• BÀI GIẢNG DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT

  BÀI GIẢNG DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT

  Dinh dưỡng là quá trình cơ thể sống thu nhận, chuyển hóa và sử dụng các chất hóa học từ thức ăn để duy trì sự sống.

   96 p ktktkontum 09/10/2016 57 24

 • BÀI GIẢNG HÓA SINH ĐỘNG VẬT

  BÀI GIẢNG HÓA SINH ĐỘNG VẬT

  Cung cấp kiến thức cơ bản về sinh học và hóa học, từ đó đưa ra định nghĩa hóa sinh và nắm được đối tượng của hóa sinh là gì?

   63 p ktktkontum 09/10/2016 70 23

 • GIÁO TRÌNH NỘI KHOA

  GIÁO TRÌNH NỘI KHOA

  Cung cấp kiến thức về các nguyên tắc và liệu pháp điều trị các bệnh nội khoa

   61 p ktktkontum 09/10/2016 44 19

 • GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI LỢN

  GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI LỢN

  Hướng dẫn quy trình chăn nuôi lợn

   164 p ktktkontum 09/10/2016 70 18

 • BÀI GIẢNG CHĂN NUÔI ONG MẬT

  BÀI GIẢNG CHĂN NUÔI ONG MẬT

  Kiến thức về đặc điểm các loài ong mật, sự phát triển các loại hình ong và các tập tính của ong mật

   26 p ktktkontum 09/10/2016 63 17

 • SINH LÝ TIÊU HÓA

  SINH LÝ TIÊU HÓA

  Sinh lý tiêu hóa

   11 p ktktkontum 09/10/2016 52 16

 • BÀI GIẢNG THỨC ĂN GIA SÚC

  BÀI GIẢNG THỨC ĂN GIA SÚC

  Việc phân loại thức ăn giúp cho người chăn nuôi biết chọn và định hướng sử dụng thích hợp từng loại thức ăn cho từng đối tượng gia súc để mang lại hiệu quả kinh tế cao.

   80 p ktktkontum 09/10/2016 52 15

 • Bài giảng sinh lý 2014

  Bài giảng sinh lý 2014

  Bài giảng dùng cho học phần sinh lý

   72 p ktktkontum 09/10/2016 36 13

 • GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI CÁ NƯỚC NGỌT

  GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI CÁ NƯỚC NGỌT

  Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt

   61 p ktktkontum 09/10/2016 75 13

 • BÀI GIẢNG NGOẠI KHOA

  BÀI GIẢNG NGOẠI KHOA

  Ngoại khoa chuyên nghiên cứu những nguyên tắc và phương pháp chung thực hiện các phẫu thuật ngoại khoa và các bệnh ngoại khoa xảy ra ở vật nuôi

   120 p ktktkontum 09/10/2016 36 12

 • SINH LÝ TUẦN HOÀN

  SINH LÝ TUẦN HOÀN

  Sinh lý tuần hoàn

   8 p ktktkontum 09/10/2016 32 11

 • BÀI GIẢNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

  BÀI GIẢNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

  Tìm hiểu các bệnh truyền nhiễm trên gia súc và vật nuôi

   75 p ktktkontum 09/10/2016 43 11

Hướng dẫn khai thác thư viện số