• Sổ tay hướng dẫn phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây ăn quả có múi

  Sổ tay hướng dẫn phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây ăn quả có múi

  Sổ tay hướng dẫn phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây ăn quả có múi là tài liệu phục vụ cho công tác khuyến nông đồng thời nó cũng là tài liệu tham khảo cho người nông dân, khuyến nông viên và tất cả những ai quan tâm đến sâu bệnh hại trên cây có múi. Mời bạn đọc tham khảo.

   54 p cdcdkontum 23/05/2016 55 1

 • Bài giảng Bệnh cây đại cương: Bài 2 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Bệnh cây đại cương: Bài 2 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài 2 giúp người học hiểu được khái niệm tương tác bệnh. Thông qua bài này người học sẽ hiểu được: Biến đổi cây bị bệnh, triệu chứng và dấu hiệu bệnh, tam giác bệnh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   7 p cdcdkontum 23/05/2016 59 0

 • Bài giảng Bệnh cây đại cương: Bài 1 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Bệnh cây đại cương: Bài 1 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài 1 cung cấp cho người học khái niệm bệnh, nguyên nhân gây bệnh. Nội dung chính trong bài này gồm: Định nghĩa bệnh cây, tầm quan trọng (tác hại), đối tượng (các lĩnh vực nghiên cứu), các nhóm tác nhân gây bệnh, tính ký sinh của tác nhân gây bệnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p cdcdkontum 23/05/2016 88 0

 • Bài giảng Bệnh cây đại cương: Bài 3a - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Bệnh cây đại cương: Bài 3a - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài 3a trang bị cho người học những kiến thức về sinh thái bệnh cây và cách phòng trừ bệnh cây. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Chu kỳ bệnh, dịch bệnh, chẩn đoán bệnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p cdcdkontum 23/05/2016 66 0

 • Bài giảng Bệnh cây đại cương: Bài 3b - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Bệnh cây đại cương: Bài 3b - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng 3b - Bệnh cây đại cương cung cấp cho người học những kiến thức về phòng trừ bệnh cây. Thông qua chương này người học có thể hiểu được ký chủ, môi trường phòng trừ bệnh và tác nhân gây bệnh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p cdcdkontum 23/05/2016 52 1

 • Bài giảng Bệnh cây đại cương: Bài 4 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Bệnh cây đại cương: Bài 4 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài 4 cung cấp những kiến thức về nấm và bệnh nấm. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Đặc điểm chung của nấm và bệnh nấm, các dạng biến thái của nấm, phân loại nấm, sinh sản của nấm, chu kỳ phát triển của nấm, dinh dưỡng gây bệnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p cdcdkontum 23/05/2016 50 0

 • Bài giảng Bệnh cây đại cương: Bài 5 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Bệnh cây đại cương: Bài 5 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài này trình bày một số loại bệnh nấm hại cây lương thực như: Bệnh đạo ôn lúa, bệnh khô vằn lúa, bệnh tiêm hạnh lúa, bệnh lúa von, bệnh đốm lá lớn ngô, bệnh đốm lá nhỏ ngô, bệnh gỉ sắt ngô, bệnh ung thư ngô. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p cdcdkontum 23/05/2016 53 1

 • Bài giảng Bệnh cây đại cương: Bài 6 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Bệnh cây đại cương: Bài 6 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài 6 - Bệnh nấm hại cây rau, cây ăn quả và cây công nghiệp. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Bệnh mốc sương cà chua, khoai tây; bệnh sương mai đậu tương; bệnh gỉ sắt đậu tương; bệnh đốm mắt cua thuốc lá; bệnh thối hạch cải bắp;...và một số nội dung khác.

   10 p cdcdkontum 23/05/2016 53 0

 • Bài giảng Cây ăn quả 1: Chương 1 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Cây ăn quả 1: Chương 1 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Chương 1 gồm có những nội dung chính sau đây: Tầm quan trọng của sản xuất cây ăn quả, tình hình sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm quả trên thế giới và Việt Nam, phương hướng và giải pháp phát triển, phân loại cây ăn quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p cdcdkontum 23/05/2016 43 0

 • Bài giảng Cây ăn quả 1: Chương 2 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Cây ăn quả 1: Chương 2 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Chương 2 - Cấu tạo hình thái, giải phẫu các bộ phận cây ăn quả, đặc tính sinh vật, đặc điểm sinh lý của chúng. Những nội dung chính trong chương này: Cấu tạo chung của cây ăn quả; các chu kỳ sinh trưởng, phát triển của cây ăn quả lâu năm; sự già hoá và trẻ hoá ở cây ăn quả; phân hoá mầm hoa và sự ra hoa, đậu quả; sự sinh trưởng, phát triển...

   9 p cdcdkontum 23/05/2016 46 0

 • Bài giảng Cây ăn quả 1: Chương 4 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Cây ăn quả 1: Chương 4 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Chương 4 - Vườn ươm và các phương pháp nhân giống cây ăn quả. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Kỹ thuật làm vườn ươm, chọn địa điểm để xây dựng vườn ươm, các phương pháp nhân giống,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   10 p cdcdkontum 23/05/2016 47 0

 • Bài giảng Cây ăn quả 1: Chương 5, 6, 7 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Cây ăn quả 1: Chương 5, 6, 7 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng này gồm: Thiết kế và xây dựng vườn cây ăn quả, trồng và chăm sóc vườn cây ăn quả, kỹ thuật sau thu hoạch và bảo quản sản phẩm quả. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   26 p cdcdkontum 23/05/2016 54 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số