• Bài giảng Luật đất đai: Chương 3 - Trương Trọng Hiểu

  Bài giảng Luật đất đai: Chương 3 - Trương Trọng Hiểu

  Bài giảng Luật đất đai: Chương 3 Quản lý thông tin, dữ liệu và tài chính đất đai do Trương Trọng Hiểu biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý địa giới hành chính, hoạt động khảo sát, đo đạc, quản lý hồ sơ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đai, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu đất...

   19 p cdcdkontum 26/02/2019 8 0

 • Bài giảng Luật đất đai: Chương 4 - Trương Trọng Hiểu

  Bài giảng Luật đất đai: Chương 4 - Trương Trọng Hiểu

  Bài giảng Luật đất đai: Chương 4 Điều phối đất đai do Trương Trọng Hiểu biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất và cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất.

   16 p cdcdkontum 26/02/2019 7 0

 • Bài giảng Luật đất đai: Chương 2 - Trương Trọng Hiểu

  Bài giảng Luật đất đai: Chương 2 - Trương Trọng Hiểu

  Bài giảng Luật đất đai: Chương 2 Quan hệ pháp luật đất đai do Trương Trọng Hiểu biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm quan hệ pháp luật đất đai, thành phần quan hệ pháp luật đất đai,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p cdcdkontum 26/02/2019 7 0

 • Bài giảng Luật đất đai: Chương 1 - Trương Trọng Hiểu

  Bài giảng Luật đất đai: Chương 1 - Trương Trọng Hiểu

  Bài giảng Luật đất đai: Chương 1 Khái niệm luật đất đai do Trương Trọng Hiểu biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai, khái niệm chế độ sở hữu về đất đai và chế độ sở hữu tòan dân đối với đất đai, các yếu tố cấu thành quyền sở hữu nhà nước đối với đất đai, pháp luật...

   30 p cdcdkontum 26/02/2019 4 0

 • Bài giảng Luật đất đai: Chương 5 - Trương Trọng Hiểu

  Bài giảng Luật đất đai: Chương 5 - Trương Trọng Hiểu

  Bài giảng Luật đất đai: Chương 5 Quyền của người sử dụng đất do Trương Trọng Hiểu biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Quyền chung, quyền thực hiện các giao dịch về quyền sử đụng đất, quyền được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

   21 p cdcdkontum 26/02/2019 6 0

 • Bài giảng Luật đất đai: Chương 6 - Trương Trọng Hiểu

  Bài giảng Luật đất đai: Chương 6 - Trương Trọng Hiểu

  Bài giảng Luật đất đai: Chương 6 Nghĩa vụ của người sử dụng đất do Trương Trọng Hiểu biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Nghĩa vụ chung, nghĩa vụ tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p cdcdkontum 26/02/2019 4 0

 • Bài giảng Luật đất đai: Chương 7 - Trương Trọng Hiểu

  Bài giảng Luật đất đai: Chương 7 - Trương Trọng Hiểu

  Bài giảng Luật đất đai: Chương 7 Tranh tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp đất đai do Trương Trọng Hiểu biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Thanh tra đất đai, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai, giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính về đất đai, giải quyết tố cáo về đất...

   8 p cdcdkontum 26/02/2019 7 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hữu Lạc

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hữu Lạc

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm và đặc trưng của nhà nước, chức năng nhà nước, hình thức và bộ máy nhà nước, bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,...

   34 p cdcdkontum 26/02/2019 9 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hữu Lạc

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hữu Lạc

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 3 do ThS. Nguyễn Hữu Lạc biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: những quy định chung của pháp luật dân sự, những chế định cụ thể của pháp luật dân sự,...

   72 p cdcdkontum 26/02/2019 6 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 - ThS. Nguyễn Hữu Lạc

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 - ThS. Nguyễn Hữu Lạc

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, thuộc tính, hình thức pháp luật, quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật,...

   90 p cdcdkontum 26/02/2019 3 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hữu Lạc

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hữu Lạc

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những quy định chung, vai trò, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức và công dân trong việc phòng chống tham nhũng, các biện pháp phòng, chống tham nhũng,...

   97 p cdcdkontum 26/02/2019 5 0

 • Bài giảng Luật hành chính - 1: Những vấn đề chung về quản lý nhà nước

  Bài giảng Luật hành chính - 1: Những vấn đề chung về quản lý nhà nước

  Bài giảng Luật hành chính: Bài 1 cung cấp cho người học các kiến thức: khái niệm, đặc điểm quản lý nhà nước, các nguyên tắc cơ bản của quản lý nhà nước, hình thức và phương pháp quản lý nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   106 p cdcdkontum 30/12/2018 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số