• Ky thuat trigger trong powerpoint

  Ky thuat trigger trong powerpoint

  Kỹ thuật  Trigger Huỳ nh Bao Thiên ̉ Lawrence S.Ting School .Nội dung Giới thiệu Thực hiện Bài tập Các ứng dụng Bài tập áp dụng . Giới thiệu  Trigger là một kỹ thuật được sử dụng rất  nhiều trong powerpoint dùng để điều ...

   28 p cdcdkontum 09/10/2019 6 0

 • DCCT Nói B2 - K22SPTA

  DCCT Nói B2 - K22SPTA

  đề cương Nói B2

   8 p cdcdkontum 08/10/2019 12 0

 • DC-PPGD1-K24SPAV

  DC-PPGD1-K24SPAV

              UBND TỈNH KON TUM             CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG          Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH ĐÀO TẠO: SƯ PHẠM TIẾNG ANH (ENGLISH LANGUAGE PEDAGOGY)...

   7 p cdcdkontum 08/10/2019 11 0

 • DCCT NA-AV-K24SPAV

  DCCT NA-AV-K24SPAV

  Đề cương chi tiết

   8 p cdcdkontum 08/10/2019 7 0

 • bai giang-ngu am

  bai giang-ngu am

  bài giảng Ngữ âm- Âm vị K24 Sư phạm Anh

   108 p cdcdkontum 08/10/2019 8 0

 • CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC CAO ĐẲNG 75T BỘ LĐ

  CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC CAO ĐẲNG 75T BỘ LĐ

  Chương trình tin học cao đẳng 75 tiết của Bộ lao động

   10 p cdcdkontum 10/09/2019 119 4

 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUMTRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNGGIÁO TRÌNHĐÀO TẠO

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUMTRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNGGIÁO TRÌNHĐÀO TẠO

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN XÂY DỰNG BÀI GIẢNG E-LEARNING (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-CĐCĐ ngày tháng năm 2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum) Kon Tum, năm 2018 1 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình, nên các nguồn thông tin có thể...

   97 p cdcdkontum 06/09/2019 18 0

 • BÀI THỰC HÀNH WORD - GV Phạm Đình Duy

  BÀI THỰC HÀNH WORD - GV Phạm Đình Duy

  Bài thực hành Word

   16 p cdcdkontum 05/09/2019 123 82

 • Giáo trình Tin học đại cương (Tập 3): Phần 1

  Giáo trình Tin học đại cương (Tập 3): Phần 1

  Giáo trình Tin học đại cương (Tập 3): Phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức về: Bộ xử lí văn bản (MS Word) cụ thể như lịch sử phát triển của MS Word và Bộ xử lí văn bản MS Word, làm quen với Word 2010, nhập và định dạng văn bản,....

   128 p cdcdkontum 29/08/2019 33 5

 • Giáo trình Tin học đại cương (Tập 3): Phần 2

  Giáo trình Tin học đại cương (Tập 3): Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1 với 1 chương cuối của Giáo trình Tin học đại cương (Tập 3): Phần 2 giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Bảng tính (Microsoft Excel) cụ thể như cơ bản về Microsoft Excel, làm việc với công thức và hàm, chèn thêm các đối tượng vào bảng tính,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   136 p cdcdkontum 29/08/2019 22 1

 • Giáo trình Tin học đại cương (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Tin học đại cương (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Tin học đại cương (Tập 2): Phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức về: Trình chiếu (Microsoft Powerpoint), Windows Movie Maker. Mời các bạn cùng tham khảo.

   79 p cdcdkontum 29/08/2019 14 1

 • Giáo trình Tin học đại cương (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Tin học đại cương (Tập 2): Phần 2

  Tiếp theo phần 1 Giáo trình Tin học đại cương (Tập 2): Phần 2 giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Ghi hình và tạo câu hỏi trắc nghiệm với Macromedia Captivate. Mời các bạn cùng tham khảo!

   117 p cdcdkontum 29/08/2019 14 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số