• Bài giảng Vận hành và điều khiển hệ thống điện: Chương 1 - Võ Ngọc Điền

  Bài giảng Vận hành và điều khiển hệ thống điện: Chương 1 - Võ Ngọc Điền

  Bài giảng "Vận hành và điều khiển hệ thống điện - Chương 1: Đại cương về hệ thống điện" trình bày các khái niệm chung về hệ thống điện, các đặc điểm của hệ thống điện, các yêu cầu cơ bản của hệ thống điện,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p cdcdkontum 31/08/2020 8 1

 • Bài giảng Vận hành và điều khiển hệ thống điện: Chương 2 - Võ Ngọc Điền

  Bài giảng Vận hành và điều khiển hệ thống điện: Chương 2 - Võ Ngọc Điền

  Bài giảng "Vận hành và điều khiển hệ thống điện - Chương 2: Chế độ nhiệt thiết bị điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, sự cân bằng nhiệt trong thiết bị điện, tuổi thọ thiết bị điện, chế độ nhiệt của máy biến áp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p cdcdkontum 31/08/2020 8 1

 • Bài giảng Vận hành và điều khiển hệ thống điện: Chương 3 - Võ Ngọc Điền

  Bài giảng Vận hành và điều khiển hệ thống điện: Chương 3 - Võ Ngọc Điền

  Bài giảng "Vận hành và điều khiển hệ thống điện - Chương 3: Chế độ làm việc kinh tế của hệ thống điện" bao gồm các nội dung: Giới thiệu chung, phân bố tối ưu công suất giữa các nhà máy nhiệt điện. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học có thể ôn tâm và củng cố kiến thức.

   25 p cdcdkontum 31/08/2020 8 1

 • Bài giảng Vận hành và điều khiển hệ thống điện: Chương 4.1 - Võ Ngọc Điền

  Bài giảng Vận hành và điều khiển hệ thống điện: Chương 4.1 - Võ Ngọc Điền

  Bài giảng "Vận hành và điều khiển hệ thống điện - Chương 4.1: Điều khiển tần số trong hệ thống điện" trình bày các đặc tính điều chỉnh tốc độ của tuabin, nguyên tắc điều chỉnh tốc độ, quá trình điều chỉnh tần số,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p cdcdkontum 31/08/2020 8 1

 • Bài giảng Vận hành và điều khiển hệ thống điện: Chương 4.2 - Võ Ngọc Điền

  Bài giảng Vận hành và điều khiển hệ thống điện: Chương 4.2 - Võ Ngọc Điền

  Bài giảng "Vận hành và điều khiển hệ thống điện - Chương 4.2: Điều khiển điện áp trong hệ thống điện" trình bày các kiến thức chung, sự biến đổi điện áp trên lưới điện, mục tiêu của điều chỉnh điện áp trên lưới điện, phương thức điều chỉnh điện áp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p cdcdkontum 31/08/2020 9 1

 • Bài giảng Vận hành và điều khiển hệ thống điện: Chương 5 - Võ Ngọc Điền

  Bài giảng Vận hành và điều khiển hệ thống điện: Chương 5 - Võ Ngọc Điền

  Bài giảng "Vận hành và điều khiển hệ thống điện - Chương 5: Nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung, dịnh nghĩa độ tin cậy, công tác vận hành đảm bảo độ tin cậy,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p cdcdkontum 31/08/2020 8 1

 • Bài giảng Vận hành và điều khiển hệ thống điện: Chương 6 - Võ Ngọc Điền

  Bài giảng Vận hành và điều khiển hệ thống điện: Chương 6 - Võ Ngọc Điền

  Bài giảng "Vận hành và điều khiển hệ thống điện - Chương 6: Công tác vận hành trạm biến áp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, chế độ vận hành MBA, những trạng thái không bình thường của máy biến áp và biện pháp xử lý,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p cdcdkontum 31/08/2020 10 1

 • Bài giảng Vận hành và điều khiển hệ thống điện: Chương 7 - Võ Ngọc Điền

  Bài giảng Vận hành và điều khiển hệ thống điện: Chương 7 - Võ Ngọc Điền

  Bài giảng "Vận hành và điều khiển hệ thống điện - Chương 7: Công tác vận hành đường dây" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết bị điện trên đường dây trên không, vật liệu của đường dây trên không,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p cdcdkontum 31/08/2020 8 1

 • Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 1 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 1 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng "Cơ lưu chất - Chương 1: Giới thiệu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Ứng dụng cơ học của cơ lưu chất, tính đồng nhất thứ nguyên và lợi ích của thứ nguyên, thứ nguyên cơ bản và dẫn xuất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p cdcdkontum 31/08/2020 4 1

 • Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 2 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 2 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng "Cơ lưu chất - Chương 2: Tính chất cơ học của lưu chất" cung cấp cho người học các kiến thức: Các tính chất cơ học, định luật Newton về ma sát nhớt, các hiện tượng căng bề mặt, mao dẫn, cavitation. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p cdcdkontum 31/08/2020 8 1

 • Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 3 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 3 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng "Cơ lưu chất - Chương 3: Tĩnh học cơ lưu chất" bao gồm các nội dung: Áp suất tĩnh, áp lực lên mặt phẳng, mặt cong; lực đẩy Archimèdes, sự ổn định của vật nổi, tĩnh tương đối. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p cdcdkontum 31/08/2020 7 1

 • Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 4 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 4 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng "Cơ lưu chất - Chương 4: Động học lưu chất" bao gồm các nội dung: Các cách mô tả, phân loại dòng lưu chất; lưu lượng và các yếu tô liên quan; ảnh hưởng của độ nhớt, số Reynolds, phương trình liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p cdcdkontum 31/08/2020 6 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số