• total english elementary students book (1)

  total english elementary students book (1)

  12

   160 p cdcdkontum 07/11/2018 2 0

 • Career_Paths_Medical_SB

  Career_Paths_Medical_SB

  Tiếng Anh chuyên ngành Nữ Hộ Sinh

   124 p cdcdkontum 18/10/2018 5 0

 • Real Listening and Speaking 2

  Real Listening and Speaking 2

  Giáo trình Nghe, Nói trình dộ A2

   108 p cdcdkontum 18/10/2018 4 0

 • tài liệu môn đọc hiểu A2 danh cho lớp SPTA k22

  tài liệu môn đọc hiểu A2 danh cho lớp SPTA k22

  giáo trình dành cho cac em sinh viên lớp SPTA

   107 p cdcdkontum 18/10/2018 5 0

 • Real Listening & Speaking 1

  Real Listening & Speaking 1

  Dành cho K23SPAnh

   113 p cdcdkontum 17/10/2018 7 0

 • Lesson contentsL2- Phonetics

  Lesson contentsL2- Phonetics

  Dành cho sinh viên K22SP tiếng Anh

   108 p cdcdkontum 17/10/2018 7 0

 • Lin_Lougheed_Learning_to_Listen

  Lin_Lougheed_Learning_to_Listen

  Tài liệu luyện Nghe, Nói trình độ A2

   81 p cdcdkontum 12/08/2018 35 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 6 - Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 6 - Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm gói, định nghĩa gói, các bước định nghĩa gói, điều khiển truy xuất, kế thừa trong thế giới thực, kế thừa trong lập trình,...

   52 p cdcdkontum 31/03/2018 49 1

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 0 - Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 0 - Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 0 do Trần Quang Diệu biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nhằm giới thiệu môn học, tên học phần, đánh giá bài học,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p cdcdkontum 31/03/2018 55 1

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 2 - Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 2 - Trần Quang Diệu

  Chương 2 trình bày về "Các thành phần cơ bản". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Chú thích, khối lệnh và câu lệnh, tập kí tự dùng trong Java, từ khóa và tên, kiểu dữ liệu, hằng, biến, chuyển đổi kiểu dữ liệu, định dạng nhập xuất, biểu thức và toán tử, các câu lệnh điều khiển,...

   84 p cdcdkontum 31/03/2018 52 1

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 1 - Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 1 - Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử của Java, những đặc điểm cơ bản của Java, máy ảo Java- JVM, môi trường lập trình Java, chương trình Java đầu tiên,...

   35 p cdcdkontum 31/03/2018 48 1

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 3 - Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 3 - Trần Quang Diệu

  Nội dung chương 3 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Lập trình hướng đối tượng", cụ thể như: Lịch sử phát triển của kỹ thuật lập trình, hạn chế của kỹ thuật lập trình truyền thống, khái niệm lập trình hướng đối tượng, đóng gói/Che dấu thông tin,...

   24 p cdcdkontum 31/03/2018 50 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số