Ebook Tài liệu hướng dẫn dạy học môn Công nghệ lớp 9

"Tài liệu hướng dẫn dạy học môn Công nghệ lớp 9" hướng dẫn vận dụng phương pháp dạy học lớp 9 theo mô hình trường học mới; hướng dẫn dạy học công nghệ 9 theo mô hình trường học mới; làm hoa và cắm hoa; lắp đặt mạng điện trong nhà; mạch điện trang trí.