• Bài giang lâm sản ngoài gỗ

   Bài giang lâm sản ngoài gỗ

   37 p cdcdkontum 02/04/2019 11 2

 • Ebook Kế toán quản trị doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Kế toán quản trị doanh nghiệp: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kế toán quản trị doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề lý luận cơ bản của kế toán quản trị, các phương pháp phân loại chi phí, kế toán quản trị chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, phân tích mối quan hệ giữa chi phí khối lượng và lợi nhuận... Mời các bạn cùng tham khảo.

   197 p cdcdkontum 29/03/2019 12 0

 • Ebook Kế toán quản trị doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Kế toán quản trị doanh nghiệp: Phần 2

  Phần 1 cuốn sách "Kế toán quản trị doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức về phân tích báo cáo kế toán quản trị và và 123 Bài tập và lời giải (trong đó có 66 bài tập từng chương và 57 bài tập tổng hợp của các chương), 112 câu hỏi ôn tập và trắc nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   210 p cdcdkontum 29/03/2019 7 0

 • Ebook 102 thắc mắc cơ bản về nuôi dê sữa – thịt: Phần 1

  Ebook 102 thắc mắc cơ bản về nuôi dê sữa – thịt: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách 102 thắc mắc cơ bản về nuôi dê sữa – thịt giúp người đọc giải đáp các thắc mắc về lợi ích từ việc nuôi dê, các giống dê hiện nuôi, tập tính và cách chăn nuôi dê, thức ăn cho dê, sinh sản ở dê, chọn và nuôi dê sữa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p cdcdkontum 29/03/2019 5 0

 • Ebook 102 thắc mắc cơ bản về nuôi dê sữa – thịt: Phần 2

  Ebook 102 thắc mắc cơ bản về nuôi dê sữa – thịt: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách 102 thắc mắc cơ bản về nuôi dê sữa – thịt, phần 2 giúp người đọc giải quyết các thắc mắc về: Phương pháp nuôi dê thịt, chăm sóc và vệ sinh chuồng trại, ngừa và chữa bệnh cho dê. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p cdcdkontum 29/03/2019 5 0

 • Ebook Cẩm nang chăn nuôi bò sữa: Phần 1

  Ebook Cẩm nang chăn nuôi bò sữa: Phần 1

  Chăn nuôi bò sữa đang chứng tỏ là một ngành sản xuất hàng hóa mang lại lợi nhuận hơn nhiều ngành sản xuất nông nghiệp khác, đồng thời góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, giải quyết việc làm và ổn định xã hội ở nông thôn. Mời các bạn cùng tìm hiểu kỹ thuật chăn nuôi bò sữa qua phần 1 cuốn sách.

   212 p cdcdkontum 29/03/2019 5 0

 • Ebook Cẩm nang chăn nuôi bò sữa: Phần 2

  Ebook Cẩm nang chăn nuôi bò sữa: Phần 2

  Bò sữa đang được nuôi tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Nhiều địa phương tuy mới bắt đầu nuôi nhưng đã có những thành công nhất định. Mời các bạn cùng tìm hiểu một số kỹ thuật chăn nuôi bò sữa qua phần 2 cuốn sách.

   269 p cdcdkontum 29/03/2019 7 0

 • Ebook Dịch tễ học thú y ứng dụng: Phần 1

  Ebook Dịch tễ học thú y ứng dụng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Dịch tễ học thú y ứng dụng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về dịch tễ học, các đơn vị đo lường và tần suất dịch bệnh, thiết kế và nghiên cứu trong dịch tễ thú y, điều tra ổ dịch,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   139 p cdcdkontum 29/03/2019 5 0

 • Ebook Dịch tễ học thú y ứng dụng: Phần 2

  Ebook Dịch tễ học thú y ứng dụng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Phần mềm ứng dụng trong dịch tễ học thú y, phân tích dịch tễ học không gian, phân tích mô tả dịch bệnh gia súc, gia cầm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   118 p cdcdkontum 29/03/2019 2 0

 • Ebook Hướng dẫn nuôi vịt đạt năng xuất cao: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn nuôi vịt đạt năng xuất cao: Phần 1

  Cuốn sách "Hướng dẫn nuôi vịt năng xuất cao" giới thiệu tới người đọc những kiến thức và quy trình công nghệ mới để đặt năng suất cao trong chăn nuôi vịt. Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc nội dung về giống vịt, nhu cầu dinh dưỡng và thức ăn cho vịt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   66 p cdcdkontum 29/03/2019 4 0

 • Ebook Hướng dẫn nuôi vịt đạt năng xuất cao: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn nuôi vịt đạt năng xuất cao: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn nuôi vịt năng xuất cao", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức về nuôi dưỡng và quản lý vịt, phòng và trị một số bệnh thường gặp ở vịt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   47 p cdcdkontum 29/03/2019 6 0

 • Ebook Kỹ thuật nuôi giáp xác: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật nuôi giáp xác: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật nuôi giáp xác" cung cấp cho người học các kiến thức: Nghề nuôi giáp xác - Hiện trạng và xu hướng phát triển, kỹ thuật nuôi tôm he (Các đặc điểm sinh học chủ yếu của tôm he, kỹ thuật sinh sản nhân tạo cho tôm he, kỹ thuật nuôi tôm he thương phẩm). Mời các bạn cùng tham khảo.

   149 p cdcdkontum 29/03/2019 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số