• Chương trình chi tiết MH/MĐ Vận hành máy thi công nền (TCN-K15-2017)

  Chương trình chi tiết MH/MĐ Vận hành máy thi công nền (TCN-K15-2017)

  Chương trình chi tiết MH/MĐ Vận hành máy thi công nền trình độ trung cấp áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2017

   179 p ktktkontum 14/12/2017 22 0

 • Chương trình chi tiết MH/MĐ Hàn (TCN-K15-2017)

  Chương trình chi tiết MH/MĐ Hàn (TCN-K15-2017)

  Chương trình chi tiết MH/MĐ Hàn trình độ trung cấp áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2017

   196 p ktktkontum 14/12/2017 28 0

 • ctmh

  ctmh

            UBND TỈNH KON TUM  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  TRƯỜNG CĐ KINH TẾ ­ KỸTHUẬT NAM    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC Tên môn học: KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN Mã số môn học: T21ST0CN...

   16 p ktktkontum 06/12/2017 1 0

 • GIÁO ÁN KTLS. LVM.2017 (1)

  GIÁO ÁN KTLS. LVM.2017 (1)

   77 p ktktkontum 17/10/2017 1 0

 • GIÁO ÁN KTLS. LVM.2017 (1)

  GIÁO ÁN KTLS. LVM.2017 (1)

   77 p ktktkontum 17/10/2017 1 0

 • MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN 1

  MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN 1

  Chương mở đầu NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN  I. KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC ­ LÊNIN  1. Chủ nghĩa Mác – Lênin và ba bộ phận cấu thành  a) Chủ nghĩa Mác – Lênin Chủ  nghĩa Mác – Lênin “là hệ...

   62 p ktktkontum 05/10/2017 1 0

 • CKLN

  CKLN

     PHẦN I: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Chương I. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của ĐCĐT        I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI ĐCĐT . I.1. Khái niệm: Máy phát lực là loại máy dùng để biến đổi các dạng năng lượng như nhiệt năng, điện ...

   62 p ktktkontum 05/10/2017 1 0

 • CKLN

  CKLN

     PHẦN I: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Chương I. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của ĐCĐT        I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI ĐCĐT . I.1. Khái niệm: Máy phát lực là loại máy dùng để biến đổi các dạng năng lượng như nhiệt năng, điện ...

   62 p ktktkontum 05/10/2017 1 0

 • CKLN

  CKLN

     PHẦN I: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Chương I. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của ĐCĐT        I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI ĐCĐT . I.1. Khái niệm: Máy phát lực là loại máy dùng để biến đổi các dạng năng lượng như nhiệt năng, điện ...

   62 p ktktkontum 05/10/2017 1 0

 • CKLN

  CKLN

     PHẦN I: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Chương I. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của ĐCĐT        I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI ĐCĐT . I.1. Khái niệm: Máy phát lực là loại máy dùng để biến đổi các dạng năng lượng như nhiệt năng, điện ...

   62 p ktktkontum 05/10/2017 1 0

 • Chương 3- Microsoft Excel

  Chương 3- Microsoft Excel

   26 p ktktkontum 28/09/2017 1 0

 • THUC-HANH-POWERPOINT

  THUC-HANH-POWERPOINT

   4 p ktktkontum 28/09/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số