MÔ ĐUN MAY VÁY, ÁO VÁY

   Trường Trung cấp nghề Kon Tum                                       May  váy ­ Áo váy

Bài mở đầu:
GIỚI THIỆU MÔ ĐUN MAY ÁO – VÁY ÁO


I. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

Mô tả đúng đặc điểm của sản phẩm váy, áo váy; 
Trình bày được quy cách, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may các bộ 
phận váy, áo váy; 
Thực hiện được quy trình lắp ráp và vẽ được mặt cắt của các bộ phận  
váy, áo váy; 
May hoàn chỉnh váy, áo váy đảm bảo quy cách, yêu cầu kỹ  thuật và 
định mức thời gian;
Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và bố trí chỗ làm việc 
khoa học trong quá trình may;
Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp và ý thức 
tiết kiệm nguyên liệu trong quá trình học tập

II. KHÁI QUÁT NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM CỦA MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 
Mô đun May váy, áo váy là mô đun chuyên môn nghề  trong danh mục  
các môn học, mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo Trung cấp nghề 
May thời trang và mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
1. Nội dung gồm những phần chính
Bài 1: Công nghệ may các kiểu cổ
Bài 2: Công nghệ may các kiểu khoá kéo
  Bài 3: Công nghệ may các kiểu cạp  
Bài 4: May váy
Bài 5: May áo váy
2. Trọng tâm của Mô đun May váy, áo váy ­ Trung cấp nghề May 
thời trang 

+ Bài 4: May váy;
+ Bài 5: May áo váy.

3. Tài liệu cần tham khảo:
Giáo trình công nghệ may ­ Trường CĐ nghề KT­KT VINATEX 2009; 
TS. Trần Thủy Bình ­  Giáo trình công nghệ  may  ­ Nhà xuất bản giáo 
dục 2005; 


1
                                                                                  Biên soạn: Nguyễn Thị Phú
                                                                                       
.   Trường Trung cấp nghề Kon Tum                                       May  váy ­ Áo váy

TS. Võ Phước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Ph ượng ­ 
Giáo trình công nghệ may ­ Trường  đại học công nghiệp thành phố  Hồ  Chí 
Minh ­ Nhà xuất bản thống kê 2006;
Nguyễn Duy Cẩm Vân ­ Bài học cắt  
Bài 1:
CÔNG NGHỆ MAY CÁC KIỂU CỔ ÁO


* MỤC TIÊU BÀI HỌC:
­  Trình bày được cấu tạo, quy cách, yêu cầu kỹ  thuật và phương pháp 
may cổ không có lá cổ, cổ lá sen;
­ May được các kiểu cổ đúng trình tự, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
­ Xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng th ường 
gặp trong quá trình may các kiểu cổ;
­ Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.
­ Tích cực tham gia luyện tập, rèn luyện kỹ năng.

I. May cổ không có lá cổ
1. Đặc điểm   ­ Cổ áo không bâu
 ­ Nẹp viền
2. Cấu tạo

­ Thân trước x 2
­ Thân sau x 1
­ Keo nẹp viền thân trước x 2
­ Keo nẹp viền thân sau x 1

3. Quy cách ­ Yêu cầu kỹ thuật
3.1. Quy cách sản phẩm
+ Đường may can: 0,5 ­ 1cm (theo yêu cầu của sản 
phẩm)
2
                                                                                  Biên soạn: Nguyễn Thị Phú
                                                                                       
.   Trường Trung cấp nghề Kon Tum                                       May  váy ­ Áo váy

+ Đường may diễu: 0,1cm
+ Mật độ mũi chỉ 5mũi/1cm

3.2.Yêu cầu kỹ thuật
­ Nẹp viền cổ êm, không vặn. 
­ Đường may đều, đường cong, đường vuông góc đạt theo yêu cầu của 
sản phẩm.
­ Đường may không bỏ chỉ, sùi chỉ.
­ Mũi vắt không lộ chỉ may. 
­ Đảm bảo vệ sinh công nghiệp.

4. Phương pháp may (áp dụng cho các loại cổ tròn, vuông, trái tim, cổ  
thuyền)
Bước 1: May chi tiết nẹp cổ

Từ khóa: Chưa có từ khóa.

18 p phanthihongdung1985 17/04/2018 84 2