• Bài giảng Quản trị kinh doanh 1 - TS. Nguyễn Thị Phương Linh

  Bài giảng Quản trị kinh doanh 1 - TS. Nguyễn Thị Phương Linh

  Bài giảng Quản trị kinh doanh 1 có cấu trúc gồm 6 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Nhập môn quản trị kinh doanh, kinh doanh, môi trường kinh doanh, hiệu quả kinh doanh, khái lược về quản trị kinh doanh, nhà quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   115 p cdcdkontum 29/06/2020 38 1

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh 1 - TS. Nguyễn Thị Phương Linh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh 1 - TS. Nguyễn Thị Phương Linh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh 1 do TS. Nguyễn Thị Phương Linh biên soạn sẽ giới thiệu tới người đọc một số kiến thức cơ bản về khởi sự kinh doanh, tư duy khởi sự, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trở thành nghiệp chủ, hình thành, đánh giá và lựa chọn ý tưởng kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   83 p cdcdkontum 29/06/2020 33 2

 • Bài giảng Marketing dịch vụ - TS. Nguyễn Hoàng Long (2018)

  Bài giảng Marketing dịch vụ - TS. Nguyễn Hoàng Long (2018)

  Bài giảng Marketing dịch vụ cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về marketing dịch vụ, hành vi khách hàng marketing dịch vụ, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị, cân bằng cung cầu về dịch vụ của doanh nghiệp và quản lý hiệu suất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   102 p cdcdkontum 29/06/2020 34 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 1: Khái quát về marketing" giúp người học hiểu được quá trình hình thành và phát triển của marketing, phát biểu được các khái niệm marketing cơ bản, phân loại được các loại marketing, liệt kê được các yếu tố marketing tích hợp, hiểu được tiến trình hoạch định chương trình marketing.

   68 p cdcdkontum 29/06/2020 34 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Mục tiêu chung của bài giảng là giúp người học trình bày được qui trình quản trị marketing, liệt kê được các chiến lược marketing và các thành phần của chúng, biết cách phân tích thị trường và phân tích SWOT, liệt kê và trình bày được các bước lập kế hoạch marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p cdcdkontum 29/06/2020 37 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Mục tiêu của bài giảng lầ cung cấp các kiến thức nêu được vai trò và tầm quan trọng của môi trường marketing, liệt kê và phân tích được các yếu tố môi trường vi mô và vĩ mô, liệt kê và phân tích được các yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p cdcdkontum 29/06/2020 38 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng cung cấp các kiến thức giúp người học có thể nắm bắt được định nghĩa thị trường người tiêu dùng, trình bày được mô hình hành vi người tiêu dùng, liệt kê được các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua và quá trình quyết định mua của người tiêu dùng cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p cdcdkontum 29/06/2020 31 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng "Hệ thống thông tin marketing & nghiên cứu marketing" giúp người học hiểu và nêu được các thành phần của hệ thống thông tin marketing và vai trò của nó trong việc hoạch định chiến lược marketing, trình bày được các bước thu thập, xử lý và phân phối dữ liệu từ ba nguồn thông tin của hệ thống thông tin marketing,... mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p cdcdkontum 29/06/2020 38 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng có cấu trúc gồm 4 phần trình bày các nội dung: Thiết kế chiến lược marketing hướng về khách hàng, phân khúc thị trường, đánh giá và chọn lựa thị trường mục tiêu, khác biệt hóa và định vị sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p cdcdkontum 29/06/2020 36 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 7: Chiến lược sản phẩm cung cấp cho người học các kiến thức về sản phẩm và thành phần của sản phẩm, phân loại sản phẩm, chu kỳ sống của sản phẩm, các quyết định về sản phẩm, quá trình phát triển sản phẩm mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p cdcdkontum 29/06/2020 34 1

 • Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Giới thiệu môn học - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Giới thiệu môn học - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng Marketing tới khách hàng tổ chức: Giới thiệu môn học do TS. Phạm Văn Tuấn biên soạn giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   6 p cdcdkontum 29/06/2020 27 1

 • Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 1 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 1 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng "Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 1: Tổng quan về marketing tới khách hàng tổ chức" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về hoạt động marketing tới khách hàng tổ chức, sự phân loại sản phẩm và dịch vụ trong marketing tới khách hàng tổ chức, quản trị marketing tới khách hàng tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p cdcdkontum 29/06/2020 34 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số