• Bài giảng Luật hành chính - 1: Những vấn đề chung về quản lý nhà nước

  Bài giảng Luật hành chính - 1: Những vấn đề chung về quản lý nhà nước

  Bài giảng Luật hành chính: Bài 1 cung cấp cho người học các kiến thức: khái niệm, đặc điểm quản lý nhà nước, các nguyên tắc cơ bản của quản lý nhà nước, hình thức và phương pháp quản lý nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   106 p cdcdkontum 30/12/2018 4 0

 • Bài giảng Luật hành chính - 2: Ngành Luật Hành chính, khoa học Luật Hành chính, môn học Luật Hành chính

  Bài giảng Luật hành chính - 2: Ngành Luật Hành chính, khoa học Luật Hành chính, môn học Luật Hành chính

  Bài giảng Luật hành chính: Bài 2 với mục tiêu giúp các bạn nhận diện được các quan hệ do luật hành chính điều chỉnh, xác định được các phương pháp điều chỉnh của ngành luật hành chính, phân biệt được LHC với các ngành luật khác, phân biệt ngành luật hành chính với khoa học luật hành chính và môn học luật hành chính.

   45 p cdcdkontum 30/12/2018 5 0

 • Bài giảng Luật hành chính - 5: Cán bộ, công chức, viên chức

  Bài giảng Luật hành chính - 5: Cán bộ, công chức, viên chức

  Mục đích của Bài giảng Luật hành chính Bài 5 giúp các bạn hiểu và phân biệt được ba khái niệm: cán bộ, công chức và viên chức, nắm được quy chế pháp lý của cán bộ, công chức, viên chức, biết đánh giá và vận dụng pháp luật về CB, CC, VC để giải quyết các tình huống thực tiễn.

   158 p cdcdkontum 30/12/2018 5 0

 • Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 5 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 5 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 5 trình bày về "Lưu trữ và xử lý dữ liệu". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm về dữ liệu , khái niệm xử lý dữ liệu, sự phân cấp lưu trữ dữ liệu, phương thức chuẩn tổ chức dữ liệu, mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

   38 p cdcdkontum 30/12/2018 6 0

 • Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 1 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 1 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 1 "Tổng quan về hệ thống máy tính" sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Lịch sử phát triển của máy tính, tầm quan trọng của hệ thống máy tính, máy tính là gì, hoạt động của máy tính, phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng,...

   74 p cdcdkontum 30/12/2018 5 0

 • Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 2 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 2 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Các hệ thống số, hệ đếm theo vị trí , hệ thập phân, hệ bát phân, hệ thập lục phân, cách đổi một số sang hệ thập phân,...Mời các bạn cùng tham khảo.

   96 p cdcdkontum 30/12/2018 4 0

 • Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 4 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 4 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm thử và gỡ lỗi, gỡ lỗi logic cho chương trình (Logic Errors), chuyển đổi thành hệ thống mới, đánh giá hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p cdcdkontum 30/12/2018 6 0

 • Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 3 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 3 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 3 do Từ Thị Xuân Hiền biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Phân loại ngôn ngữ máy, định dạng của lệnh trong ngôn ngữ máy, trình biên dịch – Compiler, ngôn ngữ trung gian của trình biên dịch và thông dịch, các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng,...

   50 p cdcdkontum 30/12/2018 6 0

 • Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 8 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 8 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 8 sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Các loại hệ thống mạng, mạng diện rộng WAN, mạng cục bộ, xu hướng tấn công hệ thống thông tin, các phần mềm độc hại, giải pháp đảm bảo an toàn thông tin,...

   29 p cdcdkontum 30/12/2018 6 0

 • Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 7 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 7 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 7 giúp người học hiểu về "Internet – truyền thông – đa phương tiện". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Các dịch vụ cơ bản của Internet, trình duyệt web, các tiện ích của Internet, cách kết nối Internet, khái niệm đa phương tiện,...

   37 p cdcdkontum 30/12/2018 2 0

 • Bài giảng Chất kết dính vô cơ - GV. Cao Nguyên Thi

  Bài giảng Chất kết dính vô cơ - GV. Cao Nguyên Thi

  Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Chất kết dính vô cơ" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm chung, phân loại, chất kết dính vô cơ rắn trong không khí, ứng dụng của vôi không khí, các sản phẩm của quá trình tôi vôi,...

   73 p cdcdkontum 30/10/2018 10 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 15 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 15 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng giúp người học biết được đàm phán xuyên văn hóa, xác định những vấn đề đạo đức trong kinh doanh quốc tế, biết được các chương trình kiểm soát hoạt động marketing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p cdcdkontum 29/05/2018 22 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số