• TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAMQUI TRÌNHKỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆNTRONG CÔNG TÁC

  TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAMQUI TRÌNHKỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆNTRONG CÔNG TÁC

  TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM QUI TRÌNH KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, SỬA CHỮA, XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM ĐIỆN HÀ NỘI – 2002 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TỔNG CÔNG TY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc...

   108 p cdcdkontum 22/05/2020 17 1

 • Chương 9CÁC PHẦN TỬ ĐIỀU KHIỂN TRONG HỆ THỐNG THỦY LỰC9.1. Khái niệm9.1.1.

  Chương 9CÁC PHẦN TỬ ĐIỀU KHIỂN TRONG HỆ THỐNG THỦY LỰC9.1. Khái niệm9.1.1.

  Chương 9 CÁC PHẦN TỬ ĐIỀU KHIỂN TRONG HỆ THỐNG THỦY LỰC 9.1. Khái niệm 9.1.1. Phân loại Hệ thống điều khiển bằng thủy lực được mô tả qua sơ đồ hình 9.1, gồm các cụm và phần tử chính, có chức năng sau: a. Cơ cấu tạo năng lượng: bơm dầu, bộ lọc… b. Phần tử điều khiển: van đảo chiều … c. Cơ cấu chấp hành: xilanh, động cơ dầu. .....

   16 p cdcdkontum 22/05/2020 15 1

 • Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Vận hành máy thi công mặt đường

  Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Vận hành máy thi công mặt đường

  Tiêu chuẩn kỹ năng nghề vận hành máy thi công mặt đường mô tả công việc, tiêu chí thực hiện, kỹ năng và kiến thức thiết yếu của các công việc liên quan như: Vận hành khai thác sử dụng các loại máy thi công lớp mặt đường bộ theo đúng tính năng kỹ thuật của từng loại máy; thực hiện đúng qui trình trong kỹ thuật thi công, đảm bảo an toàn và...

   184 p cdcdkontum 28/02/2020 42 1

 • Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Vận hành máy ủi, xúc, san

  Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Vận hành máy ủi, xúc, san

  Tiêu chuẩn này mô tả các công việc, tiêu chí, kỹ năng và kiến thức cần thiết để vận hành và bảo dưỡng các loại máy Ủi, máy Xúc, máy San để thi công nền đường đúng tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, đảm bảo năng suất lao động, an toàn kỹ thuật, vệ sinh môi trường và thời gian qui định. Mời các bạn cùng tham khảo bộ tiêu chuẩn để biết...

   177 p cdcdkontum 28/02/2020 38 1

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7335:2004

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7335:2004

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7335:2004 về Rung động và chấn động cơ học - Sự gây rối loạn đến hoạt động và chức năng hoạt động của con người - Phân loại trình bày sự phân loại đơn giản về hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của con người nhạy cảm với chuyển động và rung động.

   8 p cdcdkontum 28/02/2020 52 1

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7334:2004

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7334:2004

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7334:2004 đưa ra những nguyên tắc về các yêu cầu riêng của loạt tiêu chuẩn TCVN ISO 9000 khi áp dụng cho các Tổ chức Đo và Đánh giá rung động (sau đây gọi là Tổ chức đo và Đánh giá) các công trình cố định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p cdcdkontum 28/02/2020 51 1

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6477:1999

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6477:1999

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6477:1999 về Gạch blốc bê tông áp dụng cho gạch blốc được sản xuất theo phương pháp rung ép từ hỗn hợp bê tông cứng dùng trong các công trình xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p cdcdkontum 28/02/2020 43 1

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6373:1998

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6373:1998

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6373:1998 quy định các yêu cầu về chất lượng cân bằng để xác định lượng mất cân bằng dư cho phép của rô to cứng bao gồm: Biểu thị lượng mất cân bằng trong một hoặc hai mặt phẳng; phương pháp xác định lượng mất cân bằng dư cho phép; phương pháp phân bố lượng mất cân bằng trên các mặt phẳng cân bằng;.... Mời các...

   17 p cdcdkontum 28/02/2020 53 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9224:2012 - ISO 5348:1998

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9224:2012 - ISO 5348:1998

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9224:2012 - ISO 5348:1998. Tiêu chuẩn về Rung và va đập cơ học - gá lắp đầu đo gia tốc. Tiêu chuẩn này mô tả đặc tính gá lắp đầu đo gia tốc (đầu đo rung) phải được công bố bởi nhà chế tạo, và khuyến cáo người sử dụng gá lắp đầu đo.

   11 p cdcdkontum 28/02/2020 51 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8629:2010 - ISO 6897:1984

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8629:2010 - ISO 6897:1984

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8629:2010 về Rung động và chấn động - Hướng dẫn đánh giá phản ứng của cư dân trong các công trình cố định đặc biệt những công trình nhà cao tầng và công trình biển chịu chuyển động lắc ngang tần số thấp (TỪ 0,063 Hz ĐẾN 1 Hz) đề cập tới phản ứng điển hình của con người đối với chuyển động lắc ngang của các...

   9 p cdcdkontum 28/02/2020 57 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6627-14:2008

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6627-14:2008

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6627-14:2008 quy định các qui trình thử nghiệm nghiệm thu tại xưởng về rung và giới hạn rung đối với một số máy điện nhất định trong điều kiện quy định, khi máy điện không ghép nối với bất kỳ tải hoặc bộ phận truyền động sơ cấp nào.

   12 p cdcdkontum 28/02/2020 46 2

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 491:2001

  Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 491:2001

  Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 491:2001 về Máy nông lâm nghiệp và thuỷ lợi - Đánh giá rung động của máy - Phương pháp đo trên các bộ phận không quay tại hiện trường quy định điều kiện lắp đặt, vận hành thiết bị đo, hướng dẫn cách đo và đánh giá rung động của máy hoàn chỉnh (như máy bơm, quạt, tuốc bin khí, tuốc bin hơi nước v.v.) có công suất đến...

   15 p cdcdkontum 28/02/2020 41 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số