• Bài giảng Trường điện từ: Lecture 4 - Trần Quang Việt

  Bài giảng Trường điện từ: Lecture 4 - Trần Quang Việt

  Bài giảng "Trường điện từ - Lecture 4: Trường điện tĩnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Trường điện tĩnh & mô hình toán, tính chất thế của trường điện tĩnh, thế điện vô hướng, dùng mặt Gauss tính trường & thế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p cdcdkontum 31/08/2020 9 1

 • Bài giảng Trường điện từ: Lecture 5 - Trần Quang Việt

  Bài giảng Trường điện từ: Lecture 5 - Trần Quang Việt

  Bài giảng "Trường điện từ - Lecture 5: Trường điện tĩnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Vật dẫn cô lập trong trường điện tĩnh, điện môi trong trường điện tĩnh, phương pháp ảnh điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p cdcdkontum 31/08/2020 9 1

 • Bài giảng Trường điện từ: Lecture 6 - Trần Quang Việt

  Bài giảng Trường điện từ: Lecture 6 - Trần Quang Việt

  Bài giảng "Trường điện từ - Lecture 5: Trường điện tĩnh" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu các tính năng lượng và lực điện trong các bài toán đơn giản; tính điện dung, điện trở và điện cảm các cấu trúc đơn giản dựa trên các khái niệm điện từ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p cdcdkontum 31/08/2020 8 1

 • Bài giảng Trường điện từ: Lecture 7 - Trần Quang Việt

  Bài giảng Trường điện từ: Lecture 7 - Trần Quang Việt

  Bài giảng "Trường điện từ - Lecture 7: Dòng điện không đổi" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình toán, thế điện vô hướng, phương trình Laplace & điều kiện biên, công suất tổn hao điện, tính theo mật độ công suất tổn hao,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p cdcdkontum 31/08/2020 4 1

 • Bài giảng Trường điện từ: Lecture 8 - Trần Quang Việt

  Bài giảng Trường điện từ: Lecture 8 - Trần Quang Việt

  Bài giảng "Trường điện từ - Lecture 8: Trường từ tĩnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình toán, thế vectơ, từ thông tính theo thế vectơ, phương trình Poisson và nghiệm, dùng luật Ampere cho dòng điện dây thẳng dài vô hạn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p cdcdkontum 31/08/2020 8 1

 • Bài giảng Trường điện từ: Lecture 9 - Trần Quang Việt

  Bài giảng Trường điện từ: Lecture 9 - Trần Quang Việt

  Bài giảng "Trường điện từ - Lecture 9: Trường điện từ biến thiên" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể thiết lập hệ phương trình D’Alembert cho trường điện từ biến thiên từ hệ phương trình Maxwell. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p cdcdkontum 31/08/2020 7 1

 • Bài giảng Trường điện từ: Lecture 10 - Trần Quang Việt

  Bài giảng Trường điện từ: Lecture 10 - Trần Quang Việt

  Bài giảng "Trường điện từ - Lecture 10: Sóng điện từ phẳng đơn sắc" giúp người học có thể dùng hệ phương trình Maxwell phức để thiết lập phương trình và nghiệm của quá trình lan truyền sóng phẳng đơn sắc; tính sóng điện từ phẳng đơn sắc truyền trong các môi trường tổn hao và không tổn hao đồng nhất, gồm có hệ số tắt dần, hệ số pha,...

   12 p cdcdkontum 31/08/2020 7 1

 • Bài giảng Trường điện từ: Lecture 11 - Trần Quang Việt

  Bài giảng Trường điện từ: Lecture 11 - Trần Quang Việt

  Bài giảng "Trường điện từ - Lecture 11: Sóng điện từ phẳng đơn sắc trong môi trường không đồng nhất" giúp người học nắm được: Sóng tới vuông góc với mặt phân cách, sóng tới theo phương bất kỳ – nguyên lý ống dẫn sóng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p cdcdkontum 31/08/2020 8 1

 • Bài giảng Trường điện từ: Lecture 12 - Trần Quang Việt

  Bài giảng Trường điện từ: Lecture 12 - Trần Quang Việt

  Bài giảng "Trường điện từ - Lecture 12: Đường dây truyền sóng và ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Đường dây truyền sóng, phương trình đường dây, đường dây không tổn hao trong viễn thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p cdcdkontum 31/08/2020 7 1

 • Bài giảng Trường điện từ: Lecture 13 - Trần Quang Việt

  Bài giảng Trường điện từ: Lecture 13 - Trần Quang Việt

  Bài giảng "Trường điện từ - Lecture 13: Đường dây truyền sóng và ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Giải phương trình đường dây KTH trong miền t, đường dây kết thúc bởi tải thuần trở,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p cdcdkontum 31/08/2020 8 1

 • Bài giảng Trường điện từ: Lecture 14 - Trần Quang Việt

  Bài giảng Trường điện từ: Lecture 14 - Trần Quang Việt

  Bài giảng "Trường điện từ - Lecture 14: Nguyên lý bức xạ điện từ & nguyên tố anten" giúp người học có thể dùng nghiệm của phương trình D’Alembert để giải thích nguyên lý bức xạ điên từ của nguyên tố anten thẳng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p cdcdkontum 31/08/2020 5 1

 • Bài giảng Vận hành và điều khiển hệ thống điện: Chương 0 - Võ Ngọc Điền

  Bài giảng Vận hành và điều khiển hệ thống điện: Chương 0 - Võ Ngọc Điền

  Bài giảng Vận hành và điều khiển hệ thống điện: Phần mở đầu giới thiệu các vấn đề liên quan đến môn học, giúp các bạn dễ dàng nắm bắt, theo dõi nội dung trong quá trình học tập và củng cố kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để nắm chắc nội dung.

   3 p cdcdkontum 31/08/2020 3 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số