• bài giảng môn bảo vệ môi trường

  bài giảng môn bảo vệ môi trường

   56 p cdcdkontum 02/11/2018 6 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Th.S Nguyễn Tấn Lực

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Th.S Nguyễn Tấn Lực

  Bài giảng Trắc địa đại cương cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản về: các dụng cụ và các phép đo đạc cơ bản, hệ thống lưới khống chế trắc địa, thành lập bản đồ địa hình và mặt cắt, công tác trắc địa công trình. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Xây dựng.

   159 p cdcdkontum 30/10/2018 5 0

 • Bai giảng GPH

  Bai giảng GPH

  Bài më ®Çu 1. Kh¸i niÖm chung vÒ gi.i phÉu häc:( anatomie; anatomy) Gi.i phÉu häc (GPH) lµ mét m«n trong hÖ thèng c¸c m«n sinh - y häc nghiªn cøu vÞ trÝ, h×nh th¸i, cÊu t¹o cña c¸c c¬ quan, bé phËn trong c¬ thÓ ngưêi vµ sinh vËt. GPH cïng víi sinh lý häc nghiªn cøu ho¹t ®éng, chøc n¨ng cña c¬ thÓ. 2. Ph©n lo¹i GPH: C¨n cø vµo phư¬ng ph¸p nghiªn cøu chia ra: (1) GPH häc m« t....

   98 p cdcdkontum 08/10/2018 14 1

 • Ebook Trồng và sử dụng rau sạch trong vườn - KS. Nguyễn Hữu Doanh

  Ebook Trồng và sử dụng rau sạch trong vườn - KS. Nguyễn Hữu Doanh

  Ebook Trồng và sử dụng rau sạch trong vườn tập hợp nhiều kinh nghiệm của các nhà làm vườn tổng kết chọn lọc được nhiều dạng hình làm rau ở vườn nhà nhằm mục đích cung cấp một phần kiến thức về rau sạch nhiều dinh dưỡng tới các hộ gia đình.

   63 p cdcdkontum 26/09/2018 18 0

 • Ebook Cây đậu tương: Kỹ thuật trồng và chế biến sản phẩm - Phạm Văn Thiều

  Ebook Cây đậu tương: Kỹ thuật trồng và chế biến sản phẩm - Phạm Văn Thiều

  Ebook Cây đậu tương: Kỹ thuật trồng và chế biến sản phẩm được biên soạn nhằm mục đích giúp bạn đọc và bà con nông dân hiểu thêm về kỹ thuật trồng, sản xuất và chế biến sản phẩm cây đậu tương nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hy vọng cuốn sách nhỏ này sẽ giúp ích được nhiều nhà nông trông việc trồng, sản xuất cây đậu tương.

   102 p cdcdkontum 26/09/2018 13 0

 • Ebook Nuôi gà thịt (broiler) công nghiệp và lông màu thả vườn năng suất cao - PGS.TS. Bùi Đức Lũng

  Ebook Nuôi gà thịt (broiler) công nghiệp và lông màu thả vườn năng suất cao - PGS.TS. Bùi Đức Lũng

  Cuốn sách "Nuôi gà thịt (broiler) công nghiệp và lông màu thả vườn năng suất cao" được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức, kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu về chăn nuôi gà thịt (broiler) tới các hộ sản xuất chăn nuôi trong cả nước, giúp bà con nông dân chăn nuôi gà thịt đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

   101 p cdcdkontum 26/09/2018 9 0

 • Ebook Áp dụng kỹ thuật mới trong ấp trứng gia cầm đạt hiệu quả cao - PGS.TS. Bùi Đức Lương

  Ebook Áp dụng kỹ thuật mới trong ấp trứng gia cầm đạt hiệu quả cao - PGS.TS. Bùi Đức Lương

  Ebook Áp dụng kỹ thuật mới trong ấp trứng gia cầm đạt hiệu quả cao do PGS.TS. Bùi Đức Lương biên soạn nhằm trao đổi, truyền đạt những kỹ thuật và kinh nghiệm ấp trứng nhân tạo bằng máy công nghiệp, hy vọng góp phần nhỏ vào việc phát triển chăn nuôi gia cầm đạt hiệu quả nói chung và khâu ấp trứng công nghiệp nói riêng.

