• Bài giảng Kiểm định cầu: Đánh giá chất lượng và gia cố cầu - ThS. Lê Nông

  Bài giảng Kiểm định cầu: Đánh giá chất lượng và gia cố cầu - ThS. Lê Nông

  Bài giảng "Kiểm định cầu: Đánh giá chất lượng và gia cố cầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng nghiên cứu, nội dung thử nghiệm cầu, nội dung sửa chữa cầu, nội dung gia cố cầu, thử nghiệm cầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p cdcdkontum 30/07/2018 11 1

 • nhan dang dong co 2 ky

  nhan dang dong co 2 ky

  I. Mục tiêu bài học:  Học song bài học này học sinh có khả năng  Phát biểu đúng khái niệm về động cơ hai kỳ, mô tả được các chi tiết trên sơ đồ cấu tạo của động cơ, trình bày đúng nguyên lý hoạt động của động cơ hai kỳ.  So sánh được ưu, nhược điểm giữa động cơ bốn kỳ và hai kỳ.  Xác định đúng hành...

   21 p cdcdkontum 01/06/2018 0 0

 • Bài giảng Kiểm tra chất lượng thuốc có nguồn gốc dược liệu - ThS. Phan Hiền Lương

  Bài giảng Kiểm tra chất lượng thuốc có nguồn gốc dược liệu - ThS. Phan Hiền Lương

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm tra chất lượng thuốc, thuốc có nguồn gốc dược liệu, kiểm tra chất lượng nguyên liệu, kiểm tra chất lượng bán thành phẩm,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo...

   75 p cdcdkontum 29/05/2018 12 1

 • Bài giảng Dinh dưỡng trẻ em - Chương 3: Dinh dưỡng trẻ em dưới 1 tuổi

  Bài giảng Dinh dưỡng trẻ em - Chương 3: Dinh dưỡng trẻ em dưới 1 tuổi

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về dinh dưỡng trẻ em, đặc điểm sinh lí trẻ dưới 1 tuổi, nhu cầu về dinh dưỡng, nhu cầu về năng lượng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   39 p cdcdkontum 29/05/2018 22 1

 • Bài giảng Dinh dưỡng trẻ em - Chương 3: Dinh dưỡng trẻ em từ 1 tới 6 tuổi

  Bài giảng Dinh dưỡng trẻ em - Chương 3: Dinh dưỡng trẻ em từ 1 tới 6 tuổi

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Dinh dưỡng trẻ em từ 1-3 tuổi, nhu cầu về năng lượng và các chất dinh dưỡng, phương pháp dinh dưỡng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   27 p cdcdkontum 29/05/2018 18 1

 • Bài giảng Dinh dưỡng trẻ em - Chương 3: Dinh dưỡng trẻ em

  Bài giảng Dinh dưỡng trẻ em - Chương 3: Dinh dưỡng trẻ em

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp xây dựng khẩu phần và thực đơn cho trẻ, khái niệm khẩu phần ăn hợp lý, sự hoàn chỉnh về số lượng và chất lượng của khẩu phần,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham...

   88 p cdcdkontum 29/05/2018 19 1

 • Bài giảng Dinh dưỡng trẻ em - Chương 1: Dinh dưỡng học đại cương

  Bài giảng Dinh dưỡng trẻ em - Chương 1: Dinh dưỡng học đại cương

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Dinh dưỡng học đại cương, khái niệm về dinh dưỡng và tầm quan trọng, dinh dưỡng hợp lí, các đối tượng nghiên cứu của dinh dưỡng học,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   128 p cdcdkontum 29/05/2018 21 1

 • Bài giảng Dinh dưỡng trẻ em - Chương 4: Các bệnh thiếu dinh dưỡng thường gặp

  Bài giảng Dinh dưỡng trẻ em - Chương 4: Các bệnh thiếu dinh dưỡng thường gặp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các bệnh thiếu dinh dưỡng thường gặp, bệnh suy dinh dưỡng, chăm sóc trẻ khi bị bệnh, bệnh béo phì,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   50 p cdcdkontum 29/05/2018 17 1

 • Bài giảng Dinh dưỡng trẻ em - Chương 5: Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu

  Bài giảng Dinh dưỡng trẻ em - Chương 5: Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, phương hướng mục đích công tác chăm sóc, nội dung hoạt động dinh dưỡng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   75 p cdcdkontum 29/05/2018 21 1

 • DẠY - HỌC MĨ THUẬT CẤP TIỂU HỌC - PHAN 1

  DẠY - HỌC MĨ THUẬT CẤP TIỂU HỌC - PHAN 1

   9 p cdcdkontum 04/05/2018 41 1

 • DẠY - HỌC MĨ THUẬT CẤP TIỂU HỌC -PHAN 4

  DẠY - HỌC MĨ THUẬT CẤP TIỂU HỌC -PHAN 4

   19 p cdcdkontum 04/05/2018 30 1

 • DẠY - HỌC MĨ THUẬT CẤP TIỂU HỌC - PHAN 3

  DẠY - HỌC MĨ THUẬT CẤP TIỂU HỌC - PHAN 3

   7 p cdcdkontum 04/05/2018 45 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số