• Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 5 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

    Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 5 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

    Mục tiêu của bài giảng nhằm giúp người học sử dụng mô hình để ước lượng thị trường và chuỗi cung ứng, xác định phương pháp đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng của công ty, thảo luận nhiều phương pháp thu thập và trình bày dữ liệu trong quá trình đánh giá chuỗi cung ứng.... Mời các bạn cùng tham khảo.

     14 p cdcdkontum 29/05/2018 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số