giảng Đo ảnh và viễn thám: Chương 5 - Trần Trung Anh

  Chương 5 Cơ sở đoán đọc và điều vẽ ảnh thuộc bài giảng đo ảnh và viễn thám. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm về đoán đọc và điều vẽ ảnh, cấu trúc logic của quá trình đoán đọc ảnh, các chuẩn đoán đọc ảnh, các cơ sở của đoán đọc điều vẽ ảnh,...

   12 p cdcdkontum 26/09/2016 73 0

 • Bài giảng Đo ảnh và viễn thám: Chương 4 - Trần Trung Anh

  Bài giảng Đo ảnh và viễn thám: Chương 4 - Trần Trung Anh

  Chương 4 Công tác tăng dày không chế ảnh thuộc bài giảng đo ảnh và viễn thám. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm về tăng dày khống chế ảnh, khái quát về các phương pháp tăng dày, thiết kế điểm KCA ngoại nghiệp, thiết kế điểm tăng dày,...

   7 p cdcdkontum 26/09/2016 60 0

 • Bài giảng Đo ảnh và viễn thám: Chương 3 - Trần Trung Anh

  Bài giảng Đo ảnh và viễn thám: Chương 3 - Trần Trung Anh

  Chương 3 Cơ sở đo ảnh lập thể thuộc bài giảng đo ảnh và viễn thám. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: mắt người và khả năng nhìn của mắt người, cảm giác lập thể nhân tạo, cặp ảnh lập thể và mô hình lập thể, hiệu ứng lập thể, các phương pháp nhìn lập thể, tiêu đo, các yếu tố hình học cơ...

   12 p cdcdkontum 26/09/2016 64 0

 • Bài giảng Đo ảnh và viễn thám: Chương 2 - Trần Trung Anh

  Bài giảng Đo ảnh và viễn thám: Chương 2 - Trần Trung Anh

  Chương 2 Cơ sở toán học của đo ảnh và tính chất hình học của ảnh hàng không thuộc bài giảng đo ảnh và viễn thám. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: ảnh đo, phép chiếu xuyên tâm và phép chiếu trực giao, mục tiêu của đo ảnh, các yếu tố hình học cơ bản của ảnh đo, tỷ lệ ảnh, các hệ tọa độ dùng...

   20 p cdcdkontum 26/09/2016 62 1

 • Bài giảng Đo ảnh và viễn thám: Chương 1 - Trần Trung Anh

  Bài giảng Đo ảnh và viễn thám: Chương 1 - Trần Trung Anh

  Chương 1 Cơ sở chụp ảnh và ảnh hàng không thuộc bài giảng đo ảnh và viễn thám. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: nguyên lý thu nhận hình ảnh, ánh sáng và sóng điện từ, khả năng phản xạ ánh sáng của các đối tượng chụp, cấu tạo máy chụp ảnh quang học, vật liệu chụp ảnh và quá trình xử lý hóa...

   21 p cdcdkontum 26/09/2016 67 3

 • Bài giảng Đo ảnh và viễn thám: Chương mở đầu - Trần Trung Anh

  Bài giảng Đo ảnh và viễn thám: Chương mở đầu - Trần Trung Anh

  Chương mở đầu Khái niệm về đo ảnh thuộc bài giảng đo ảnh và viễn thám. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: đo ảnh là gì, bản chất và nhiệm vụ của phương pháp đo ảnh, đặc điểm của phương pháp đo ảnh, sơ lược về lịch sử phát triển của đo ảnh, các lĩnh vực ứng dụng của đo ảnh.

   16 p cdcdkontum 26/09/2016 87 1

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 7 - Ngô Quý Nhâm

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 7 - Ngô Quý Nhâm

  Bài 7 giới thiệu về hệ thống đãi ngộ. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm: Hệ thống đãi ngộ (lương thưởng), mục đích và yêu cầu của hệ thống lương, chiến lược đãi ngộ và thiết lập hệ thống lương trong tổ chức.

   17 p cdcdkontum 26/09/2016 85 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 8 - Ngô Quý Nhâm

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 8 - Ngô Quý Nhâm

  Chương 8 - Chính sách đãi ngộ. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu những nội dung chính như: Thuyết kỳ vọng, chính sách tăng lương dựa trên thành tích, chính sách trả thưởng theo kết quả công việc, chính sách thưởng theo nhóm, chính sách thưởng toàn công ty.

   11 p cdcdkontum 26/09/2016 62 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 6 - Ngô Quý Nhâm

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 6 - Ngô Quý Nhâm

  Bài 6 - Quản trị và đánh giá thành tích của nhân viên. Bài này giúp cho người học hiểu rõ cấu trúc của hệ thống quản trị thành tích, hiểu rõ mục đích của hệ thống quản trị thành tích, nhận biết thế nào là một hệ thống quản trị thành tích hiệu quả, có khả năng thiết kế một bản đánh giá thành tích, biết cách gắn kết kết quả đánh giá...

   26 p cdcdkontum 26/09/2016 61 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 4 - Ngô Quý Nhâm

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 4 - Ngô Quý Nhâm

  Bài 4 - Tuyển dụng nhân sự thuộc bài giảng quản trị nguồn nhân lực nhằm trình bày về khái quát về tuyển dụng, mô hình tuyển dụng, nguồn tuyển dụng và phương pháp tuyển dụng, tiêu chuẩn tuyển dụng, phương pháp/công cụ tuyển chọn.

   20 p cdcdkontum 26/09/2016 74 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 5 - Ngô Quý Nhâm

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 5 - Ngô Quý Nhâm

  Bài 5 - Đào tạo và phát triển nhân viên. Nội dung bài này trình bày về các hoạt động của quản trị nguồn nhân lực và lợi thế cạnh tranh, sự khác nhau giữa đào tạo và phát triển, các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

   27 p cdcdkontum 26/09/2016 74 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số