• Chương trình môn học: Phương pháp nghiên cứu khoa học

    Chương trình môn học: Phương pháp nghiên cứu khoa học

    Môn học này giúp người học: Nhận diện được khái niệm, các phương pháp nghiên cứu và cách thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học trong học tập và hoạt động khoa học, thực hiện được các bước một đề tài nghiên cứu khoa học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

     8 p cdcdkontum 09/05/2019 126 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số