• Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - ThS. Thiều Quang Trung

  Chương 1 - Tổng quan về cơ sở dữ liệu. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Giới thiệu đề cương môn học, tổng quan về cơ sở dữ liệu, các khái niệm về dữ liệu, thông tin, cơ sở dữ liệu, các kiểu cơ sở dữ liệu, so sánh hệ thống file với cơ sở dữ liệu, hệ thống cơ sở dữ liệu và các thành phần chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p cdcdkontum 31/12/2019 6 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Thiều Quang Trung

  Chương 2 - Mô hình Cơ sở dữ liệu. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Các khái niệm trong mô hình CSDL quan hệ, các ràng buộc quan hệ, các phép toán trên mô hình quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p cdcdkontum 31/12/2019 8 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - ThS. Thiều Quang Trung

  Chương 3 - Phụ thuộc hàm & chuẩn hóa dữ liệu. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Khái niệm phụ thuộc hàm, hệ tiên đề Amstrong, bao đóng của tập phụ thuộc hàm, bao đóng của tập thuộc tính, tìm khóa, định nghĩa chuẩn hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p cdcdkontum 31/12/2019 6 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - ThS. Thiều Quang Trung

  Chương 4 - Ngôn ngữ SQL truy vấn CSDL. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Giới thiệu chung, các nhóm lệnh DDL, DML, DCL, câu lệnh SELECT, các hàm tập hợp, các mệnh đề của SELECT, truy vấn sub-query. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p cdcdkontum 31/12/2019 6 0

 • Giáo trình Tin học -cnotoB - GV Phạm Đình Duy

  Giáo trình Tin học -cnotoB - GV Phạm Đình Duy

  Sau khi học xong môn học này, người học đạt được một số nội dung trong Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, cụ thể: 1. Về kiến thức Trình bày được được một số kiến thức về công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng máy tính, xử lý văn bản; sử dụng bảng tính, trình chiếu,...

   112 p cdcdkontum 13/11/2019 24 0

 • Bài giảng Thiết kế web - Chương 2. HTML CƠ BẢN

  Bài giảng Thiết kế web - Chương 2. HTML CƠ BẢN

  TRƯỜNG CĐCĐ KONTUM KHOA TIN HỌC _ NGOẠI NGỮ &TV THIẾT KẾ WEB 1 TRƯỜNG CĐCĐ KONTUM KHOA TIN HỌC _ NGOẠI NGỮ &TV Bài 2: HTML cơ bản 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Giới thiệu ngôn ngữ HTML Các thành phần trong trang HTML Các tag cơ bản Sử dụng định dạng Hình ảnh - Image Danh sách - List Liên kết - Link Bảng - Table 2 Bài 2: HTML cơ bản 1. Giới thiệu ngôn ngữ HTML  HTML...

   68 p cdcdkontum 12/11/2019 26 0

 • Bài giảng Thiết kế web - Chương 5. CSS3

  Bài giảng Thiết kế web - Chương 5. CSS3

  THIẾT KẾ WEB Chương 5 12/11/2019 Lý thuyết • Liệt kê được một số hiệu ứng mới chỉ có từ phiên bản CSS3 • Phân biệt được các thuộc tính và phương thức mới trong CSS3: border-shadow, border-image, borderradius, text-shadow, box-shadow, transition-property, transition-duration, transition-timing-function, transition-delay, radial-gradient, linear-gradient, box-sizing,rotateX(),...

   22 p cdcdkontum 12/11/2019 27 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: MicroSoft Excel

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: MicroSoft Excel

  Microsoft Excel là chương trình do hãng Microsoft thiết kế chuyên dùng cho việc lập các bảng biểu, biểu đồ phục vụ công tác kế toán, văn phòng... trên môi trường Windows. Ngoài việc sử dụng để lập các bảng biểu giống như việc lập biểu trong Microsoft Word, Microsoft Excel còn có thể thực hiện được nhiều phép tính từ đơn giản đến phức tạp. Chương...

   68 p cdcdkontum 31/10/2019 17 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Hệ điều hành Windows XP

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Hệ điều hành Windows XP

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Hệ điều hành Windows XP. Chương này gồm có những nội dung chính như: Giới thiệu chung về hệ điều hành Windows, thao tác với chuột, khởi động Windows XP, giới thiệu về biểu tượng và cửa sổ, màn hình giao tiếp của Windows XP, nút Start, my computer. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p cdcdkontum 31/10/2019 15 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2: Soạn thảo văn bản

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2: Soạn thảo văn bản

  Trong quá trình sử dụng máy vi tính, một trong số các ứng dụng mà hầu hết người sử dụng máy đều phải biết và ứng dụng nó là việc sử dụng máy vi tính để soạn thảo văn bản. Chương này của bài giảng sẽ giới thiệu và hướng dẫn người học một số chức năng và thao tác cơ bản trong chương trình soạn thảo văn bản. Mời các bạn cùng tham...

   19 p cdcdkontum 31/10/2019 17 0

 • Giáo trình Tin học dành các lớp Cao Đẳng

  Giáo trình Tin học dành các lớp Cao Đẳng

  Trƣờng Cao Đẳng Cộng Đồng Kon Tum MÔ ĐUN 1. TỔNG QUAN VỀ TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ Mục tiêu của mô đun: Người học nắm bắt được kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, hiểu rõ chức năng, cách làm việc của máy tính điện tử và một số phần mềm tiện ích. Có kỹ năng sử dụng máy tính, hiểu rõ chức năng các thành phần của máy tính,...

   112 p cdcdkontum 22/10/2019 40 8

 • Ky thuat trigger trong powerpoint

  Ky thuat trigger trong powerpoint

  Kỹ thuật  Trigger Huỳ nh Bao Thiên ̉ Lawrence S.Ting School .Nội dung Giới thiệu Thực hiện Bài tập Các ứng dụng Bài tập áp dụng . Giới thiệu  Trigger là một kỹ thuật được sử dụng rất  nhiều trong powerpoint dùng để điều ...

   28 p cdcdkontum 09/10/2019 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số