• Ebook Máy lạnh: Phần 1

  Ebook Máy lạnh: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Máy lạnh" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cơ sở nhiệt động của máy lạnh, tác nhân lạnh và chất tải lạnh, chu trình máy lạnh, chu trình máy lạnh nhiều cấp, máy nén, thiết bị trao đổi nhiệt của máy lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   308 p cdcdkontum 31/08/2020 15 1

 • Bài giảng Vẽ cơ khí: Phần 1

  Bài giảng Vẽ cơ khí: Phần 1

  Phần 1 Bài giảng Vẽ cơ khí cung cấp cho người học các kiến thức: Vẽ quy ước các mối ghép, vẽ quy ước bánh răng, lò xo, ghép bằng then, then hoa, chốt, mối ghép bằng ren, mối ghép hàn,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p cdcdkontum 31/08/2020 18 1

 • Bài giảng Vẽ cơ khí: Phần 2

  Bài giảng Vẽ cơ khí: Phần 2

  Bài giảng Vẽ cơ khí: Phần 2 cung cấp những kiến thức còn lại được trình bày như sau: khái niệm về bản vẽ chi tiết, hình biểu diễn chi tiết, ghi kích thước trên bản vẽ chi tiết, dung sai-lắp ghép-nhám bề mặt, bản vẽ phác chi tiết

   39 p cdcdkontum 31/08/2020 17 1

 • Bài giảng Truyền động cơ khí: Phần 1

  Bài giảng Truyền động cơ khí: Phần 1

  Bài giảng Truyền động cơ khí: Phần 1 cung cấp nội dung chính như sau: cấu trúc cơ cấu, phân tích động học cơ cấu phẳng, cơ cấu cam, cơ cấu bánh răng, các loại mối ghép, truyền động đai, truyền động-vít đai ốc.

   108 p cdcdkontum 31/08/2020 10 1

 • Bài giảng Truyền động cơ khí: Phần 2

  Bài giảng Truyền động cơ khí: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 Bài giảng Truyền động cơ khí trình bày về truyền động xích, truyền động bánh răng, truyền động trục vít, trục, ổ lăn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   94 p cdcdkontum 31/08/2020 10 1

 • Giáo trình Đồ gá trên máy công cụ: Phần 1

  Giáo trình Đồ gá trên máy công cụ: Phần 1

  Giáo trình Đồ gá trên máy công cụ: Phần 1 cung cấp nội dung chính như sau: Khái niệm chung về các loại đồ gá và trang bị công nghệ, Quá trình gá đặt chi tiết, Khái niệm về kẹp chặt, Yêu cầu đối với cơ cấu kẹp chặt,...

   106 p cdcdkontum 31/08/2020 11 1

 • Giáo trình Đồ gá trên máy công cụ: Phần 2

  Giáo trình Đồ gá trên máy công cụ: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 Giáo trình Đồ gá trên máy công cụ trình bày về các cơ cấu tự định tâm, các cơ cấu khác của đồ gá, tự động hóa đồ gá và đồ gá trên máy tự động, trình tự thiết kế đồ gá.

   89 p cdcdkontum 31/08/2020 9 1

 • Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 1 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 1 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng "Cơ lưu chất - Chương 1: Giới thiệu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Ứng dụng cơ học của cơ lưu chất, tính đồng nhất thứ nguyên và lợi ích của thứ nguyên, thứ nguyên cơ bản và dẫn xuất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p cdcdkontum 31/08/2020 4 1

 • Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 2 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 2 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng "Cơ lưu chất - Chương 2: Tính chất cơ học của lưu chất" cung cấp cho người học các kiến thức: Các tính chất cơ học, định luật Newton về ma sát nhớt, các hiện tượng căng bề mặt, mao dẫn, cavitation. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p cdcdkontum 31/08/2020 8 1

 • Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 3 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 3 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng "Cơ lưu chất - Chương 3: Tĩnh học cơ lưu chất" bao gồm các nội dung: Áp suất tĩnh, áp lực lên mặt phẳng, mặt cong; lực đẩy Archimèdes, sự ổn định của vật nổi, tĩnh tương đối. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p cdcdkontum 31/08/2020 7 1

 • Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 4 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 4 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng "Cơ lưu chất - Chương 4: Động học lưu chất" bao gồm các nội dung: Các cách mô tả, phân loại dòng lưu chất; lưu lượng và các yếu tô liên quan; ảnh hưởng của độ nhớt, số Reynolds, phương trình liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p cdcdkontum 31/08/2020 6 1

 • Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 5 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 5 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng "Cơ lưu chất - Chương 5: Động lực học lưu chất" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình bảo toàn năng lượng; ứng dụng phương trình bảo toàn năng lượng; phương trình bảo toàn động lượng, ứng dụng phương trình bảo toàn động lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p cdcdkontum 31/08/2020 6 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số