• Bài giảng Tin đại cương: Bài 7 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 7 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 7 Ôn tập và các bài tập tổng hợp cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thuật toán, hàm, các khái niệm cơ bản, điều khiển lặp, câu lệnh lựa chọn, kết hợp lặp và lựa chọn.

   22 p cdcdkontum 29/03/2019 3 0

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 8 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 8 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 8 Làm việc với string cung cấp cho người đọc các kiến thức: Ôn tập về cách định nghĩa kiểu dữ liệu mới với struct, chi tiết về cách làm việc của các hàm thành phần của kiểu string, chữa bài tập kiểu string buổi trước, các bài tập bổ sung.

   18 p cdcdkontum 29/03/2019 4 0

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 9 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 9 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 9 Mảng và kiểu dữ liệu vector cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khuôn mẫu (template), kiểu dữ liệu mảng (vector), hệ thống chỉ mục, khởi tạo, nhập và xuất dữ liệu, một số hàm hỗ trợ, kiểu mảng gốc.

   20 p cdcdkontum 29/03/2019 4 0

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 10 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 10 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 10 Kiểu dữ liệu string cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hằng số, tham chiếu và kiểu dữ liệu, phạm vi và vòng đời của biến, các kiểu dữ liệu tự tạo, dãy kí tự (string), kiểu dữ liệu string, khai báo và sử dụng string, sử dụng chỉ mục với string, các hàm làm việc với string.

   22 p cdcdkontum 29/03/2019 4 0

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 11 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 11 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 11 Làm việc với string cung cấp cho người đọc các kiến thức: Ôn tập về cách định nghĩa kiểu dữ liệu mới với struct, chi tiết về cách làm việc của các hàm thành phần của kiểu string, chữa bài tập kiểu string buổi trước, các bài tập bổ sung.

   19 p cdcdkontum 29/03/2019 3 0

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 12 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 12 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 12 Mảng và kiểu dữ liệu vector cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khuôn mẫu (template), kiểu dữ liệu mảng (vector), hệ thống chỉ mục, khởi tạo, nhập và xuất dữ liệu, một số hàm hỗ trợ, kiểu mảng gốc. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p cdcdkontum 29/03/2019 4 0

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 13 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 13 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 13 Tập luyện với kiểu dữ liệu mảng và vector cung cấp cho người đọc các kiến thức: Chi tiết về một số hàm thành phần của vector, bài tập về vector. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p cdcdkontum 29/03/2019 4 0

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 14 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 14 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 14 Các kiến thức bổ sung cung cấp cho người đọc các kiến thức: Làm việc với tập tin văn bản, mảng nhiều chiều, các hàm toán học và lượng giác, các hàm xử lý kí tự.

   15 p cdcdkontum 29/03/2019 4 0

 • Bài giảng Lập trình Web động với PHP/MySQL - Tống Phước Khải

  Bài giảng Lập trình Web động với PHP/MySQL - Tống Phước Khải

  Với kết cấu nội dung gồm 3 phần, bài giảng "Lập trình Web động với PHP/MySQL" giới thiệu đến các bạn những nội dung về phương pháp truy xuất cơ sở dữ liệu MySQL, biến và các phép xử lý trên biến,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

   132 p cdcdkontum 29/03/2019 4 0

 • Bài giảng Chọn giống cây trồng dài ngày - Chương 1: Đặc điểm nông, sinh học của nhóm cây trồng dài ngày liên quan đến chọn giống

  Bài giảng Chọn giống cây trồng dài ngày - Chương 1: Đặc điểm nông, sinh học của nhóm cây trồng dài ngày liên quan đến chọn giống

  Bài giảng "Chọn giống cây trồng dài ngày - Chương 1: Đặc điểm nông, sinh học của nhóm cây trồng dài ngày liên quan đến chọn giống" trình bày các nội dung: cây trồng dài ngày, cây lâu năm, cây lưu niên, phân nhóm cây trồng dài ngày, tổ chức và thiết kế các vườn chọn và ươm cây giống. Mời các bạn cùng tham khảo

   5 p cdcdkontum 29/03/2019 4 0

 • Bài giảng Chọn giống cây trồng dài ngày - Chương 7: Chọn giống vải

  Bài giảng Chọn giống cây trồng dài ngày - Chương 7: Chọn giống vải

  Bài giảng "Chọn giống cây trồng dài ngày - Chương 7: Chọn giống vải" trình bày các nội dung: Giá trị cây vải, phân loại và tình hình sản xuất, đặc điểm thực vật học, mục tiêu chọn tạo giống vải, phương pháp tạo giống vải. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p cdcdkontum 29/03/2019 4 0

 • Bài giảng Chọn giống cây trồng dài ngày - Chương 4: Chọn giống cà phê

  Bài giảng Chọn giống cây trồng dài ngày - Chương 4: Chọn giống cà phê

  Bài giảng "Chọn giống cây trồng dài ngày - Chương 4: Chọn giống cà phê" cung cấp cho người học các kiến thức: Giá trị cây cà phê, nguồn gốc và xuất xứ, phân loại và tình hình sản xuất cà phê; đặc điểm thực vật học, mục tiêu tạo giống, quỹ gen, phương pháp tạo giống,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p cdcdkontum 29/03/2019 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số