• Giáo trình Kiểm tra, bảo dưỡng máy bơm có Q ≤ 1000m3/h - MĐ04: Sửa chữa bơm điện

  Giáo trình Kiểm tra, bảo dưỡng máy bơm có Q ≤ 1000m3/h - MĐ04: Sửa chữa bơm điện

  Giáo trình Kiểm tra, bảo dưỡng máy bơm có Q ≤ 1000m3/h nhằm trình bày nội dung cơ bản của quy phạm kỹ thuật kiểm tra bảo dưỡng máy bơm có Q ≤ 1000m3/h; kiểm tra, bảo dưỡng được một số bộ phận của máy bơm có Q ≤ 1000 m3/h; tuân thủ các nguyên tắc an toàn và vệ sinh công nghiệp trong quá trình bảo dưỡng.

   36 p cdcdkontum 19/01/2017 83 1

 • Giáo trình Sửa chữa, thay thế một số chi tiết cơ bản 3 của máy bơm có Q ≤ 1000m/h - MĐ05: Sửa chữa bơm điện

  Giáo trình Sửa chữa, thay thế một số chi tiết cơ bản 3 của máy bơm có Q ≤ 1000m/h - MĐ05: Sửa chữa bơm điện

  Giáo trình Sửa chữa, thay thế một số chi tiết cơ bản 3 của máy bơm có Q ≤ 1000m/h là mô đun 05, được dạy sau các mô đun từ 01 đến 04. Mô đun gồm 4 bài, được học theo phương pháp tích hợp. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

   44 p cdcdkontum 19/01/2017 76 1

 • Giáo trình Sữa chữa động cơ điện không đồng bộ - MĐ02: Sửa chữa bơm điện

  Giáo trình Sữa chữa động cơ điện không đồng bộ - MĐ02: Sửa chữa bơm điện

  Giáo trình Sữa chữa động cơ điện không đồng bộ gồm 6 bài: động cơ không đồng bộ, vẽ sơ đồ dây quấn động cơ không đồng bộ, tháo lắp động cơ điện, đấu dây vận hành động cơ điện, sửa chữa động cơ không đồng bộ một pha, sửa chữa động cơ không đồng bộ ba pha.

   115 p cdcdkontum 19/01/2017 89 2

 • Giáo trình Tạo hình cơ bản cho cây cảnh - MĐ02: Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh

  Giáo trình Tạo hình cơ bản cho cây cảnh - MĐ02: Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh

  Giáo trình Tạo hình cơ bản cho cây cảnh - MĐ02: Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh giúp các học viên có được những kiến thức, kỹ năng cơ bản về Các dáng thế cơ bản của cây cảnh, kỹ thuật cắt tỉa, uốn nắn tạo hình cho cây cảnh nghệ thuật.

   60 p cdcdkontum 19/01/2017 94 1

 • Giáo trình Chăm sóc cây cảnh - MĐ04: Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh

  Giáo trình Chăm sóc cây cảnh - MĐ04: Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh

  Giáo trình Chăm sóc cây cảnh thuộc MĐ04 nghề Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh. Mô dun này giúp các học viên có được những kiến thức, kỹ năng cơ bản về cách nhận biết các loại phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật dùng trong sản ́xuất và kinh doanh cây cảnh, nhận biết được các loại dịch hại cây cảnh từ đó đưa ra được các biện pháp phòng...

   66 p cdcdkontum 19/01/2017 75 1

 • Giáo trình Hoàn thiện dáng thế cho cây cảnh - MĐ03: Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh

  Giáo trình Hoàn thiện dáng thế cho cây cảnh - MĐ03: Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh

  Giáo trình Hoàn thiện dáng thế cho cây cảnh - MĐ03: Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh giúp các học viên có được những kiến thức, kỹ năng cơ bản về kỹ thuật đưa cây vào chậu, làm lộ rễ cây cảnh lão hóa cho cây cảnh nghệ thuật.

   52 p cdcdkontum 19/01/2017 84 1

 • Giáo trình Trưng bày và tiêu thụ sản phẩm - MĐ05: Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh

  Giáo trình Trưng bày và tiêu thụ sản phẩm - MĐ05: Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh

  Giáo trình Trưng bày và tiêu thụ sản phẩm là một trong số các mô đun kỹ năng quan trọng của nghề Trồng tạo dáng và trồng cây cảnh. Sau khi học xong mô đun này, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng về trưng bày, bài trí cây cảnh, đồng thơi cập nhật thông tin để điều chỉnh kế hoạch tiêu thụ sản phẩm phù hợp với từng loại cây...

   39 p cdcdkontum 19/01/2017 67 1

 • Ebook Marketing nông nghiệp (Tài liệu tập huấn): Phần 1

  Ebook Marketing nông nghiệp (Tài liệu tập huấn): Phần 1

  Cuốn sách Marketing nông nghiệp cung cấp kiến thức cơ bản về marketing chung và những vấn đề trong marketing nông nghiệp. Cuốn sách được xây dựng làm nguồn tư liệu cho các lớp tập huấn dành cho cán bộ khuyến nông, chủ nhiệm các hợp tác xã nông nghiệp, chủ nhiệm câu lạc bộ nông dân. Cuốn sách gồm 2 phần, phần 1 sẽ trình bày một số khái niệm và...

   25 p cdcdkontum 19/01/2017 72 1

 • Ebook Marketing nông nghiệp (Tài liệu tập huấn): Phần 2

  Ebook Marketing nông nghiệp (Tài liệu tập huấn): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách Marketing nông nghiệp sẽ trình bày một số vấn đề liên quan đến marketing nông nghiệp như: Chức năng của marketing nông nghiệp, chiến lược sản phẩm trong kinh doanh nông nghiệp, chiến lược giá cả trong kinh doanh nông nghiệp, bảng mẫu hạch toán sản xuất nông hộ, chiến lược phân phối nông sản hàng hóa, một số khái niệm về phân...

   56 p cdcdkontum 19/01/2017 72 0

 • Bình luận khoa học bộ luật hình sự: Tập 10 - Đinh Văn Quế

  Bình luận khoa học bộ luật hình sự: Tập 10 - Đinh Văn Quế

  Cuốn sách Bình luận khoa học bộ luật hình sự - Tập 10: Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp nhằm giới thiệu với bạn đọc những phân tích chuyên sâu về một số đặc điểm của các tội xâm phạm hoạt động tư pháp, các tội phạm cụ thể và nhiều vấn đề liên quan khác. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   242 p cdcdkontum 19/01/2017 87 1

 • Bình luận khoa học bộ luật hình sự: Tập 6 - Đinh Văn Quế

  Bình luận khoa học bộ luật hình sự: Tập 6 - Đinh Văn Quế

  Bình luận khoa học bộ luật hình sự: Tập 6: Các tộ phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của tác giả Đinh Văn Quế được biên soạn dựa vào các quy định của chương XVI Bộ luật hình sự năm 1999, so sánh với các quy định của Bộ luật hình sự năm 1985, đối chiếu với thực tiễn xét xử các vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Cuốn sách...

   228 p cdcdkontum 19/01/2017 103 1

 • Bình luận khoa học bộ luật hình sự: Tập 9 - Đinh Văn Quế

  Bình luận khoa học bộ luật hình sự: Tập 9 - Đinh Văn Quế

  Mời bạn đọc cùng tham khảo cuốn sách Bình luận khoa học bộ luật hình sự - Tập 9: Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng (Bình luận chuyên sâu) để nắm được một số đặc điểm của các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng; các tội phạm cụ thể;...

   282 p cdcdkontum 19/01/2017 96 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số