Ebook Quy định mới về giá đất, bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất và tái định cư: Phần 1

Cuốn sách "Quy định mới về giá đất, bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất và tái định cư" do Luật gia Hải Linh biên soạn, Nhà xuất bản Dân trí ấn hành 2010. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai quan tâm đến vấn đề này. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1.