• Bài giảng Truyền động cơ khí: Phần 1

  Bài giảng Truyền động cơ khí: Phần 1

  Bài giảng Truyền động cơ khí: Phần 1 cung cấp nội dung chính như sau: cấu trúc cơ cấu, phân tích động học cơ cấu phẳng, cơ cấu cam, cơ cấu bánh răng, các loại mối ghép, truyền động đai, truyền động-vít đai ốc.

   108 p cdcdkontum 31/08/2020 10 1

 • Bài giảng Truyền động cơ khí: Phần 2

  Bài giảng Truyền động cơ khí: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 Bài giảng Truyền động cơ khí trình bày về truyền động xích, truyền động bánh răng, truyền động trục vít, trục, ổ lăn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   94 p cdcdkontum 31/08/2020 10 1

 • Giáo trình Đồ gá trên máy công cụ: Phần 1

  Giáo trình Đồ gá trên máy công cụ: Phần 1

  Giáo trình Đồ gá trên máy công cụ: Phần 1 cung cấp nội dung chính như sau: Khái niệm chung về các loại đồ gá và trang bị công nghệ, Quá trình gá đặt chi tiết, Khái niệm về kẹp chặt, Yêu cầu đối với cơ cấu kẹp chặt,...

   106 p cdcdkontum 31/08/2020 11 1

 • Giáo trình Đồ gá trên máy công cụ: Phần 2

  Giáo trình Đồ gá trên máy công cụ: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 Giáo trình Đồ gá trên máy công cụ trình bày về các cơ cấu tự định tâm, các cơ cấu khác của đồ gá, tự động hóa đồ gá và đồ gá trên máy tự động, trình tự thiết kế đồ gá.

   89 p cdcdkontum 31/08/2020 9 1

 • Giáo trình Hệ thống nhúng: Phần 1

  Giáo trình Hệ thống nhúng: Phần 1

  Giáo trình Hệ thống nhúng này gồm có 4 chương chính và được chia thành 2 phần, trong đó phần 1 gồm có các nội dung sau: Tổng quan về hệ thống nhúng, các thành phần của một hệ thống nhúng, xây dựng hệ thống nhúng.

   37 p cdcdkontum 31/08/2020 7 1

 • Giáo trình Hệ thống nhúng: Phần 2

  Giáo trình Hệ thống nhúng: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1 Giáo trình Hệ thống nhúng: Phần 2 cung cấp những kiến thức còn lại được trình bày như sau: Giới thiệu ARM STM32, giới thiệu KIT, tạo dự án với KEIL ARM, các bước nạp chương trình, lập trình nhúng trên ARM. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p cdcdkontum 31/08/2020 8 1

 • Giáo trình Kỹ thuật điện tử (Điện tử cơ bản): Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật điện tử (Điện tử cơ bản): Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật điện tử (Điện tử cơ bản): Phần 1 cung cấp nội dung chính như sau: Linh kiện thụ động, chất bán dẫn và diode, transistor lưỡng cực. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của giáo trình.

   102 p cdcdkontum 31/08/2020 13 2

 • Giáo trình Kỹ thuật điện tử (Điện tử cơ bản): Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật điện tử (Điện tử cơ bản): Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của Giáo trình Kỹ thuật điện tử (Điện tử cơ bản) trình bày transistor hiệu ứng trường-fet, mạch khuếch đại thuật toán, thysistor, linh kiện quang. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của giáo trình.

   97 p cdcdkontum 31/08/2020 13 2

 • Bài giảng Trường điện từ: Lecture 0 - Trần Quang Việt

  Bài giảng Trường điện từ: Lecture 0 - Trần Quang Việt

  bài giảng này giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được một số kiến thử mở đầu, những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   16 p cdcdkontum 31/08/2020 7 1

 • Bài giảng Trường điện từ: Lecture 1 - Trần Quang Việt

  Bài giảng Trường điện từ: Lecture 1 - Trần Quang Việt

  Bài giảng "Trường điện từ - Lecture 1: Giải tích vectơ" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại số vectơ, hệ tọa đồ, hệ tọa độ Đề-Các, hệ tọa độ trụ, hệ tọa độ cầu, chuyển đổi hệ tọa độ, yếu tố vi phân,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p cdcdkontum 31/08/2020 6 1

 • Bài giảng Trường điện từ: Lecture 2 - Trần Quang Việt

  Bài giảng Trường điện từ: Lecture 2 - Trần Quang Việt

  Bài giảng "Trường điện từ - Lecture 2: Giải tích vectơ" cung cấp cho người học các kiến thức: Toán tử gradient, toán tử Divergence, toán tử Rotation, toán tử Laplace, định lý Helmholtz. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p cdcdkontum 31/08/2020 7 1

 • Bài giảng Trường điện từ: Lecture 3 - Trần Quang Việt

  Bài giảng Trường điện từ: Lecture 3 - Trần Quang Việt

  Bài giảng "Trường điện từ - Lecture 3: Mô hình toán của trường điện từ" cung cấp cho người học các kiến thức: Điện tích & phân bố điện tích; dòng điện & phân bố của dòng điện; các đại lượng đặc trưng cho trường điện từ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p cdcdkontum 31/08/2020 9 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số