• Ebook Cơ cấu, phương thức thực hiện quyền lực trong hệ thống hành chính Việt Nam: Phần 1

  Ebook Cơ cấu, phương thức thực hiện quyền lực trong hệ thống hành chính Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Cơ cấu, phương thức thực hiện quyền lực trong hệ thống hành chính Việt Nam" trình bày những vấn đề chung về quyền lực nhà nước và cơ cấu quyền lực trong hành chính nhà nước; nghiên cứu thực trạng cơ cấu quyền lực và phương thức thực hiện quyền lực trong hệ thống hành chính Việt Nam; đưa ra các quan điểm chỉ đạo, phương...

   122 p ktktkontum 30/06/2017 34 0

 • Ebook Cơ cấu, phương thức thực hiện quyền lực trong hệ thống hành chính Việt Nam: Phần 2

  Ebook Cơ cấu, phương thức thực hiện quyền lực trong hệ thống hành chính Việt Nam: Phần 2

  Từ yêu cầu cải cách hành chính hiện nay, Nhà xuất bản Tư pháp giới thiệu cuốn sách "Cơ cấu, phương thức thực hiện quyền lực trong hệ thống hành chính Việt Nam" của Thạc sĩ Phạm Bính. Sách gồm 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề chung, Chương 2 - cơ cấu quyền lực và phương thức thực hiện quyền lực trong hệ thống hành chính Việt Nam, Chương 3 -...

   83 p ktktkontum 30/06/2017 32 0

 • Ebook Tìm hiểu xét xử hành chính ở một số nước và lãnh thổ trên thế giới (tài liệu tham khảo): Phần 1

  Ebook Tìm hiểu xét xử hành chính ở một số nước và lãnh thổ trên thế giới (tài liệu tham khảo): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu xét xử hành chính ở một số nước và lãnh thổ trên thế giới" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Cách thức tổ chức cơ quan tài phán hành chính ở một số nước và lãnh thổ trên thế giới, mấy nét về Tòa án hành chính ở cộng hòa Pháp, tài phán hành chính Công hòa Liên bang Đức,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   108 p ktktkontum 30/06/2017 41 0

 • Ebook Tìm hiểu xét xử hành chính ở một số nước và lãnh thổ trên thế giới (tài liệu tham khảo): Phần 2

  Ebook Tìm hiểu xét xử hành chính ở một số nước và lãnh thổ trên thế giới (tài liệu tham khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu xét xử hành chính ở một số nước và lãnh thổ trên thế giới", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Toàn án hành chính Thụy Điển, tính lưỡng hệ tài phán ở Phần Lan và Thụy Điển, tố tụng hành chính ở Trung Quốc, sơ lược về nền tài phán hành chính Đài Loan,... Mời các bạn cùng...

   125 p ktktkontum 30/06/2017 35 0

 • Ebook Thống nhất phân công và phối hợp quyền lực nhà nước ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Thống nhất phân công và phối hợp quyền lực nhà nước ở Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Thống nhất phân công và phối hợp quyền lực nhà nước ở Việt Nam" của tác giả Lê Quốc Hùng có kết cấu gồm 3 chương, trình bày các vấn đề về bản chất của quyền lực nhà nước, sự thống nhất của quyền lực nhà nước và cơ chế thực hiện quyền lực nhà nước; hoàn thiện cơ chế thực hiện nguyên tắc quyền lực nhà nước thống...

   147 p ktktkontum 30/06/2017 40 0

 • Ebook Thống nhất phân công và phối hợp quyền lực nhà nước ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Thống nhất phân công và phối hợp quyền lực nhà nước ở Việt Nam: Phần 2

  Cuốn sách trình bày các vấn đề về bản chất của quyền lực nhà nước, sự thống nhất của quyền lực nhà nước và cơ chế thực hiện quyền lực nhà nước; hoàn thiện cơ chế thực hiện nguyên tắc quyền lực nhà nước thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan, nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp...

   93 p ktktkontum 30/06/2017 32 0

 • Ebook Luật dạy nghề: Phần 2

  Ebook Luật dạy nghề: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Luật dạy nghề", phần 2 trình bày các quy định về dạy nghề thống kê và dạy nghề thường xuyên; tuyển sinh học nghề, hợp đồng học nghề, thi; cơ sở dạy nghề, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp dạy nghề trong hoạt động dạy nghề;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p ktktkontum 31/05/2017 55 0

 • Ebook Quy định mới về chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số: Phần 1

  Ebook Quy định mới về chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quy định mới về chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số (các văn bản pháp luật mới ban hành trong các năm 2005 - 2006)" cung cấp cho người đọc những văn bản quy định của nhà nước về vấn đề thực hiện chính sách cán bộ và phát triển kinh tế xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Mời các bạn tham khảo.

   220 p ktktkontum 31/05/2017 36 0

 • Ebook Luật di sản văn hóa: Phần 1

  Ebook Luật di sản văn hóa: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Luật di sản văn hóa" cung cấp cho người đọc các quy định chung của Luật di sản văn hóa; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hóa; bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p ktktkontum 31/05/2017 56 0

 • Ebook Luật dạy nghề: Phần 1

  Ebook Luật dạy nghề: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Luật dạy nghề" cung cấp cho người đọc các quy định chung của luật dạy nghề, các trình độ đào tạo trong dạy nghề bao gồm sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p ktktkontum 31/05/2017 61 0

 • Ebook Quy định mới về chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số: Phần 2

  Ebook Quy định mới về chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Quy định mới về chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số (các văn bản pháp luật mới ban hành trong các năm 2005 - 2006)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các văn bản pháp luật về văn hóa, giáo dục và đào tạo; quy định về đất đai, nhà ở đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Mời các...

   162 p ktktkontum 31/05/2017 43 0

 • Ebook Luật di sản văn hóa: Phần 2

  Ebook Luật di sản văn hóa: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Luật di sản văn hóa", phần 2 cung cấp các nội dung: Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa vật thể, quản lý nhà nước về di sản văn hóa, khen thưởng và xử lý vi phạm, điều khoản thi hành luật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p ktktkontum 31/05/2017 51 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số