• Giáo trình Hệ thống trang bị điện

  Giáo trình Hệ thống trang bị điện

  Giáo trình "Hệ thống trang bị điện" với các nội dung khái quát chung về hệ thống trang bị điện; tự động khống chế truyền động điện; các mạch điều khiển điển hình. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   55 p cdcdkontum 30/11/2020 2 0

 • Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 1: Mở đầu đã giwios thiệu tổng quan về môn học, các khái niệm cơ bản, mục đích điều khiển, cấu trúc cơ bản một hệ thống điều khiển quá trình, các chức năng điều khiển quá trình, các nhiệm vụ phát triển hệ thống, mô tả chức năng hệ thống.

   51 p cdcdkontum 30/11/2020 3 0

 • Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 2: Mô tả quá trình (Phần 1)

  Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 2: Mô tả quá trình (Phần 1)

  Bài giảng "Điều khiển quá trình - Chương 2: Mô tả quá trình" trình bày khái quát về mô tả quá trình, các dạng mô hình toán học, mô hình hóa lý thuyết, mô hình hóa thực nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p cdcdkontum 30/11/2020 2 0

 • Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 2: Mô tả quá trình (Phần 2)

  Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 2: Mô tả quá trình (Phần 2)

  Nỗi tiếp nội dung phần 1, phần 2 bài giảng "Điều khiển quá trình - Chương 2: Mô tả quá trình" trình bày các kiến thức về mô hình hóa thực nghiệm và các ví dụ ứng dụng kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p cdcdkontum 30/11/2020 2 0

 • Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 5: Phân tích hệ điều khiển phản hồi

  Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 5: Phân tích hệ điều khiển phản hồi

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu hình chuẩn của hệ điều khiển phản hồi, chuẩn hóa mô hình, phát biểu bài toán chuẩn, đánh giá chất lượng trên miền thời gian, đánh giá chất lượng trên miền tần số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p cdcdkontum 30/11/2020 2 0

 • Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 3: Các sách lược điều khiển

  Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 3: Các sách lược điều khiển

  Bài giảng "Điều khiển quá trình - Chương 3: Các sách lược điều khiển" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, điều khiển truyền thẳng, điều khiển phản hồi, điều khiển cascade, điều khiển tỉ lệ, điều khiển lựa chọn, điều khiển phân vùng.

   59 p cdcdkontum 30/11/2020 1 0

 • Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 6: Chỉnh định bộ điều khiển PID

  Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 6: Chỉnh định bộ điều khiển PID

  Nội dung bài giảng gồm 4 phần trình bày những vấn đề cơ bản về chỉnh định bộ điều khiển PID, các phương pháp dựa trên đặc tính, các phương pháp dựa trên mô hình mẫu, bù trễ sử dụng bộ dự báo Smith. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p cdcdkontum 30/11/2020 1 0

 • Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống

  Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống

  Bài giảng "Điều khiển quá trình - Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống" gồm 3 phần trình bày các kiến thức: Thiết bị đo quá trình, thiết bị chấp hành và van điều khiển, thiết bị điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   81 p cdcdkontum 30/11/2020 1 0

 • Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến

  Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến

  Bài giảng "Điều khiển quá trình - Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến" trình bày vấn đề thiết kế cấu trúc điều khiển, lựa chọn các biến quá trình, phép phân tích giá trị suy biến,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p cdcdkontum 30/11/2020 2 0

 • Bài giảng Trường điện từ: Chương 1 - TS. Lương Hữu Tuấn

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 1 - TS. Lương Hữu Tuấn

  Bài giảng "Trường điện từ - Chương 1: Khái niệm và phương trình cơ bản của điện từ trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Giải tích vectơ, khái niệm cơ bản, đại lượng đặc trưng, định luật cơ bản của trường điện từ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p cdcdkontum 30/11/2020 2 0

 • Bài giảng Trường điện từ: Chương 2 - TS. Lương Hữu Tuấn

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 2 - TS. Lương Hữu Tuấn

  Bài giảng "Trường điện từ - Chương 2: Trường điện tĩnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, tính chất thế của trường điện tĩnh, phương trình Poisson-Laplace & ĐKB, vật liệu trong trường điện tĩnh, năng lượng trường điện, lực điện, phương pháp tính trường điện tĩnh.

   26 p cdcdkontum 30/11/2020 1 0

 • Bài giảng Trường điện từ: Chương 3 - TS. Lương Hữu Tuấn

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 3 - TS. Lương Hữu Tuấn

  Bài giảng "Trường điện từ - Chương 3: Trường điện từ dừng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, trường điện dừng, trường từ dừng, trường từ dừng của trục mang dòng, hỗ cảm, năng lượng trường từ, lực từ, một số ví dụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p cdcdkontum 30/11/2020 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số