• Bài giảng Kiểm tra chất lượng thuốc có nguồn gốc dược liệu - ThS. Phan Hiền Lương

  Bài giảng Kiểm tra chất lượng thuốc có nguồn gốc dược liệu - ThS. Phan Hiền Lương

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm tra chất lượng thuốc, thuốc có nguồn gốc dược liệu, kiểm tra chất lượng nguyên liệu, kiểm tra chất lượng bán thành phẩm,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo...

   75 p cdcdkontum 29/05/2018 3 0

 • Bài giảng Dinh dưỡng trẻ em - Chương 3: Dinh dưỡng trẻ em dưới 1 tuổi

  Bài giảng Dinh dưỡng trẻ em - Chương 3: Dinh dưỡng trẻ em dưới 1 tuổi

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về dinh dưỡng trẻ em, đặc điểm sinh lí trẻ dưới 1 tuổi, nhu cầu về dinh dưỡng, nhu cầu về năng lượng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   39 p cdcdkontum 29/05/2018 5 0

 • Bài giảng Dinh dưỡng trẻ em - Chương 3: Dinh dưỡng trẻ em từ 1 tới 6 tuổi

  Bài giảng Dinh dưỡng trẻ em - Chương 3: Dinh dưỡng trẻ em từ 1 tới 6 tuổi

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Dinh dưỡng trẻ em từ 1-3 tuổi, nhu cầu về năng lượng và các chất dinh dưỡng, phương pháp dinh dưỡng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   27 p cdcdkontum 29/05/2018 4 0

 • Bài giảng Dinh dưỡng trẻ em - Chương 3: Dinh dưỡng trẻ em

  Bài giảng Dinh dưỡng trẻ em - Chương 3: Dinh dưỡng trẻ em

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp xây dựng khẩu phần và thực đơn cho trẻ, khái niệm khẩu phần ăn hợp lý, sự hoàn chỉnh về số lượng và chất lượng của khẩu phần,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham...

   88 p cdcdkontum 29/05/2018 4 0

 • Bài giảng Dinh dưỡng trẻ em - Chương 1: Dinh dưỡng học đại cương

  Bài giảng Dinh dưỡng trẻ em - Chương 1: Dinh dưỡng học đại cương

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Dinh dưỡng học đại cương, khái niệm về dinh dưỡng và tầm quan trọng, dinh dưỡng hợp lí, các đối tượng nghiên cứu của dinh dưỡng học,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   128 p cdcdkontum 29/05/2018 7 0

 • Bài giảng Dinh dưỡng trẻ em - Chương 4: Các bệnh thiếu dinh dưỡng thường gặp

  Bài giảng Dinh dưỡng trẻ em - Chương 4: Các bệnh thiếu dinh dưỡng thường gặp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các bệnh thiếu dinh dưỡng thường gặp, bệnh suy dinh dưỡng, chăm sóc trẻ khi bị bệnh, bệnh béo phì,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   50 p cdcdkontum 29/05/2018 4 0

 • Bài giảng Dinh dưỡng trẻ em - Chương 5: Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu

  Bài giảng Dinh dưỡng trẻ em - Chương 5: Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, phương hướng mục đích công tác chăm sóc, nội dung hoạt động dinh dưỡng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   75 p cdcdkontum 29/05/2018 3 0

 • DẠY - HỌC MĨ THUẬT CẤP TIỂU HỌC - PHAN 1

  DẠY - HỌC MĨ THUẬT CẤP TIỂU HỌC - PHAN 1

   9 p cdcdkontum 04/05/2018 15 0

 • DẠY - HỌC MĨ THUẬT CẤP TIỂU HỌC -PHAN 4

  DẠY - HỌC MĨ THUẬT CẤP TIỂU HỌC -PHAN 4

   19 p cdcdkontum 04/05/2018 13 0

 • DẠY - HỌC MĨ THUẬT CẤP TIỂU HỌC - PHAN 3

  DẠY - HỌC MĨ THUẬT CẤP TIỂU HỌC - PHAN 3

   7 p cdcdkontum 04/05/2018 20 0

 • DẠY - HỌC MĨ THUẬT CẤP TIỂU HỌC - Phan 2

  DẠY - HỌC MĨ THUẬT CẤP TIỂU HỌC - Phan 2

   5 p cdcdkontum 04/05/2018 20 0

 • DẠY - HỌC MĨ THUẬT CẤP TIỂU HỌC -PHAN 1

  DẠY - HỌC MĨ THUẬT CẤP TIỂU HỌC -PHAN 1

  TRƯỜNG CĐCĐ KON TUM KHOA SƯ PHẠM BÀI GIẢNG DẠY - HỌC MĨ THUẬT CẤP TIỂU HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Vận dụng phương pháp của Dự án Hỗ trợ Giáo dục Mĩ thuật Tiểu học do Vương quốc Đan Mạch tài trợ . MỤC TIÊU Củng cố về các phương pháp, kĩ thuật dạy học Mĩ...

   9 p cdcdkontum 04/05/2018 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số