• CustomReport_28222572 (1)

    CustomReport_28222572 (1)

    Danh sách nguyện vọng thí sinh (bao gồm cả thí sinh không đạt sơ tuyển) Thời gian báo cáo: 08:46 14/05/2018 STT SOBAODANH THUTU_NV MA_NGANHEN_NGANH T MA_TOHOPMONTEN_TOHOPMON MA_TRUONGDH TEN_TRUONGDH 1 36001749 2 51140202 Sư phạm Tiểu học...

     2 p cdcdkontum 16/05/2018 40 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số