• Giáo trình Đất và phân bón

  Giáo trình Đất và phân bón

  Tài liệu có kết cấu nội dung gồm 5 chương trình bày về: Quan hệ giữa đất, phân bón, cây trồng, tính chất lý học của đất, tính chất hóa học của đất và các loại phân hóa học, thất hữu cơ trong đất và chất hữu cơ, Sử dụng phân bón trong nông nghiệp. Mời các bạn cũng tham khảo.

   32 p cdcdkontum 27/04/2018 41 1

 • Giáo trình bệnh cây

  Giáo trình bệnh cây

  Giáo trình bệnh cây gồm 6 chương: Phân loại và chẩn đoán bệnh cây, Sinh thái bệnh cây, Bệnh không truyền nhiễm, Tính miễn dịch và tính chống chịu bệnh của cây trồng, Phương pháp điều tra phát hiện bệnh hại cây trồng. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   20 p cdcdkontum 27/04/2018 17 1

 • BÀI GIẢNG THỂ DỤC - NHẢY DÂY 2

  BÀI GIẢNG THỂ DỤC - NHẢY DÂY 2

   39 p cdcdkontum 23/04/2018 27 1

 • GIÁO ÁN GDQP-AN TRUNG CẤP NGHỀ THCS 2

  GIÁO ÁN GDQP-AN TRUNG CẤP NGHỀ THCS 2

   120 p cdcdkontum 23/04/2018 36 1

 • Cau hoi trac nghiem modun 6

  Cau hoi trac nghiem modun 6

   9 p cdcdkontum 16/04/2018 18 0

 • Cau hoi trac nghiem modun 3-4-5

  Cau hoi trac nghiem modun 3-4-5

   58 p cdcdkontum 16/04/2018 13 1

 • Cau hoi trac nghiem modun 1-2

  Cau hoi trac nghiem modun 1-2

   17 p cdcdkontum 16/04/2018 18 1

 • bai giang tin hoc can ban

  bai giang tin hoc can ban

    TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG KON TUM TRUNG TÂM TIN HỌC – NGOẠI NGỮ VÀ THƯ VIỆN BÀI GIẢNG  TIN HỌC CĂN BẢN                                        Giảng viên: Trình Văn Dũng .Kon Tum, năm 2018 . Chương 1: THÔNG TIN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN...

   276 p cdcdkontum 16/04/2018 16 0

 • THUE NN

  THUE NN

  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ NHÀ NƯỚC I. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA THUẾ TRONG QUẢN LÝ  NHÀ NƯỚC 1. Khái niệm 1.1.1. Khái niệm Thuế là khoản đóng góp bắt buộc của các pháp nhân và thể nhân cho nhà nước ...

   10 p cdcdkontum 01/04/2018 31 0

 • Giáo trình Quản lý trang trại: Phần 2

  Giáo trình Quản lý trang trại: Phần 2

  Phần 2 của cuốn giáo trình "Quản lý trang trại" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc những nội dung về hạch toán sản xuất trang trại và tổ chức bán sản phẩm và đánh giá trang trại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p cdcdkontum 31/01/2018 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số