• giai tich

  giai tich

  Tài liệu tham khảo phần Giải Tích -1- CHƯƠNG I. HÀM SỐ MỘT BIẾN 1.1Tập hợp. 1.1.1 Khái niệm: Tập hợp là một khái niệm nguyên thủy, không có định nghĩa. Một số đối tượng cùng có một tính chất nào đó tụ tập lại thành một tập hợp. Ví dụ: Một lớp học là một tập hợp vì trong lớp có nhiều sinh viên có thể...

   45 p cdcdkontum 28/05/2020 37 1

 • Giáo trình Đại số tuyến tính

  Giáo trình Đại số tuyến tính

   42 p cdcdkontum 28/05/2020 34 1

 • BAI GIANG TTHCM 2019 thẩm định

  BAI GIANG TTHCM 2019 thẩm định

   83 p cdcdkontum 14/05/2020 37 2

 • Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 1: Các đại phân tử sinh học

  Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 1: Các đại phân tử sinh học

  Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 1: Các đại phân tử sinh học. Nội dung chính trong chương này gồm có: Nucleic acid (Deoxyribonucleic acid, Ribonucleic acid), cấu trúc của protein, chức năng của protein, lipid. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   21 p cdcdkontum 31/12/2019 62 1

 • Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 3: Cấu trúc và chức năng của gen

  Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 3: Cấu trúc và chức năng của gen

  Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 3: Cấu trúc và chức năng của gen. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Định nghĩa gen, lý thuyết trung tâm, cấu trúc và chức năng của gen. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   19 p cdcdkontum 31/12/2019 63 1

 • Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 2: Cấu trúc genome

  Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 2: Cấu trúc genome

  Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 2: Cấu trúc genome. Nội dung chính trong chương này gồm có: Thành phần và đặc điểm của genome, tính phức tạp của genome, thay đổi trật tự của các đoạn DNA trong genome-Transposon, tương tác của T-DNA với genome thực vật, tắp xếp và khuếch đại các gen trong genome,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung...

   31 p cdcdkontum 31/12/2019 67 1

 • Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 5: Phiên mã

  Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 5: Phiên mã

  Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 5: Phiên mã. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các đặc điểm cơ bản của quá trình phiên mã, các giai đoạn của quá trình phiên mã, phiên mã ở prokaryote, quá trình phiên mã ở eukaryote, phiên mã ngược.

   20 p cdcdkontum 31/12/2019 67 1

 • Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 4: Tái bản DNA

  Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 4: Tái bản DNA

  Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 4: Tái bản DNA. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Chứng minh tái bản DNA theo cơ chế bán bảo thủ, mô hình tái bản DNA - chạc ba tái bản, bản chất xoắn của DNA - các giai đoạn của sự tái bản, khái niệm mồi.

   19 p cdcdkontum 31/12/2019 63 1

 • Bai 7 Dong dien khong doi Nguon dien

  Bai 7 Dong dien khong doi Nguon dien

   13 p cdcdkontum 08/10/2019 90 1

 • bai_giang_hanh_vi_cn_mt_xh_4217

  bai_giang_hanh_vi_cn_mt_xh_4217

   54 p cdcdkontum 19/09/2019 79 1

 • DCCT HVCN&MTXH mau moi K23 (1)

  DCCT HVCN&MTXH mau moi K23 (1)

   8 p cdcdkontum 19/09/2019 80 1

 • Bai giang 2019

  Bai giang 2019

  BÀI GIẢNG MÔN HỌC PHÁP LUẬT TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Thời gian: 15 giờ (Lý thuyết: 9 giờ; thảo luận, bài tập: 5 giờ; kiểm tra: 1 giờ) Bài 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT...

   57 p cdcdkontum 12/09/2019 93 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số