• Giáo trình Trồng trọt đại cương - Nguyễn Văn Minh

  Giáo trình Trồng trọt đại cương - Nguyễn Văn Minh

  Do tính chất đại cương của môn học, nên tài liệu giảng dạy đề cập đến lịch sử các giai đoạn phát triển nông nghiệp, tình hình lương thực thế giới và khái quát về nông nghiệp Việt Nam. Ngoài ra còn nói đến các tiến trình sinh lý cơ bản ảnh hưởng đến sản xuất cây trồng tức là thành phần chính của môn trồng trọt. Các yếu tố của môi...

   79 p cdcdkontum 29/05/2018 9 0

 • Giáo trình Kinh tế và hộ trang trại: Phần 2

  Giáo trình Kinh tế và hộ trang trại: Phần 2

  Giáo trình Kinh tế và hộ trang trại: Phần 2 trình bày kế hoạch sản xuất, quản lý các yếu tố sản xuất trong trang trại, hạch toán sản xuất và tổ chức tiêu thụ sản phẩm. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Nông nghiệp.

   44 p cdcdkontum 29/05/2018 10 0

 • Giáo trình Kinh tế và hộ trang trại: Phần 1

  Giáo trình Kinh tế và hộ trang trại: Phần 1

  Giáo trình Kinh tế và hộ trang trại: Phần 1 giới thiệu về kinh tế hộ và kinh tế trang trại, lý thuyết về hành vi sản xuất. Đây là tài liệu tham khảo và học tập dành cho sinh viên ngành Nông nghiệp.

   39 p cdcdkontum 29/05/2018 10 0

 • Giáo trình Xây dựng và phân tích chính sách nông nghiệp, nông thôn

  Giáo trình Xây dựng và phân tích chính sách nông nghiệp, nông thôn

  Giáo trình "Xây dựng và phân tích chính sách nông nghiệp, nông thôn" được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận chính sách và phân tích chính sách trong lĩnh vực kinh tế ngành nông lâm nghiệp, cung cấp cho học viên những kỹ năng cơ bản trong phân tích chính sách đối với phát triển...

   149 p cdcdkontum 29/05/2018 8 0

 • Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật nuôi và trị bệnh cho bò - Trường TH NN&PTNT Quảng Trị

  Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật nuôi và trị bệnh cho bò - Trường TH NN&PTNT Quảng Trị

  Giáo trình "Kỹ thuật nuôi và trị bệnh cho bò" gồm có 5 chương với những nội dung cơ bản sau: Đặc điểm một số giống trâu bò phổ biến ở Việt Nam; nuôi trâu, bò đực giống; nuôi trâu, bò cái sinh sản; nuôi trâu, bò thịt; phòng và trị bệnh cho trâu, bò. Mời các bạn cùng tham khảo.

   96 p cdcdkontum 29/05/2018 11 0

 • Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho lợn đối với khu vực miền núi - Trường TH NN&PTNT Quảng Trị

  Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho lợn đối với khu vực miền núi - Trường TH NN&PTNT Quảng Trị

  Giáo trình cung cấp cho người học một số kiến thức sau: Một số đặc điểm giống lợn Vân Pa, kỹ thuật chăn nuôi lợn đực giống, kỹ thuật chăn nuôi lợn Vân Pa sinh sản, kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt, các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và phẩm chất thịt ở lợn Vân Pa, hạch toán kinh tế trong chăn nuôi lợn thịt Vân Pa,... Mời các bạn cùng tham...

   74 p cdcdkontum 29/05/2018 10 0

 • Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trị bệnh cho gà, vịt

  Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trị bệnh cho gà, vịt

  Tài liệu đào tạo nghề "Kỹ thuật trị bệnh cho gà, vịt" gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: Kỹ thuật chăn nuôi gà, phòng và trị bệnh cho gà, kỹ thuật chăn nuôi vịt chạy đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p cdcdkontum 29/05/2018 13 0

 • Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho lợn đối với khu vực đồng bằng - Trường TH NN&PTNT Quảng Trị

  Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho lợn đối với khu vực đồng bằng - Trường TH NN&PTNT Quảng Trị

  Giáo trình "Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho lợn đối với khu vực đồng bằng" gồm có 6 chương với những nội dung chính sau: Giống và công tác giống lợn, kỹ thuật chăn nuôi lợn đực giống, kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản, kỹ thuật chăn nuôi lợn con, kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt, bệnh ở lợn. Mời các bạn tham khảo.

   101 p cdcdkontum 29/05/2018 11 0

 • Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng và chăm sóc ớt - Trường TH NN&PTNT Quảng Trị

  Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng và chăm sóc ớt - Trường TH NN&PTNT Quảng Trị

  Giáo trình "Kỹ thuật trồng và chăm sóc ớt" gồm có 3 phần với những nội dung cụ thể như sau: Phần 1 - Đại cương về cây ớt, phần 2 - Kỹ thuật trồng ớt, phần 3 - Kỹ thuật trồng một số giống ớt phổ biến. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   33 p cdcdkontum 29/05/2018 8 0

 • Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng hoa - Trường TH NN&PTNT Quảng Trị

  Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng hoa - Trường TH NN&PTNT Quảng Trị

  Giáo trình "Kỹ thuật trồng hoa" gồm có 2 chương, 3 bài. Chương 1 cung cấp các kiến thức về đặc điểm chung của ngành trồng hoa. Chương 2 trình bày các kỹ thuật trồng một số loài hoa như kỹ thuật trồng hoa Hồng, kỹ thuật trồng hoa Cúc, kỹ thuật trồng hoa Đồng tiền. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p cdcdkontum 29/05/2018 7 0

 • Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng và chăm sóc dưa hấu- Trường TH NN&PTNT Quảng Trị

  Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng và chăm sóc dưa hấu- Trường TH NN&PTNT Quảng Trị

  Giáo trình “Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dưa hấu” gồm 5 chương với những nội dung cụ thể sau: Sơ lược về cây dưa hấu, đặc tính thực vật học và yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, các giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây dưa hấu, kỹ thuật trồng và chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p cdcdkontum 29/05/2018 8 0

 • Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng nấm sò, rơm, linh chi - Trường TH NN&PTNT Quảng Trị

  Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng nấm sò, rơm, linh chi - Trường TH NN&PTNT Quảng Trị

  Giáo trình Kỹ thuật trồng nấm sò, rơm, linh chi (Dùng cho trình độ dưới 3 tháng) gồm có 3 bài học: Bài 1- Kỹ thuật trồng nấm rơm, bài 2 - Kỹ thuật trồng nấm sò, bài 3 - Kỹ thuật trồng nấm linh chi. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   94 p cdcdkontum 29/05/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số