• Bài giảng Đo vẽ địa chính - Th.S Nguyễn Tấn Lực

  Bài giảng Đo vẽ địa chính - Th.S Nguyễn Tấn Lực

  Môn học Đo vẽ địa chính cung cấp các kiến thức về: Tổng quan bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính, các phương pháp thành lập bản đồ địa chính, hệ thống lưới khống chế phục vụ đo vẽ bản đồ địa chính, đo vẽ chi tiết yếu tố nội dung bản đồ, biên vẽ bản đồ gốc và biên tập thành lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính...

   109 p cdcdkontum 30/08/2017 107 1

 • Bài giảng Trắc lượng ảnh giải tích và kỹ thuật số - Th.S Nguyễn Tấn Lực

  Bài giảng Trắc lượng ảnh giải tích và kỹ thuật số - Th.S Nguyễn Tấn Lực

  Bài giảng Trắc lượng ảnh giải tích và kỹ thuật số cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cơ sở toán học đo ảnh lập thể và công tác tăng dày khống chế ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   70 p cdcdkontum 30/08/2017 75 0

 • Bài giảng Xử lý số liệu trắc địa

  Bài giảng Xử lý số liệu trắc địa

  Bài giảng Xử lý số liệu trắc địa nêu lên tiêu chuẩn độ chính xác và lan truyền sai số, mô hình toán bình sai và nguyên lý bình phương tối thiểu, bình sai điều kiện,... Với các bạn chuyên ngành Địa lý thì đây là tài liệu hữu ích.

   74 p cdcdkontum 30/08/2017 77 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - ThS. Nguyễn Tấn Lực

  Bài giảng Trắc địa đại cương - ThS. Nguyễn Tấn Lực

  Bài giảng Trắc địa đại cương gồm có những nội dung chính: Trái đất và phương pháp biểu diễn, dụng cụ và phương pháp đo cơ bản, sai số trong đo đạc, lưới khống chế trắc địa, bản đồ địa hình, trắc địa ứng dụng trong bố trí công trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   171 p cdcdkontum 30/08/2017 89 1

 • Bài giảng Trắc lượng ảnh - ThS. Nguyễn Tấn Lực

  Bài giảng Trắc lượng ảnh - ThS. Nguyễn Tấn Lực

  Bài giảng Trắc lượng ảnh trình bày những nội dung chính sau: Các phương pháp đo vẽ ảnh, đối tượng và nội dung đo vẽ ảnh, phương pháp đo ảnh, cơ sở đo ảnh, phân tích ảnh đơn, đo vẽ ảnh đơn, quan sát lập thể, cơ sở toán học đo ảnh lập thể, công tác tăng dày khống chế ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   214 p cdcdkontum 30/08/2017 75 0

 • Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu

  Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu

  Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về tổng quan hệ thống định vị toàn cầu; các loại sai số trong đo hệ thống định vị toàn cầu; các ứng dụng GPS.

   57 p cdcdkontum 30/08/2017 87 0

 • Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất - ĐH. Bách khoa Tp. HCM

  Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất - ĐH. Bách khoa Tp. HCM

  Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất trình bày một số nội dung sau: Một số vấn đề lý luận cơ bản về quy hoạch sử dụng đất; một số phương pháp chính xây dựng quy hoạch sử dụng đất; những quy định chung và quy trình cơ bản lập quy hoạch sử dụng đất; phương pháp thực hiện các nội dung quy hoạch sử dụng đất; tính dự toán lập, điều chỉnh...

   94 p cdcdkontum 30/08/2017 85 2

 • Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 1: Giới thiệu khoa học đất

  Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 1: Giới thiệu khoa học đất

  Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 1: Giới thiệu khoa học đất gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu tổng quát về Khoa học đất, vai trò của đất, phẩu diện đất và các tầng phát sinh, kích thước các hạt đất, các loại khoáng trong đất, chất hữu cơ trong đất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p cdcdkontum 30/08/2017 76 0

 • Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 2: Sự hình thành đất từ mẫu chất

  Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 2: Sự hình thành đất từ mẫu chất

  Chương này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự hình thành đất từ mẫu chất. Nội dung trình bày gồm có: Sự phong hóa các loại đá và khoáng chất, hình thành đất – phát sinh học đất, đặc điểm các loại đá và khoáng chất, các quá trình phong hóa, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành đất, mẫu chất,... Mời các bạn...

   27 p cdcdkontum 30/08/2017 76 0

 • Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 3: Phân loại đất

  Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 3: Phân loại đất

  Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 3: Phân loại đất. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cá thể và quần thể đất, và các nội dung cụ thể về phân loại đất như: Hệ thống phân loại đất theo USDA: Soil Taxonomy, các tầng chẩn đoán dùng trong phân loại, chế độ ẩm của đất dùng trong phân loại, chế độ nhiệt của đất...

   21 p cdcdkontum 30/08/2017 86 0

 • Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 4: Cấu trúc và lý tính của đất

  Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 4: Cấu trúc và lý tính của đất

  Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 4 "Cấu trúc và lý tính của đất" gồm có những nội dung cụ thể sau: Màu sắc của đất, sa cấu/thành phần cơ giới (sự phân bố các cấp hạt của đất), ảnh hưởng của tổng diện tích bề mặt các hạt đến các tính chất khác của đất, phân loại sa cấu, sự thay đổi sa cấu đất, các...

   39 p cdcdkontum 30/08/2017 74 0

 • Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 5: Nước trong đất

  Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 5: Nước trong đất

  Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 5 "Nước trong đất" gồm có những nội dung cụ thể sau: Tính chất và trạng thái nước trong đất, cấu trúc và tính chất, năng lượng của nước trong đất, các phương pháp xác định hàm lượng nước trong đất (độ ẩm của đất), tính thấm của nước trong đất, mô tả ẩm độ đất,... Mời...

   18 p cdcdkontum 30/08/2017 86 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số