• (Hà)BÀI GIẢNG LÂM NGHIỆP XÃ HỘI

  (Hà)BÀI GIẢNG LÂM NGHIỆP XÃ HỘI

  Bài giảng: LÂM NGHIỆP XàHỘI ĐẠI CƯƠNG Biên tập: ThS. Võ Văn Thoan TS. Nguyễn Bá Ngãi Các tác giả: ThS. GVC. Võ Văn Thoan, KS. Đặng Hải Ph­ơng ­ Đại Học Nông Lâm Tp.  HCM...

   145 p cdcdkontum 10/10/2016 143 43

 • BG_LNĐT

  BG_LNĐT

  Lâm nghiệp đô thị

   43 p cdcdkontum 19/04/2018 116 38

 • BÀI GIẢNG SINH THÁI RỪNG 2017 (1) (1)

  BÀI GIẢNG SINH THÁI RỪNG 2017 (1) (1)

  sinh thái rừng đào tạo trong lĩnh vực lâm nghiệp

   107 p cdcdkontum 19/04/2018 184 34

 • giaoanDVR

  giaoanDVR

  Ngày ... tháng ... năm 2016  Tiết thứ ...... Chương I: LỚP THÚ (Mammalia)VÀ THÚ ĐẶC SẢN RỪNG   I. Mục tiêu:           ­ Giúp sinh viên nắm được một số kiến thức khái quát về lớp thú.       ­ Nhận biết một số loài chủ yếu một số loài thú ở rừng. Các đặc điểm sinh học,  ...

   25 p cdcdkontum 10/10/2016 120 32

 • GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI LỢN

  GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI LỢN

  Hướng dẫn quy trình chăn nuôi lợn

   164 p cdcdkontum 09/10/2016 116 27

 • giáo trình bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô 1

  giáo trình bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô 1

   159 p cdcdkontum 18/04/2018 229 26

 • BÀI GIẢNG HÓA SINH ĐỘNG VẬT

  BÀI GIẢNG HÓA SINH ĐỘNG VẬT

  Cung cấp kiến thức cơ bản về sinh học và hóa học, từ đó đưa ra định nghĩa hóa sinh và nắm được đối tượng của hóa sinh là gì?

   63 p cdcdkontum 09/10/2016 107 25

 • BÀI GIẢNG DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT

  BÀI GIẢNG DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT

  Dinh dưỡng là quá trình cơ thể sống thu nhận, chuyển hóa và sử dụng các chất hóa học từ thức ăn để duy trì sự sống.

   96 p cdcdkontum 09/10/2016 97 25

 • MĐ 19 -BDSC HE THONG NHIEN LIEU ĐỘNG CƠ XĂNG

  MĐ 19 -BDSC HE THONG NHIEN LIEU ĐỘNG CƠ XĂNG

   43 p cdcdkontum 19/04/2018 80 24

 • BÀI GIẢNG SINH THÁI RỪNG (LS K12) (2)

  BÀI GIẢNG SINH THÁI RỪNG (LS K12) (2)

  sinh thái rừng; tái sinh rừng

   73 p cdcdkontum 19/04/2018 97 22

 • BÀI GIẢNG TRỒNG RỪNG - 2018(CĐCĐ)-converted

  BÀI GIẢNG TRỒNG RỪNG - 2018(CĐCĐ)-converted

  bài giảng trồng rừng 2018. GV VÀ SV tham khảo

   124 p cdcdkontum 16/09/2018 52 22

 • Giáo trình Nông lâm kết hợp: Phần 1 - PGS.TS. Đặng Kim Vui

  Giáo trình Nông lâm kết hợp: Phần 1 - PGS.TS. Đặng Kim Vui

  Cùng nắm kiến thức trong giáo trình "Nông lâm kết hợp: Phần 1" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 1 mở đầu, chương 2 nguyên lý về nông lâm kết hợp, chương 3 mô tả và phân tích các hệ thống nông lâm kết hợp.

   75 p cdcdkontum 26/09/2016 101 21

Hướng dẫn khai thác thư viện số