• Ebook Hỏi - đáp về bệnh của vật nuôi: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp về bệnh của vật nuôi: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 ebook Hỏi - đáp về bệnh của vật nuôi tiếp tục cung cấp cho người đọc các câu hỏi và đáp về các bệnh trên gia cầm, phòng và điều trị bệnh trên gia cầm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   134 p cdcdkontum 31/10/2020 12 0

 • Ebook Hỏi - đáp về bệnh của vật nuôi: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp về bệnh của vật nuôi: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp về bệnh của vật nuôi: Phần 1 cung cấp cho người đọc các câu hỏi và đáp về bệnh của gia súc, các bệnh thường gặp trên gia súc, phòng và điều trị bệnh cho gia súc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   131 p cdcdkontum 31/10/2020 12 0

 • Ebook Lâm nghiệp (Tập 5): Phần 1

  Ebook Lâm nghiệp (Tập 5): Phần 1

  Ebook Lâm nghiệp (Tập 5): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kết quả hoạt động khoa học công nghệ lâm nghiệp trong 20 năm đổi mới và định hướng đến năm 2010, nghiên cứu cơ bản bảo tồn và đa dạng sinh học, đất lâm nghiệp, tài nguyên rừng, nghiên cứu và ứng dụng lâm nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   374 p cdcdkontum 31/10/2020 11 0

 • Ebook Lâm nghiệp (Tập 5): Phần 2

  Ebook Lâm nghiệp (Tập 5): Phần 2

  Ebook Lâm nghiệp (Tập 5): Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Công nghiệp rừng, công nghiệp gỗ Việt Nam, kinh tế và chính sách lâm nghiệp, vị thế rừng thôn bản trong quản lý rừng ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   149 p cdcdkontum 31/10/2020 13 0

 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán vốn bằng tiền, vật tư, sản phẩm, hàng hóa, kế toán tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư tài chính dài hạn, kế toán thanh toán,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   110 p cdcdkontum 31/10/2020 13 0

 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Kế toán hành chính sự nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kế toán nguồn kinh phí trong đơn vị kế toán HCSN, kế toán các khoản thu, chi trong đơn vị HCSN, báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   107 p cdcdkontum 31/10/2020 10 0

 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Kế toán hành chính sự nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, kho bạc, báo cáo tài chính, kế toán ngành lao động - thương binh và xã hội, kế toán bảo hiểm xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của giáo trình.

   230 p cdcdkontum 31/10/2020 10 0

 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Tài chính: Phần 1 trình bày những vấn đề chung của kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán vật tư, kế toán tài sản cố định, kế toán thanh toán, kế toán các khoản chi trong đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Mời các bạn...

   176 p cdcdkontum 31/10/2020 10 0

 • Ebook Tài liệu hướng dẫn dạy học môn Công nghệ lớp 9

  Ebook Tài liệu hướng dẫn dạy học môn Công nghệ lớp 9

  "Tài liệu hướng dẫn dạy học môn Công nghệ lớp 9" hướng dẫn vận dụng phương pháp dạy học lớp 9 theo mô hình trường học mới; hướng dẫn dạy học công nghệ 9 theo mô hình trường học mới; làm hoa và cắm hoa; lắp đặt mạng điện trong nhà; mạch điện trang trí.

   273 p cdcdkontum 31/10/2020 10 0

 • Ebook Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn Khoa học tự nhiên lớp 6

  Ebook Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn Khoa học tự nhiên lớp 6

  "Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn Khoa học tự nhiên lớp 6" thông tin đến các bạn một số vấn đề chung về mô hình trường học mới tại Việt Nam – VNEN; hướng dẫn tổ chức hoạt động học của học sinh; vị trí, đặc điểm môn khoa học tự nhiên; hướng dẫn tổ chức hoạt động học.

   276 p cdcdkontum 31/10/2020 13 0

 • Ebook Tài liệu hướng dẫn dạy học môn Toán lớp 9

  Ebook Tài liệu hướng dẫn dạy học môn Toán lớp 9

  Ebook "Tài liệu hướng dẫn dạy học môn Toán lớp 9" trình bày một số vấn đề chung về dạy học môn toán theo mô hình trường học mới – VNEN; hướng dẫn các bài học cụ thể; căn bậc hai, căn bậc ba; hàm số bậc nhất; hệ thức lượng trong tam giác vuông; đường tròn; hệ phương trình bậc nhất hai ẩn; góc với đường tròn...

   244 p cdcdkontum 31/10/2020 9 0

 • Ebook Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn Công nghệ lớp 7

  Ebook Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn Công nghệ lớp 7

  "Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn Công nghệ lớp 7 (Sách thử nghiệm)" khái quát về môn Công nghệ 7; hướng dẫn tổ chức hoạt động học của học sinh; nông - lâm - ngư nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, máy móc và thiết bị dùng trong nông - lâm - ngư nghiệp.

   336 p cdcdkontum 31/10/2020 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số