   104 p cdcdkontum 26/09/2018 9 0

 • Ebook VAC và đời sống - Ngô Trực Nhã

  Ebook VAC và đời sống - Ngô Trực Nhã

  Ebook VAC và đời sống do Ngô Trực Nhã biên soạn nhằm giúp bà con nông dân nhất là bà con ở trung du và miền núi làm tốt công tác bảo vệ rừng phát triển nghề rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc theo hướng nông - lâm - ngư kết hợp, nâng cao đời sống bằng vườn đồi, vườn rừng; làm VAC, kết hợp hài hòa vườn cây, áo cá, chuồng chăn nuôi,...

   193 p cdcdkontum 26/09/2018 11 0

 • Ebook Hỏi đáp về cây nhãn, cây vải - GS.TS. Đường Hồng Dật

  Ebook Hỏi đáp về cây nhãn, cây vải - GS.TS. Đường Hồng Dật

  Ebook "Hỏi đáp về cây nhãn, cây vải" của tác giả GS.TS. Đường Hồng Dật được biên soạn với mong muốn cung cấp một số hiểu biết về nguồn gốc, các đặc điểm sinh học, về kỹ thuật trồng, về giống, về sâu bệnh và chế biến, bảo quản các sản phẩm từ nhãn, vải.

   117 p cdcdkontum 26/09/2018 10 0

 • Ebook Công nghệ mới trồng hoa cho thu nhập cao (Quyển 1: Cây hoa cúc) - ThS. Đặng Văn Đông, PGS.TS. Đinh Thế Lộc

  Ebook Công nghệ mới trồng hoa cho thu nhập cao (Quyển 1: Cây hoa cúc) - ThS. Đặng Văn Đông, PGS.TS. Đinh Thế Lộc

  Ebook Công nghệ mới trồng hoa cho thu nhập cao (Quyển 1: Cây hoa cúc) đề cập đến những vấn đề hết sức thiết thực và cụ thể của từng biện pháp kỹ thuật trồng tiên tiến, những công nghệ mới cần áp dụng để trồng hoa có thu nhập cao. Sách được viết ngắn gọn, dễ hiểu, mạch lạc, có hình ảnh minh họa, người đọc có thể áp dụng được ngay.

   89 p cdcdkontum 26/09/2018 9 0

 • Ebook Kỹ thuật trồng dưa hấu - PTS. Phạm Hồng Cúc

  Ebook Kỹ thuật trồng dưa hấu - PTS. Phạm Hồng Cúc

  Ebook Kỹ thuật trồng dưa hấu của tác giả PTS. Phạm Hồng Cúc có nội dung giới thiệu dưa hấu, đặc tính của dưa hấu, yêu cầu sinh thái, giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch,... nhằm giúp bà con có thêm kinh nghiệm cũng như sản xuất dưa hấu hiệu quả.

   41 p cdcdkontum 26/09/2018 7 0

 • Ebook Hướng dẫn áp dụng RVAC ở miền núi - Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó (Biên soạn)

  Ebook Hướng dẫn áp dụng RVAC ở miền núi - Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó (Biên soạn)

  Đến nay, vấn đề nông nghiệp bền vững đã được xã hội quan tâm. Một số vùng đã hình thành những mô hình nông nghiệp sinh thái bền vững. Phát triển hệ sinh thái RVAC (Rừng - Vườn - Ao - Chuồng) của đồng bào ở miền núi là ứng ứng dụng một nguyên lý quan trọng của nông nghiệp bền vững. Đó là làm cho mọi thứ đều sinh lợi, không bỏ phí một...

   134 p cdcdkontum 26/09/2018 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số