• Giáo trình Cơ sở di truyền chọn giống cây trồng: Phần 2

  Giáo trình Cơ sở di truyền chọn giống cây trồng: Phần 2

  Phần 2 giáo trình "Cơ sở di truyền chọn giống cây trồng" cung cấp cho người học các kiến thức: Đột biến và ứng dụng trong chọn giống cây trồng, di truyền số lượng và phân tích tính trạng, số lượng trong chọn giống cây trồng, chỉ thị phân tử và chọn giống cây trồng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   150 p cdcdkontum 30/05/2020 37 1

 • Giáo trình Cơ sở di truyền chọn giống cây trồng: Phần 1

  Giáo trình Cơ sở di truyền chọn giống cây trồng: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Cơ sở di truyền chọn giống cây trồng" cung cấp cho người học các kiến thức: Di truyền học và khoa học chọn giống cây trồng, cơ sở của đặc tính di truyền, vật liệu khởi đầu trong chọn giống cây trồng,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   158 p cdcdkontum 30/05/2020 35 1

 • Ebook Dinh dưỡng khoáng cây trồng: Phần 1

  Ebook Dinh dưỡng khoáng cây trồng: Phần 1

  Phần 2 cuốn sách "Dinh dưỡng khoáng cây trồng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Dưỡng chất khoáng đa lượng, dưỡng chất khoáng vi lượng, chẩn đoán triệu trứng thiếu và ngộc độc dưỡng chất khoáng,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   120 p cdcdkontum 30/05/2020 27 1

 • Ebook Dinh dưỡng khoáng cây trồng: Phần 1

  Ebook Dinh dưỡng khoáng cây trồng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Dinh dưỡng khoáng cây trồng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cây trồng và dinh dưỡng, định nghĩa và phân loại dưỡng chất khoáng chủ yếu của thực vật, sự hấp thụ và chuyển vận dưỡng chất khoáng đến mạch gỗ của rễ,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   95 p cdcdkontum 30/05/2020 36 1

 • Ebook Mô hình thí nghiệm trong nông nghiệp: Phần 2

  Ebook Mô hình thí nghiệm trong nông nghiệp: Phần 2

  Nhờ có khoa học kỹ thuật nông nghiệp nên năng suất ngành nông nghiệp tăng nhanh, chất lượng nông sản ngày một tốt hơn đầu tư hiệu quả kinh tế ngành nông nghiệp được nâng lên rõ rệt. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

   181 p cdcdkontum 30/05/2020 29 1

 • Ebook Mô hình thí nghiệm trong nông nghiệp: Phần 1

  Ebook Mô hình thí nghiệm trong nông nghiệp: Phần 1

  Khoa học kỹ thuật nông nghiệp đã và đang trở thành một động lực vô cùng quan trọng, thúc đẩy lực lượng sản xuất nông nghiệp ngày một phát triển mạnh mẽ, nâng cao hiệu qua' cây trồng và vật nuôi.. Mời các bạn cùng tìm hiểu mô hình thí nghiệm một yếu tố qua phần 1 cuốn sách.

   128 p cdcdkontum 30/05/2020 30 1

 • Ebook Chọn giống cây trồng: Phương pháp truyền thống và phân tử - Phần 2

  Ebook Chọn giống cây trồng: Phương pháp truyền thống và phân tử - Phần 2

  Cân bằng sinh học trên đồng ruộng đã bị phá vỡ theo chiều hướng tỉ lệ thuận với trình độ thâm canh. Những nghiên cứu về tương tác giữa ký chủ, ký sinh, môi trường không cho phép nhà chọn giống đứng riêng ở một lĩnh vực di truyền của cây chủ, mà nó phải được nghiên cứu trong mối quan hệ tổng hợp hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   275 p cdcdkontum 30/05/2020 25 1

 • Ebook Chọn giống cây trồng: Phương pháp truyền thống và phân tử - Phần 1

  Ebook Chọn giống cây trồng: Phương pháp truyền thống và phân tử - Phần 1

  Phương pháp thống kê sinh học là một công cụ không thể thiếu trong chọn giống cây trồng. Nó được phát triển rất sớm và tiếp tục phát triển với thuầt ngữ "biometrics". Nó được vận dụng khá phổ biến trong genome học, và trở thành công cụ chính trong bioinformatics. Mời các bạn cùng tham khảo.

   242 p cdcdkontum 30/05/2020 29 1

 • Ebook Cơ sở di truyền tính kháng sâu bệnh hại cây trồng: Phần 2

  Ebook Cơ sở di truyền tính kháng sâu bệnh hại cây trồng: Phần 2

  Thuốc bảo vệ thực vật có vai trò rất quan trọng trong thế kỷ qua, góp phần bảo vệ an toàn cây trồng trước yêu cầu thâm canh, sử dụng nguồn giống có mức độ đa dạng di truyền hẹp, trên diện rộng. Bên cạnh đó, người ta phải chịu đựng một ảnh hưởng ngược lại đối với môi trường và sức khỏe con người. Mời các bạn cùng tìm hiểu.

   108 p cdcdkontum 30/05/2020 28 1

 • Ebook Cơ sở di truyền tính kháng sâu bệnh hại cây trồng: Phần 1

  Ebook Cơ sở di truyền tính kháng sâu bệnh hại cây trồng: Phần 1

  Sâu bệnh hại cây trồng là vấn đề rất lớn đối với các vùng nông nghiệp của toàn thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. Những kiến thức cơ bản trong quyển sách này hi vọng sẽ giúp cho độc giả một số hiểu biết về tương tác giữa ký chủ và ký sinh, để quản lý sâu bệnh hại theo xu hướng đa dạng sinh học và bảo tồn tài nguyên sinh...

   174 p cdcdkontum 30/05/2020 24 1

 • CHUONG TRINH TRONG RAU AN TOÀN - HE DAO TAO TXUYEN

  CHUONG TRINH TRONG RAU AN TOÀN - HE DAO TAO TXUYEN

   15 p cdcdkontum 29/05/2020 14 1

 • Các loại côn trùng hại kho: Phần 2

  Các loại côn trùng hại kho: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 tài liệu trình bày về: Giới thiệu một số công trùng hại kho theo ý nghĩa kinh tế, phòng trừ côn trùng hại kho, thành phần các loài thuộc bộ cánh cứng. Côn trùng phá kho khác với côn trùng gây hại cho cơ thể sống như côn trùng gây hại cây trồng, gây hại sức khỏe cho người hay động vật nuôi, côn trùng hại khô phá hại những...

   172 p cdcdkontum 30/04/2020 42 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số