• Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng rau an toàn - Trường TH NN&PTNT Quảng Trị

  Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng rau an toàn - Trường TH NN&PTNT Quảng Trị

  Nội dung giáo trình gồm có gồm 5 bài: Bài 1 - Giới thiệu chung về cây rau; bài 2 - Khái niệm chung về rau an toàn; bài 3 - Hướng dẫn sản xuất rau theo hướng VIET GAP; bài 4 - Qui hoạch, thiết kế đất trồng rau; bài 5 - Qui trình kỹ thuật sản xuất một số loại rau. Mời các bạn cùng tham khảo.

   79 p cdcdkontum 29/05/2018 9 0

 • Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lạc - Trường TH NN&PTNT Quảng Trị

  Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lạc - Trường TH NN&PTNT Quảng Trị

  Giáo trình ”Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lạc” gồm 5 chương với những nội dung cụ thể như sau: Giá trị kinh tế- phân loại và tình hình sản xuất, đặc tính sinh học và yêu cầu ngoại cảnh của cây lạc, kỹ thuật trồng và chăm sóc, sâu bệnh hại lạc, thu hoạch và bảo quản quả lạc

   48 p cdcdkontum 29/05/2018 8 0

 • Tài liệu đào tạo nghề Phòng trừ bệnh cho cây lương thực - Trường TH NN&PTNT Quảng Trị

  Tài liệu đào tạo nghề Phòng trừ bệnh cho cây lương thực - Trường TH NN&PTNT Quảng Trị

  Giáo trình "Phòng trừ bệnh cho cây lương thực" gồm có 2 chương, 4 bài: Chương 1 trình bày kiến thức đại cương về sâu bệnh hại, chương 2 - Sâu bệnh hại cây lương thực (Phòng trừ sâu bệnh hại lúa, phòng trừ sâu bệnh hại ngô, phòng trừ sâu bệnh hại sắn, phòng trừ sâu bệnh hại khoai lang). Mời tham khảo.

   79 p cdcdkontum 29/05/2018 6 0

 • Ebook Hỏi đáp về Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - Trần Xuân Niên, Ninh Văn Hiệp

  Ebook Hỏi đáp về Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - Trần Xuân Niên, Ninh Văn Hiệp

  Ebook hỏi đáp về chuyển dịch cơ cấu kinh tế phân tích những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo ở các vùng nông thôn và miền núi; chủ trương, chính sách và phương hướng chỉ đạo về vấn đề xóa đói giảm nghèo của chính phủ. Đưa ra những giải pháp xóa nghèo đói thích hợp.

   97 p cdcdkontum 29/05/2018 5 0

 • Ebook Kinh tế tri thức: Thời cơ và thách thức đối với sự phát triển của Việt Nam - Đặng Hữu

  Ebook Kinh tế tri thức: Thời cơ và thách thức đối với sự phát triển của Việt Nam - Đặng Hữu

  Để có thêm tài liệu tham khảo, nghiên cứu về kinh tế tri thức đồng thời quán triệt sâu sắc hơn quan điểm của Đảng và Nhà nước về nền kinh tế này mời các bạn tham khảo cuốn sách Kinh tế tri thức: Thời cơ và thách thức đối với sự phát triển của Việt Nam do Đặng Hữu biên soạn.

   319 p cdcdkontum 29/05/2018 7 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Giới thiệu môn học - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Marketing căn bản: Giới thiệu môn học - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng "Marketing căn bản - Giới thiệu môn học" giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   6 p cdcdkontum 29/05/2018 4 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Bài 1 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Marketing căn bản: Bài 1 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng "Marketing căn bản - Bài 1: Tổng quan marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự ra đời của Marketing, các khái niệm marketing, vai trò marketing, marketing trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p cdcdkontum 29/05/2018 6 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Bài 2 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Marketing căn bản: Bài 2 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng "Marketing căn bản - Bài 2: Môi trường marketing" giúp sinh viên hiểu các yếu tố thuộc môi trường vi mô và vĩ mô ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của doanh nghiệp, nắm rõ và biết cách đánh giá tầm quan trọng của từng yếu tố đối với hoạt động marketing của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p cdcdkontum 29/05/2018 7 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Bài 3 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Marketing căn bản: Bài 3 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng "Marketing căn bản - Bài 3: Hành vi khách hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Hành vi mua hàng là gì, các nhân tố ảnh hưởng, qui trình mua hàng của NTD, qui trình mua hàng của tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p cdcdkontum 29/05/2018 5 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Bài 4 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Marketing căn bản: Bài 4 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng "Marketing căn bản - Bài 4: Nghiên cứu marketing" giúp người học hiểu nghiên cứu Marketing là gì và vai trò của nó đối với các quyết định Marketing của doanh nghiệp, phân biệt được các loại hình nghiên cứu Marketing, nắm bắt một cách đầy đủ qui trình nghiên cứu Marketing trong lý thuyết và thực tế.

   11 p cdcdkontum 29/05/2018 9 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Bài 5 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Marketing căn bản: Bài 5 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng "Marketing căn bản - Bài 5: Phân khúc – Xác định – Định vị thị trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm thị trường, phân khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu, định vị thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p cdcdkontum 29/05/2018 7 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Bài 6 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Marketing căn bản: Bài 6 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng giúp người học hiểu khái niệm về sản phẩm/ dịch vụ và các khái niệm khác liên quan đến sản phẩm rất quan trọng trong kinh doanh; giới thiệu một số chiến lược sản phẩm; tìm hiểu chu kỳ sống sản phẩm và các chiến lược Marketing theo từng giai đoạn chu kỳ sống đó. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p cdcdkontum 29/05/2018 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số