• Bài giảng Khuyến lâm.doc

  Bài giảng Khuyến lâm.doc

   41 p cdcdkontum 17/01/2019 0 0

 • bg. lâm nghiệp đại cương

  bg. lâm nghiệp đại cương

   66 p cdcdkontum 04/01/2019 28 2

 • bài giảng môn bảo vệ môi trường

  bài giảng môn bảo vệ môi trường

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÀI GIẢNG:  BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Dành cho lớp cao đẳng) GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN: PHẠM THỊ THỦY TỔ BỘ MÔN: LÂM SINH KHOA: KINH TẾ NÔNG LÂM ....

   56 p cdcdkontum 03/01/2019 8 0

 • bg. lâm nghiệp đại cương

  bg. lâm nghiệp đại cương

   66 p cdcdkontum 03/01/2019 15 2

 • Ebook Những cây trồng tiềm năng quan trọng ở Việt Nam

  Ebook Những cây trồng tiềm năng quan trọng ở Việt Nam

  Ebook Những cây trồng tiềm năng quan trọng ở Việt Nam này được trình bày với mục đích duy nhất là tạo ra sự quan tâm và nâng cao hiểu biết về các cây trồng địa phương quan trọng ở Việt Nam, trên sự hiểu biết đó nó sẽ được chỉnh sửa và bổ sung nhiều hơn nữa bởi các chuyên gia địa phương với kiến thức và sự hiểu biết thích hợp về...

   70 p cdcdkontum 31/12/2018 6 0

 • Ebook Hướng nghiên cứu và những thí nghiệm trong nghiên cứu chăn nuôi

  Ebook Hướng nghiên cứu và những thí nghiệm trong nghiên cứu chăn nuôi

  Nội dung chính của "Ebook Hướng nghiên cứu và những thí nghiệm trong nghiên cứu chăn nuôi" trình bày phân giải, sử dụng protein và sự phát triển kỹ thuật túi ni lông (Nylon bag), nhu cầu năng lượng và protein của cừu cai sữa sớm. Mời các bạn tham khảo!

   171 p cdcdkontum 31/12/2018 5 0

 • Ebook Thành phần và giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc, gia cầm Việt Nam

  Ebook Thành phần và giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc, gia cầm Việt Nam

  Ebook gồm hai phần chính: Phần 1 - Trình bày các phương pháp tính giá trị năng lượng thức ăn gia súc Việt nam cũng như phương pháp sử dụng số liệu để lập khẩu phần ăn cho gia súc, gia cầm. Phần 2 - Trình bày các bảng số liệu về thành phần và giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc, gia cầm Việt nam. Mời các bạn tham khảo!

   58 p cdcdkontum 31/12/2018 7 0

 • Ebook Kỹ thuật nuôi gà ác gà ta: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật nuôi gà ác gà ta: Phần 1

  Ebook nhằm giúp bà con có thêm kiến thức và kinh nghiệm trong việc chăn nuôi gà để đạt hiệu quả kinh tế và năng suất cao, nhóm tác giả biên soạn quyển sách “Kỹ thuật nuôi gà”. Sách gồm hai tập (Tập 1 và Tập 2). Tập 1 bao gồm 4 phần, phần 1 ebook "Kỹ thuật nuôi gà ta gà ác" gồm 2 phần đầu: kỹ thuật nuôi gà ác, kỹ thuật nuôi gà ta. Mời các...

   25 p cdcdkontum 31/12/2018 6 0

 • Ebook Kỹ thuật nuôi gà ác gà ta: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật nuôi gà ác gà ta: Phần 2

  Tiếp nối phần 1 ebook, phần 2 trình bay 2 phần còn lại của ebook: Kỹ thuật nuôi gà thả vuờn, một số biện pháp an toàn sinh hoc trong chăn nuôi gia cầm. Những kiến thức của ebook này đã được nhóm tác giả sưu tầm và nghiên cứu từ nhiều nguồn quý giá sau đo chọn lọc những kiến thức cần thiết rồi biên soạn thành cuốn sách. Mời các bạn tham khảo...

   39 p cdcdkontum 31/12/2018 8 0

 • Giáo trình Nông lâm kết hợp

  Giáo trình Nông lâm kết hợp

  Giáo trình cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản về Sản xuất nông lâm kết hợp quy mô nhỏ. Giáo trình không những phục vụ cho đào tạo nghề mà còn dùng để giảng dạy cho các lớp huấn luyện phục vụ nông dân theo từng nội dung phù hợp.

   61 p cdcdkontum 31/12/2018 7 0

 • Giáo trình Sản xuất lâm sản ngoài gỗ - NXB Nông nghiệp

  Giáo trình Sản xuất lâm sản ngoài gỗ - NXB Nông nghiệp

  Giáo trình giúp người học có khả năng liệt kê được các bước công việc trong việc gây trồng, chăm sóc và khai thác một số loài cây lâm sản ngoài gỗ. Thực hiện được các bước công việc trong gây trồng, chăm sóc và khai thác đúng kỹ thuật một số cây lâm sản ngoài gỗ. Mời bạn đọc tham khảo.

   161 p cdcdkontum 31/12/2018 5 0

 • Giáo trình Sản xuất cây lâm nghiệp - Nxb. Nông nghiệp

  Giáo trình Sản xuất cây lâm nghiệp - Nxb. Nông nghiệp

  Giáo trình Sản xuất cây lâm nghiệp được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng làm vườn ươm sản xuất cây giống như lập kế hoạch sản xuất, làm đất, gieo cấy hạt giống, chăm sóc cây giống và các nội dung khác.

   119 p cdcdkontum 31/12/2018 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số