• Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 3: Van điều chỉnh áp suất

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 3: Van điều chỉnh áp suất

  Bài giảng “Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 3: Van điều chỉnh áp suất” trình bày những nội dung chính sau: Van giới hạn áp suất, van xả tải, van tuần tự, van giảm áp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   52 p cdcdkontum 30/11/2020 3 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 4: Van điều chỉnh lưu lượng

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 4: Van điều chỉnh lưu lượng

  Bài giảng “Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 4: Van điều chỉnh lưu lượng” trình bày những nội dung chính sau: Van chỉnh lưu lượng không bù áp suất, van chỉnh lưu lượng có bù áp suất, van giảm tốc, van tiết kiệm năng lượng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   24 p cdcdkontum 30/11/2020 3 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 5: Van một chiều

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 5: Van một chiều

  Bài giảng “Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 5: Van một chiều” trình bày những nội dung chính sau: Van một chiều không có điều khiển, van một chiều có điều khiển, prefill valve, catridge valve. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   9 p cdcdkontum 30/11/2020 3 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 6: Bình tích áp

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 6: Bình tích áp

  Bài giảng “Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 6: Bình tích áp” trình bày những nội dung chính sau: Bình tích áp, dung lượng và công dụng của bình tích áp, hệ thống cần áp suất trong toàn bộ thời gian làm việc với bơm có thể tích riêng cố định,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   22 p cdcdkontum 30/11/2020 4 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 7: Cơ cấu chấp hành

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 7: Cơ cấu chấp hành

  Bài giảng “Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 7: Cơ cấu chấp hành” trình bày các nội dung: Mạch vi sai, mạch các xy lanh mắc song song và nối tiếp, mạch dùng xy lanh kép, xy lanh nhiều ti,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   42 p cdcdkontum 30/11/2020 3 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 8: Catridge valve

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 8: Catridge valve

  Bài giảng "Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 8: Catridge valve" trình bày những nội dung chính sau: Cách dùng van logic tạo van hai vị trí, thiết kế mạch thủy lực dùng logic valve, máy nâng hàng,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p cdcdkontum 30/11/2020 4 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 9: Thiết kế hệ thống

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 9: Thiết kế hệ thống

  Bài giảng “Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 9: Thiết kế hệ thống“ trình bày những nội dung chính sau: Xác định các cơ cấu chấp hành, xy lanh B, cài đặt giá trị làm việc cho các van, động cơ thủy lực,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   28 p cdcdkontum 30/11/2020 3 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Bài 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Bài 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Bài 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp (TS. Nguyễn Thanh Huyền)" trình bày khái niệm về doanh nghiệp, mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp; quyết định tài chính của doanh nghiệp về đầu tư, huy động vốn và nội dung hoạt động của tài chính doanh nghiệp; các nhân tố ảnh hưởng đến tài chính doanh nghiệp. Mời các...

   44 p cdcdkontum 30/11/2020 2 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Bài 2: Giá trị thời gian của tiền và mô hình chiết khấu dòng tiền

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Bài 2: Giá trị thời gian của tiền và mô hình chiết khấu dòng tiền

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Bài 2: Giá trị thời gian của tiền và mô hình chiết khấu dòng tiền (TS. Nguyễn Thanh Huyền)" khái niệm và công thức xác định lãi suất tín dụng; phương pháp tính lãi đơn và lãi kép; chỉ ra được lãi suất hiệu dụng; giá trị theo thời gian (giá trị tương lai và giá trị hiện tại) của một khoản tiền và của một...

   44 p cdcdkontum 30/11/2020 1 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Bài 3: Đầu tư tài chính của doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Bài 3: Đầu tư tài chính của doanh nghiệp

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Bài 3: Đầu tư tài chính của doanh nghiệp (TS. Nguyễn Thanh Huyền)" trình bày khái niệm về đầu tư tài chính của doanh nghiệp; giá trị lí thuyết của hai loại tài sản tài chính của doanh nghiệp là cổ phiếu và trái phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo

   37 p cdcdkontum 30/11/2020 2 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Bài 4: Đánh giá dự án đầu tư của doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Bài 4: Đánh giá dự án đầu tư của doanh nghiệp

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Bài 4: Đánh giá dự án đầu tư của doanh nghiệp (TS. Nguyễn Thanh Huyền)" với các nội dung khái niệm đầu tư; kể tên được các loại dự án đầu tư; các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp; xác định được dòng tiền của dự án đầu tư và các phương pháp đánh giá, lựa chọn dự án...

   49 p cdcdkontum 30/11/2020 1 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 5: Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 5: Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 5: Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp (TS. Nguyễn Thanh Huyền)" trình bày được khái niệm chi phí sử dụng vốn; xác định được chi phí sử dụng các loại vốn, chi phí sử dụng vốn bình quân và chi phí sử dụng vốn cận biên. Mời các bạn cùng tham khảo

   33 p cdcdkontum 30/11/2020 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số