• Giáo trình Tin học - cnoto - GV Phạm Đình Duy

  Giáo trình Tin học - cnoto - GV Phạm Đình Duy

  - Về kiến thức: + Trình bày được các vấn đề căn bản về công nghệ thông tin; khái niệm về tập tin, thư mục, hệ điều hành và các ứng dụng; cách sử dụng hệ điều hành Windows và các phần mềm ứng dụng văn phòng. - Về kỹ năng: + Sử dụng được máy tính thực hiện các kỹ năng cơ bản về word như định dạng văn bản, chèn hình ảnh vào văn...

   89 p cdcdkontum 29/08/2019 142 98

 • BÀI THỰC HÀNH WORD - GV Phạm Đình Duy

  BÀI THỰC HÀNH WORD - GV Phạm Đình Duy

  Bài thực hành Word

   16 p cdcdkontum 05/09/2019 174 83

 • NOI DUNG BAI GIANG-MN

  NOI DUNG BAI GIANG-MN

  BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG CNTT TRONG GDMN

   96 p cdcdkontum 20/08/2019 111 62

 • (Hà)BÀI GIẢNG LÂM NGHIỆP XÃ HỘI

  (Hà)BÀI GIẢNG LÂM NGHIỆP XÃ HỘI

  Bài giảng: LÂM NGHIỆP XàHỘI ĐẠI CƯƠNG Biên tập: ThS. Võ Văn Thoan TS. Nguyễn Bá Ngãi Các tác giả: ThS. GVC. Võ Văn Thoan, KS. Đặng Hải Ph­ơng ­ Đại Học Nông Lâm Tp.  HCM...

   145 p cdcdkontum 10/10/2016 250 56

 • BG_LNĐT

  BG_LNĐT

  Lâm nghiệp đô thị

   43 p cdcdkontum 19/04/2018 161 46

 • Bài giảng Lâm nghiệp xã hội

  Bài giảng Lâm nghiệp xã hội

  Bài giảng Lâm nghiệp xã hội gồm có 4 chương, cung cấp cho người học kiến thức: Tổng quan về Lâm nghiệp xã hội, hệ thống chính sách có liên quan đến phát triển 30 lâm nghiệp xã hội, hệ sinh thái nhân văn trong lâm nghiệp xã hội, tiếp cận có sự tham gia trong Lâm nghiệp xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

   152 p cdcdkontum 08/05/2019 183 46

 • giaoanDVR

  giaoanDVR

  Ngày ... tháng ... năm 2016  Tiết thứ ...... Chương I: LỚP THÚ (Mammalia)VÀ THÚ ĐẶC SẢN RỪNG   I. Mục tiêu:           ­ Giúp sinh viên nắm được một số kiến thức khái quát về lớp thú.       ­ Nhận biết một số loài chủ yếu một số loài thú ở rừng. Các đặc điểm sinh học,  ...

   25 p cdcdkontum 10/10/2016 210 45

 • Bài Thực hành số2

  Bài Thực hành số2

  bài thực hành 02

   1 p cdcdkontum 05/05/2020 80 45

 • BÀI GIẢNG SINH THÁI RỪNG 2017 (1) (1)

  BÀI GIẢNG SINH THÁI RỪNG 2017 (1) (1)

  sinh thái rừng đào tạo trong lĩnh vực lâm nghiệp

   107 p cdcdkontum 19/04/2018 270 41

 • Bài giảng Sinh đại cương - GV. Trần Thị Hoài Thu

  Bài giảng Sinh đại cương - GV. Trần Thị Hoài Thu

  Bài giảng Sinh đại cương trang bị cho người học kiến thức cơ bản về: Giới thiệu chung về giới sinh vật, cơ sở hóa học của sự sống, cấu trúc của tế bào, trao đổi chất và năng lượng, sự phân bào,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p cdcdkontum 05/05/2019 168 38

 • BÀI GIẢNG TRỒNG RỪNG - 2018(CĐCĐ)-converted

  BÀI GIẢNG TRỒNG RỪNG - 2018(CĐCĐ)-converted

  bài giảng trồng rừng 2018. GV VÀ SV tham khảo

   124 p cdcdkontum 16/09/2018 141 33

 • giáo trình bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô 1

  giáo trình bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô 1

   159 p cdcdkontum 18/04/2018 916 32

Hướng dẫn khai thác thư viện số