• Giáo trình Gá lắp kết cấu hàn: Phần 1

  Giáo trình Gá lắp kết cấu hàn: Phần 1

  Giáo trình Gá lắp kết cấu hàn gồm 5 bài học, cung cấp cho sinh viên các kiến thức về đấu nối và vận hành máy hàn; gây hồ quang và duy trì hồ quang; gá lắp và hàn đính định vị các chi tiết hàn tấm ở vị trí 1f, 2f, 3f, 4f, 1g, 2g, 3g, 4g. Giáo trình gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

   41 p ktktkontum 31/12/2017 15 0

 • Giáo trình Gá lắp kết cấu hàn: Phần 2

  Giáo trình Gá lắp kết cấu hàn: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Gá lắp kết cấu hàn gồm nội dung các bài học: Gá lắp định vị các chi tiết hàn vị trí 1F, 2F, 3F, 4F; gá lắp định vị các chi tiết hàn vị trí 1G, 2G, 3G, 4G; gá lắp định vị các chi tiết hàn ống 1G, 2G, 5G, 6G, 6GR.

   35 p ktktkontum 31/12/2017 15 0

 • Chương trình chi tiết MH/MĐ Hàn (TCN-K15-2017)

  Chương trình chi tiết MH/MĐ Hàn (TCN-K15-2017)

  Chương trình chi tiết MH/MĐ Hàn trình độ trung cấp áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2017

   196 p ktktkontum 14/12/2017 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số