• Ebook Kinh nghiệm trồng vải thiều ở Lục Ngạn: Phần 2 – GS.TS. Ngô Thế Dân

  Ebook Kinh nghiệm trồng vải thiều ở Lục Ngạn: Phần 2 – GS.TS. Ngô Thế Dân

  Nối tiếp phần 1 cuốn sách “Kinh nghiệm trồng vải thiều ở Lục Ngạn”, phần 2 giới thiệu tới người đọc: Kỹ thuật trồng trọt đối với cây vải ở vùng đất Lục Ngạn, sâu, bệnh và nhện hại trên vải và biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại vải… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   76 p cdcdkontum 27/06/2018 4 0

 • Ebook Kinh nghiệm trồng vải thiều ở Lục Ngạn: Phần 1 – GS.TS. Ngô Thế Dân

  Ebook Kinh nghiệm trồng vải thiều ở Lục Ngạn: Phần 1 – GS.TS. Ngô Thế Dân

  Phần 1 cuốn sách “Kinh nghiệm trồng vải thiều ở Lục Ngạn” trình bày các nội dung của phần 1 - Lịch sử trồng cây vải thiều ở Lục Ngạn bao gồm: Vài nét chính về địa lý tự nhiên và kinh tế xã hội ở huyện Lục Ngạn, lịch sử phát triển cây vải thiều ở Lục Ngạn, tác động của cây vải thiều đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế của...

   44 p cdcdkontum 27/06/2018 4 0

 • Ebook Gây trồng và phát triển mây song: Phần 1 - Vũ Văn Dũng, Lê Huy Cường

  Ebook Gây trồng và phát triển mây song: Phần 1 - Vũ Văn Dũng, Lê Huy Cường

  Cuốn sách "Gây trồng và phát triển mây song" giới thiệu đến bạn đọc về đặc tính sinh thái, đặc tính sinh trưởng và phân bố một số loài mây song phổ biến và có giá trị kinh tế ở Việt Nam, kỹ thuật gây trồng mây song. Cuốn sách được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung mục I và mục II về giới thiệu cây mây song...

   60 p cdcdkontum 27/06/2018 5 0

 • Ebook Gây trồng và phát triển mây song: Phần 2 - Vũ Văn Dũng, Lê Huy Cường

  Ebook Gây trồng và phát triển mây song: Phần 2 - Vũ Văn Dũng, Lê Huy Cường

  Phần 2 cuốn sách "Gây trồng và phát triển mây song" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung tiếp theo của mục II đến mục IV về đặc điểm hình thái các loài mây song, mười loài mây song phổ biến và có giá trị kinh tế cao của Việt Nam, kỹ thuật gây trồng mây song. Cuốn sách được biên soạn dựa trên cơ sở công trình nghiên cứu trong và ngoài...

   62 p cdcdkontum 27/06/2018 4 0

 • Giáo trình Nông nghiệp hữu cơ

  Giáo trình Nông nghiệp hữu cơ

  Giáo trình Nông nghiệp Hữu cơ do GS.TS. Nguyễn Thế Đặng biên soạn và được NXB Nông nghiệp ấn hành. Giáo trình này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về nông nghiệp hữu cơ và kỹ thuật trồng trọt trong nông nghiệp hữu cơ để tiếp cận và thực hiện việc chuyển giao cho sản xuất.

   97 p cdcdkontum 27/06/2018 9 0

 • Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 3 - Đại học Thương mại

  Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 3 - Đại học Thương mại

  Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 3: Thiết kế sản phẩm, lựa chọn quá trình sản xuất và hoạch định công suất" trình bày các nội dung: Thiết kế sản phẩm, lựa chọn quá trình sản xuất, hoạch định công suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p cdcdkontum 04/06/2018 16 0

 • Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 1 - Đại học Thương mại

  Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 1 - Đại học Thương mại

  Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 1: Tổng quan về quản trị sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái luận về sản xuất và quản trị sản xuất, lịch sử hình thành và xu hướng phát triển của quản trị sản xuất, các nội dung chủ yếu của quản trị sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p cdcdkontum 04/06/2018 18 0

 • Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 2 - Đại học Thương mại

  Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 2 - Đại học Thương mại

  Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 2: Dự báo nhu cầu sản phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về dự báo nhu cầu sản phẩm, các phương pháp dự báo định tính, các phương pháp dự báo định lượng, đo lường và kiểm soát sai số của dự báo nhu cầu sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p cdcdkontum 04/06/2018 15 0

 • Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 4 - Đại học Thương mại

  Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 4 - Đại học Thương mại

  Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 4: Xác định địa điểm của doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về địa điểm sản xuất của doanh nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng đến việc xác định địa điểm sản xuất, các phương pháp xác định địa điểm sản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p cdcdkontum 04/06/2018 16 0

 • Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 5 - Đại học Thương mại

  Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 5 - Đại học Thương mại

  Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 5: Bố trí mặt bằng sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về bố trí mặt bằng sản xuất, bố trí mặt bằng theo sản phẩm, bố trí sản xuất theo quá trình, bố trí cố định, bố trí hỗn hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p cdcdkontum 04/06/2018 6 0

 • Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 6 - Đại học Thương mại

  Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 6 - Đại học Thương mại

  Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 6: Hoạch định nhu cầu và tổ chức mua nguyên vật liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, tổ chức mua nguyên vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p cdcdkontum 04/06/2018 5 0

 • Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 7 - Đại học Thương mại

  Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 7 - Đại học Thương mại

  Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 7: Lập lịch trình sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về lập lịch trình sản xuất, sắp xếp công việc trên một quy trình sản xuất, sắp xếp công việc trên hai quy trình sản xuất, sắp xếp công việc trên nhiều quy trình sản xuất.

   28 p cdcdkontum 04/06/2018 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số