• DD-TAMTHAN

  DD-TAMTHAN

  ĐAỊ  CƯƠNG VỀ BỆNH TÂM THẦN MỤC TIÊU HỌC TẬP 1. Trình bày khái niệm về tâm thần học và các bệnh tâm thần 2. Phân biệt sự khác nhau giữa bệnh thần kinh và tâm thần 3. Trình bày nguyên nhân và phân loại các bệnh tâm thần 1. Khái niệm Tâm thần là một bộ...

   32 p cdcdkontum 19/02/2020 34 2

 • VI SNH-KÝ SINH TRÙNG- Lớp LK CĐ Dược K2

  VI SNH-KÝ SINH TRÙNG- Lớp LK CĐ Dược K2

   55 p cdcdkontum 14/08/2019 20 1

 • QLYT- CSSKCD- DDTC

  QLYT- CSSKCD- DDTC

   111 p cdcdkontum 05/03/2019 75 0

 • Y TẾ CỘNG ĐỒNG

  Y TẾ CỘNG ĐỒNG

   4 p cdcdkontum 10/01/2019 31 1

 • Giao-trinh-Tâm ly giao dục suc khoe

  Giao-trinh-Tâm ly giao dục suc khoe

   159 p cdcdkontum 19/12/2018 27 3

 • Giáo trình Quản lý và Tổ chức Y tế-Y sĩ

  Giáo trình Quản lý và Tổ chức Y tế-Y sĩ

   87 p cdcdkontum 08/11/2018 25 0

 • GIÁO TRÌNH HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHĂM SÓC TÍCH CỰC

  GIÁO TRÌNH HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHĂM SÓC TÍCH CỰC

  Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản của một số bệnh cấp cứu nội khoa và chăm sóc tích cực thường gặp. Nguyên nhân, biểu hiện của một số bệnh cấp cứu nội khoa,chăm sóc tích cực và các trường hợp chăm sóc đặc biệt, Các vấn đề cần ưu tiên can thiệp chăm sóc.

   59 p cdcdkontum 07/11/2018 155 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số