• Ebook Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng Anh: Phần 1

  Cuốn sách "Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng Anh" được biên soạn nhằm giới thiệu phương pháp học từ vựng tiếng Anh hiệu quả cho những người muốn tăng cường khả năng ghi nhớ để vừa thuộc nhanh, thuộc sâu, nhớ được nhiều và nhớ lâu, sau đó có thể sử dụng đúng và nhạy bén những gì mình nhớ trong giao tiếp thực tế. Mời các bạn tham...

   100 p cdcdkontum 07/04/2016 3650 8

 • Bài giảng Các hệ cơ sở dữ liệu: Quản lý truy xuất đồng thời - Lương Trần Hy Hiến

  Bài giảng Các hệ cơ sở dữ liệu: Quản lý truy xuất đồng thời - Lương Trần Hy Hiến

  Bài giảng "Các hệ cơ sở dữ liệu: Quản lý truy xuất đồng thời" cung cấp các kiến thức giúp người đọc có thể hiểu được các khái niệm giao tác, các vấn đề xảy ra khi nhiều người cùng khai thác cơ sở dữ liệu, các giải pháp cho các vấn đề trên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p cdcdkontum 27/04/2017 1352 1

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp - ThS. Lê Thị Bích Ngọc

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp - ThS. Lê Thị Bích Ngọc

  Bài giảng được xây dựng trên cơ sở đề cương chương trình đã được duyệt giành cho hệ Đại học Quản trị kinh doanh của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông. Bài giảng trình bày theo hướng gợi mở tư duy và khả năng tự học, tự đọc, tự nghiên cứu tài liệu của sinh viên. Để biên soạn bài giảng tác giả đã cố gắng nghiên cứu, chọn...

   165 p cdcdkontum 26/09/2016 1130 0

 • giáo trình bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô 1

  giáo trình bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô 1

   159 p cdcdkontum 18/04/2018 915 32

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Chương 8 - Ngô Chánh Đức

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Chương 8 - Ngô Chánh Đức

  Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin 1 - Chương 8: Xây dựng, phát triển và đánh giá thuật toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thuật toán, vai trò và chức danh trong nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p cdcdkontum 30/12/2018 805 1

 • Bài giảng Các hệ cơ sở dữ liệu: An toàn và khôi phục dữ liệu - Lương Trần Hy Hiến

  Bài giảng Các hệ cơ sở dữ liệu: An toàn và khôi phục dữ liệu - Lương Trần Hy Hiến

  Bài giảng "Các hệ cơ sở dữ liệu: An toàn và khôi phục dữ liệu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm an toàn dữ liệu, các loại sự cố, sao lưu và phục hồi dữ liệu, cài đặt SQL Server. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p cdcdkontum 27/04/2017 699 1

 • Bài giảng Thực hành Hóa Hữu Cơ - Lớp Cao đẳng Dược

  Bài giảng Thực hành Hóa Hữu Cơ - Lớp Cao đẳng Dược

   53 p cdcdkontum 03/05/2018 622 7

 • Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di chuyển - Cao đẳng nghề Đắk Lắk

  Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di chuyển - Cao đẳng nghề Đắk Lắk

  Giáo trình "Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di chuyển - Cao đẳng nghề Đắk Lắk" cung cấp những kiến thức quan trọng của ngành công nghệ ô tô. Nội dung giáo trình gồm có 4 phần chính đó là: 1 - Hệ thống treo trên ô tô, 2 - Bảo dưỡng hệ thống treo, 3 - Sửa chữa hệ thống treo, 4 - Bảo dưỡng và sửa chữa khung xe, thân vỏ xe. Mời các bạn đọc cùng...

   55 p cdcdkontum 31/12/2017 621 2

 • Giáo trình Kế toán ngân sách xã: Phần 2

  Giáo trình Kế toán ngân sách xã: Phần 2

  Giáo trình Kế toán ngân sách xã có kết cấu gồm 5 chương. Phần 2 gồm nội dung chương 4, chương 5. Nội dung phần này trình bày về kế toán thanh toán, nguồn vốn, quỹ của xã; báo cáo kế toán và quyết toán ngân sách. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   142 p cdcdkontum 04/04/2016 505 1

 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu - English for export import (dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp): Phần 1

  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu - English for export import (dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu - English for export import (dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp)" cung cấp cho người học các kiến thức: The organization of shipping, loading and unloading, world shipping problems, export orders,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   128 p cdcdkontum 07/04/2016 485 4

 • bài giảng môn bảo vệ môi trường

  bài giảng môn bảo vệ môi trường

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÀI GIẢNG:  BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Dành cho lớp cao đẳng) GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN: PHẠM THỊ THỦY TỔ BỘ MÔN: LÂM SINH KHOA: KINH TẾ NÔNG LÂM ....

   56 p cdcdkontum 03/01/2019 469 2

 • Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề: Chăn nuôi gà, lợn hữu cơ

  Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề: Chăn nuôi gà, lợn hữu cơ

  Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề: Chăn nuôi gà, lợn hữu cơ trình bày về mục tiêu đào tạo, thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu, danh mục mô đun đào tạo, thời gian và phân bổ thời gian học tập, chương trình và giáo trình mô đun đào tạo, chương trình mô đun nghề.

   66 p cdcdkontum 27/10/2016 419 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số