• Bài giảng Lập trình C: Giới thiệu học phần - Võ Đức Hoàng

  Bài giảng Lập trình C: Giới thiệu học phần - Võ Đức Hoàng

  Bài giảng Lập trình C: Giới thiệu học phần do Võ Đức Hoàng biên soạn cung cấp cho người đọc những thông tin cơ bản về môn học, nội dung chính từng chương trong quá trình học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p cdcdkontum 30/09/2020 6 0

 • Bài giảng Lập trình C: Bài 1 - Võ Đức Hoàng

  Bài giảng Lập trình C: Bài 1 - Võ Đức Hoàng

  Mục tiêu của bài giảng nhằm giúp người học hiểu được quá trình tổng quát để viết một chương trình trên máy tính, nắm được khái niệm cơ bản về tổ chức dữ liệu và giải thuật, biết được các phương pháp để mô tả giải thuật, đọc hiểu các giải thuật cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p cdcdkontum 30/09/2020 7 0

 • Bài giảng Lập trình C: Bài 2 - Võ Đức Hoàng

  Bài giảng Lập trình C: Bài 2 - Võ Đức Hoàng

  Mục tiêu của bài giảng là giới thiệu ngôn ngữ lập trình, sử dụng công cụ hỗ trợ lập trình, cấu trúc và cách thực thi chương trình, các khái niệm, ký hiệu, quy tắc trong, kiểu dữ liệu cơ sở, các toán tử, các hàm thư viện C cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   75 p cdcdkontum 30/09/2020 9 0

 • Bài giảng Lập trình C: Bài 5 - Võ Đức Hoàng

  Bài giảng Lập trình C: Bài 5 - Võ Đức Hoàng

  Bài giảng cung cấp các kiến thức giúp người học có thể trình bày được các kiểu dữ liệu mảng một chiều, các thao tác nhập/ xuất mảng, kỹ thuật tìm kiếm, liệt kê giá trị trong mảng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p cdcdkontum 30/09/2020 7 0

 • Bài giảng Lập trình C: Bài 3 - Võ Đức Hoàng

  Bài giảng Lập trình C: Bài 3 - Võ Đức Hoàng

  Bài giảng "Cấu trúc điều khiển trong C" cung cấp cho người học các kiến thức giúp người học có thể trình bày các cấu trúc lệnh, sinh viên hiểu và cài đặt được các cấu trúc điều khiển trong viết chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p cdcdkontum 30/09/2020 8 0

 • Bài giảng Lập trình C: Bài 4 - Võ Đức Hoàng

  Bài giảng Lập trình C: Bài 4 - Võ Đức Hoàng

  Mục tiêu của bài giảng "Lập trình hàm" là cung cấp kiến thức giúp người học có thể trình bày kỹ thuật lập trình bằng phương pháp hàm, cách thức phân tích bài toán thành các hàm con, giới thiệu về hàm đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p cdcdkontum 30/09/2020 6 0

 • Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 1 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 1 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Bảo trì hệ thống - Chương 1: Tổng quan về PC vầ bảo trì các thiết bị máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về máy tính PC, sơ lược về kiến trúc máy tính, tổ chức phần mềm, các thành phần chính của máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   50 p cdcdkontum 30/09/2020 7 0

 • Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 2 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 2 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Bảo trì hệ thống - Chương 2: Bảng mạch chính của máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Các bộ vi xử lí, bộ nhớ, các khe cắm mở rộng, các vi điều khiển. Cuối bài giảng có phần thực hành để người học ôn tập và củng cố kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   56 p cdcdkontum 30/09/2020 6 0

 • Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 3 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 3 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Bảo trì hệ thống - Chương 3: Bảo trì các thiết bị ngoại vi" cung cấp cho người học các kiến thức: Ổ đĩa cứng, bàn phím và chuột, màn hình, máy in, quy trình lắp ráp máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p cdcdkontum 30/09/2020 9 0

 • Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 4 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 4 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Bảo trì hệ thống - Chương 4: Cài đặt phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Sao chép dữ liệu, cài đặt phần mềm, cài đặt Driver. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   30 p cdcdkontum 30/09/2020 5 0

 • Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 5 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 5 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Bảo trì hệ thống - Chương 5: Khảo sát và chẩn đoán máy" cung cấp cho người học các kiến thức: Trình Set up của Bios, các trình chẩn đoán máy. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngàng Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   15 p cdcdkontum 30/09/2020 5 0

 • Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 7 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 7 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Bảo trì hệ thống - Chương 7: Các giải pháp an toàn thông tin và virus tin học" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguy cơ mất an toàn thông tin, các giải pháp an toàn thông tin, phòng chống virus tin học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p cdcdkontum 30/09/2020 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số