• BG_LNĐT

  BG_LNĐT

  Lâm nghiệp đô thị

   43 p cdcdkontum 19/04/2018 69 31

 • GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI LỢN

  GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI LỢN

  Hướng dẫn quy trình chăn nuôi lợn

   164 p cdcdkontum 09/10/2016 104 26

 • BÀI GIẢNG HÓA SINH ĐỘNG VẬT

  BÀI GIẢNG HÓA SINH ĐỘNG VẬT

  Cung cấp kiến thức cơ bản về sinh học và hóa học, từ đó đưa ra định nghĩa hóa sinh và nắm được đối tượng của hóa sinh là gì?

   63 p cdcdkontum 09/10/2016 95 25

 • BÀI GIẢNG DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT

  BÀI GIẢNG DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT

  Dinh dưỡng là quá trình cơ thể sống thu nhận, chuyển hóa và sử dụng các chất hóa học từ thức ăn để duy trì sự sống.

   96 p cdcdkontum 09/10/2016 72 24

 • giaoanDVR

  giaoanDVR

  Ngày ... tháng ... năm 2016  Tiết thứ ...... Chương I: LỚP THÚ (Mammalia)VÀ THÚ ĐẶC SẢN RỪNG   I. Mục tiêu:           ­ Giúp sinh viên nắm được một số kiến thức khái quát về lớp thú.       ­ Nhận biết một số loài chủ yếu một số loài thú ở rừng. Các đặc điểm sinh học,  ...

   25 p cdcdkontum 10/10/2016 56 21

 • GIÁO TRÌNH NỘI KHOA

  GIÁO TRÌNH NỘI KHOA

  Cung cấp kiến thức về các nguyên tắc và liệu pháp điều trị các bệnh nội khoa

   61 p cdcdkontum 09/10/2016 59 20

 • SINH LÝ TIÊU HÓA

  SINH LÝ TIÊU HÓA

  Sinh lý tiêu hóa

   11 p cdcdkontum 09/10/2016 67 18

 • BÀI GIẢNG CHĂN NUÔI ONG MẬT

  BÀI GIẢNG CHĂN NUÔI ONG MẬT

  Kiến thức về đặc điểm các loài ong mật, sự phát triển các loại hình ong và các tập tính của ong mật

   26 p cdcdkontum 09/10/2016 87 18

 • BÀI GIẢNG SINH THÁI RỪNG (LS K12) (2)

  BÀI GIẢNG SINH THÁI RỪNG (LS K12) (2)

  sinh thái rừng; tái sinh rừng

   73 p cdcdkontum 19/04/2018 50 17

 • BÀI GIẢNG THỨC ĂN GIA SÚC

  BÀI GIẢNG THỨC ĂN GIA SÚC

  Việc phân loại thức ăn giúp cho người chăn nuôi biết chọn và định hướng sử dụng thích hợp từng loại thức ăn cho từng đối tượng gia súc để mang lại hiệu quả kinh tế cao.

   80 p cdcdkontum 09/10/2016 73 15

 • (Hà)BÀI GIẢNG LÂM NGHIỆP XÃ HỘI

  (Hà)BÀI GIẢNG LÂM NGHIỆP XÃ HỘI

  Bài giảng: LÂM NGHIỆP XàHỘI ĐẠI CƯƠNG Biên tập: ThS. Võ Văn Thoan TS. Nguyễn Bá Ngãi Các tác giả: ThS. GVC. Võ Văn Thoan, KS. Đặng Hải Ph­ơng ­ Đại Học Nông Lâm Tp.  HCM...

   145 p cdcdkontum 10/10/2016 46 15

 • Bài giảng sinh lý 2014

  Bài giảng sinh lý 2014

  Bài giảng dùng cho học phần sinh lý

   72 p cdcdkontum 09/10/2016 51 14

Hướng dẫn khai thác thư viện số