• Bài giảng Tin học đại cương: Chương 0 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 0 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng do ThS. Nguyễn Lê Minh biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên nhóm ngành Cơ khí những kiến thức cơ bản về Tin học, kỹ năng cơ bản về lập trình C để giải một số bài toán thông thường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p cdcdkontum 31/07/2020 2 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng nghiên cứu của tin học, thông tin và xử lý thông tin, lịch sử phát triển máy tính, phân loại máy tính, cấu trúc máy tính, hệ đếm, hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   76 p cdcdkontum 31/07/2020 4 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 2: Tổng quan về mạng máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, phân loại mạng, internet, email trên internet, world wide web, một số dịch vụ trên internet. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p cdcdkontum 31/07/2020 4 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 3: Thuật toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm thuật toán, tính chất của thuật toán, các cách biểu diễn thuật toán, cấu trúc cơ bản của thuật toán, một số thuật toán cơ bản. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   47 p cdcdkontum 31/07/2020 3 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 4: Ngôn ngữ lập trình C" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, tập ký tự, các khái niệm cơ, các kiểu dữ liệu, các lệnh điều khiển. Cuối bài giảng có phần bài tập thực hành để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   82 p cdcdkontum 31/07/2020 4 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 5: Hàm và tổ chức chương trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức chương trình thành các hàm, tham số kiểu con trỏ, đệ quy, bài tập thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p cdcdkontum 31/07/2020 4 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 6: Cấu trúc" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa cấu trúc và khai báo biến cấu trúc, kết hợp định nghĩa và khai báo biến cấu trúc, sử dụng typedef, truy cập thành phần của cấu trúc, mảng cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p cdcdkontum 31/07/2020 3 0

 • Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 0 - Nguyễn Đức Cương

  Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 0 - Nguyễn Đức Cương

  Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 0: Giới thiệu môn học cung cấp cho người học mục tiêu môn học, nội dung chi tiết, nhiệm vụ của học viên và các tài liệu tham khảo cần thiết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   2 p cdcdkontum 29/05/2020 20 0

 • Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 1 - Nguyễn Đức Cương

  Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 1 - Nguyễn Đức Cương

  Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 1: Introduction" giúp các bạn sinh viên có thể hiểu được máy tính là gì, một số thuật ngữ máy tính, hiểu đặc điểm của máy tính, biết sự phát triển của máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p cdcdkontum 29/05/2020 21 0

 • Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 2 - Nguyễn Đức Cương

  Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 2 - Nguyễn Đức Cương

  Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 2: Basic computer organization" cung cấp các kiến thức về thành phần máy tính, khối nhập, khối xuất, khối lưu trữ, bộ xử lý trung tâm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   2 p cdcdkontum 29/05/2020 19 0

 • Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 3 - Nguyễn Đức Cương

  Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 3 - Nguyễn Đức Cương

  Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 3: Number systems" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, hệ đếm nhị phân, hệ bát phân, hệ thập phân, hệ thập lục phân, hệ bất kỳ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   3 p cdcdkontum 29/05/2020 19 0

 • Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 4 - Nguyễn Đức Cương

  Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 4 - Nguyễn Đức Cương

  Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 4: Computer codes" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, bảng mã BCD, bảng mã EBCDIC, bảng mã ASCII. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   2 p cdcdkontum 29/05/2020 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số