• GT ASXH

  GT ASXH

  TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

   58 p cdcdkontum 13/11/2018 0 0

 • GT CTXH NCT

  GT CTXH NCT

  TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

   112 p cdcdkontum 13/11/2018 0 0

 • GT QTCTXH

  GT QTCTXH

  TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

   50 p cdcdkontum 13/11/2018 0 0

 • GT PTCD

  GT PTCD

  Môn chuyên ngành Công tác xã hội

   66 p cdcdkontum 13/11/2018 0 0

 • Bai giang kinh tế học đại cương. 2018-2019 lĩnh

  Bai giang kinh tế học đại cương. 2018-2019 lĩnh

   85 p cdcdkontum 13/11/2018 0 0

 • CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN THIẾT KẾ VÀ MAY AO VAY

  CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN THIẾT KẾ VÀ MAY AO VAY

  CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN THIẾT KẾ VÀ MAY ÁO VÁY

   6 p cdcdkontum 10/11/2018 4 0

 • AM NHAC (danh cho SV MN)

  AM NHAC (danh cho SV MN)

  bài giảng ÂM NHẠC (dành cho SV CĐSP Mầm non)

   69 p cdcdkontum 09/11/2018 0 0

 • BÀI GIẢNG CTXH VỚI TRẺ EM CẦN BẢO VỆ ĐẶC BIỆT

  BÀI GIẢNG CTXH VỚI TRẺ EM CẦN BẢO VỆ ĐẶC BIỆT

  1 .Dẫn nhập – Mục tiêu môn học Phần 1 : Khái niệm và sự hình thành công tác xã hội với trẻ em và gia đình 1. Khái niệm Công tác xã hội với trẻ em và gia đình 2. Sự hình thành công tác xã hội với trẻ em và gia đình Phần 2 : Bối cảnh công tác xã hội với trẻ em...

   87 p cdcdkontum 03/11/2018 3 0

 • BAI GIANG tiengvietthuchanh

  BAI GIANG tiengvietthuchanh

             UBND TỈNH KON TUM                    CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG                Độc lập ­ Tự do – Hạnh phúc BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH            ...

   50 p cdcdkontum 03/11/2018 5 0

 • BAI GIANG tiengvietthuchanh

  BAI GIANG tiengvietthuchanh

  CHƯƠNG I RÈN KĨ  NĂNG ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 1.1  Phân tích văn bản 1.1.1 Tìm hiểu chung về phân tích văn bản Đọc là một cách giao tiếp giữa bạn đọc với người viết để hiểu về những   điều người viết trình bày trong văn bản. Vì vậy, khi đọc hiểu một văn bản, ...

   49 p cdcdkontum 03/11/2018 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số