• GT MD GA LAP KET CAU HAN

  GT MD GA LAP KET CAU HAN

  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM GIÁO TRÌNH Mô đun: GÁ LẮP KẾT CẤU HÀN NGHỀ: HÀN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ . LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ trên thế giới, lĩnh vực cơ khí chế tạo nói chung và nghề hàn ở Việt Nam nói riêng đã...

   81 p cdcdkontum 06/04/2018 51 0

 • Giáo trình Gá lắp kết cấu hàn: Phần 1

  Giáo trình Gá lắp kết cấu hàn: Phần 1

  Giáo trình Gá lắp kết cấu hàn gồm 5 bài học, cung cấp cho sinh viên các kiến thức về đấu nối và vận hành máy hàn; gây hồ quang và duy trì hồ quang; gá lắp và hàn đính định vị các chi tiết hàn tấm ở vị trí 1f, 2f, 3f, 4f, 1g, 2g, 3g, 4g. Giáo trình gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

   41 p cdcdkontum 31/12/2017 61 1

 • Giáo trình Gá lắp kết cấu hàn: Phần 2

  Giáo trình Gá lắp kết cấu hàn: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Gá lắp kết cấu hàn gồm nội dung các bài học: Gá lắp định vị các chi tiết hàn vị trí 1F, 2F, 3F, 4F; gá lắp định vị các chi tiết hàn vị trí 1G, 2G, 3G, 4G; gá lắp định vị các chi tiết hàn ống 1G, 2G, 5G, 6G, 6GR.

   35 p cdcdkontum 31/12/2017 53 1

 • Chương trình chi tiết MH/MĐ Hàn (TCN-K15-2017)

  Chương trình chi tiết MH/MĐ Hàn (TCN-K15-2017)

  Chương trình chi tiết MH/MĐ Hàn trình độ trung cấp áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2017

   196 p cdcdkontum 14/12/2017 67 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số