• BG_LNĐT

  BG_LNĐT

  Lâm nghiệp đô thị

   43 p cdcdkontum 19/04/2018 95 32

 • GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI LỢN

  GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI LỢN

  Hướng dẫn quy trình chăn nuôi lợn

   164 p cdcdkontum 09/10/2016 110 26

 • BÀI GIẢNG HÓA SINH ĐỘNG VẬT

  BÀI GIẢNG HÓA SINH ĐỘNG VẬT

  Cung cấp kiến thức cơ bản về sinh học và hóa học, từ đó đưa ra định nghĩa hóa sinh và nắm được đối tượng của hóa sinh là gì?

   63 p cdcdkontum 09/10/2016 103 25

 • BÀI GIẢNG DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT

  BÀI GIẢNG DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT

  Dinh dưỡng là quá trình cơ thể sống thu nhận, chuyển hóa và sử dụng các chất hóa học từ thức ăn để duy trì sự sống.

   96 p cdcdkontum 09/10/2016 90 25

 • giáo trình bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô 1

  giáo trình bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô 1

   159 p cdcdkontum 18/04/2018 132 24

 • giaoanDVR

  giaoanDVR

  Ngày ... tháng ... năm 2016  Tiết thứ ...... Chương I: LỚP THÚ (Mammalia)VÀ THÚ ĐẶC SẢN RỪNG   I. Mục tiêu:           ­ Giúp sinh viên nắm được một số kiến thức khái quát về lớp thú.       ­ Nhận biết một số loài chủ yếu một số loài thú ở rừng. Các đặc điểm sinh học,  ...

   25 p cdcdkontum 10/10/2016 71 21

 • GIÁO TRÌNH NỘI KHOA

  GIÁO TRÌNH NỘI KHOA

  Cung cấp kiến thức về các nguyên tắc và liệu pháp điều trị các bệnh nội khoa

   61 p cdcdkontum 09/10/2016 66 20

 • BÀI GIẢNG SINH THÁI RỪNG (LS K12) (2)

  BÀI GIẢNG SINH THÁI RỪNG (LS K12) (2)

  sinh thái rừng; tái sinh rừng

   73 p cdcdkontum 19/04/2018 80 19

 • SINH LÝ TIÊU HÓA

  SINH LÝ TIÊU HÓA

  Sinh lý tiêu hóa

   11 p cdcdkontum 09/10/2016 72 18

 • BÀI GIẢNG CHĂN NUÔI ONG MẬT

  BÀI GIẢNG CHĂN NUÔI ONG MẬT

  Kiến thức về đặc điểm các loài ong mật, sự phát triển các loại hình ong và các tập tính của ong mật

   26 p cdcdkontum 09/10/2016 109 18

 • MĐ 19 -BDSC HE THONG NHIEN LIEU ĐỘNG CƠ XĂNG

  MĐ 19 -BDSC HE THONG NHIEN LIEU ĐỘNG CƠ XĂNG

   43 p cdcdkontum 19/04/2018 62 18

 • BD&SC Hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát

  BD&SC Hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát

  cấu tạo và nguyên lý làm việc chung của hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát. Phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa những sai hỏng các chi tiết, bộ phận của hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát

   60 p cdcdkontum 03/04/2018 57 16

Hướng dẫn khai thác thư viện số