Bài giảng Các tập hợp số (Bản Demo)

Bài giảng Các tập hợp số trang bị cho người học những kiến thức toán đại số, số học nền tảng, sơ khai nhất để có thể tiếp cận, nhận thức đúng đắn về những nội dung toán học đã được học ở phổ thông. Bài giảng gồm có 4 chương với những nội dung sau: Cấu trúc đại số, số tự nhiên, tập hợp các số hữu tỉ, tập số thực. Mời các bạn cùng tham khảo.