• Bài giảng Quản trị văn phòng: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị văn phòng: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Chương 1 - Tổng quan về quản trị văn phòng. Chương này giúp người học hiểu rõ hơn về các nội dung cơ bản như: Khái niệm, chức năng và nhiệm vụ của văn phòng; khái niệm, vai trò và nội dung của quản trị văn phòng; các chức danh văn phòng.

   22 p cdcdkontum 31/03/2018 37 0

 • Bài giảng Quản trị văn phòng: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị văn phòng: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Chương 2 - Tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Những vẫn đề chung về cuộc họp, hội nghị, hội thảo; tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p cdcdkontum 31/03/2018 37 0

 • Bài giảng Quản trị văn phòng: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị văn phòng: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Chương 3 - Tổ chức tiếp khách. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Khái niệm, vai trò và nguyên tắc của việc tiếp khách; phân loại khách; các phương thức giao tiếp trong tiếp khách; tổ chức tiếp khách. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p cdcdkontum 31/03/2018 37 0

 • Bài giảng Quản trị văn phòng: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị văn phòng: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Chương 4 - Tổ chức chuyến công tác. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Phân loại chuyến công tác, xây dựng kế hoạch chuyến công tác, những công việc trong chuyến công tác, các công việc văn phòng cần làm sau chuyến công tác.

   11 p cdcdkontum 31/03/2018 28 0

 • Bài giảng Quản trị văn phòng: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị văn phòng: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Chương 5 - Tổ chức quản lý, giải quyết văn bản và lưu trữ tài liệu. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Tổ chức quản lý và giải quyết văn bản, tổ chức lưu trữ tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p cdcdkontum 31/03/2018 34 0

 • Ebook Quy định của WB, ADB, và OECF về tuyển dụng tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp: Phần 1 - NXB Thống kê

  Ebook Quy định của WB, ADB, và OECF về tuyển dụng tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp: Phần 1 - NXB Thống kê

  Cuốn sách "Quy định của WB, ADB, và OECF về tuyển dụng tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp" nhằm giúp cho các cơ quan quản lý, các nhà đầu tư sử dụng vốn vay của các tổ chức quốc tế có hiệu quả và đúng mục đích. Cuốn sách được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu bạn đọc nội dung về các vấn đề như: Hướng dẫn bên vay của ngân hàng...

   222 p cdcdkontum 30/09/2017 76 0

 • Ebook Quy định của WB, ADB, và OECF về tuyển dụng tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp: Phần 2 - NXB Thống kê

  Ebook Quy định của WB, ADB, và OECF về tuyển dụng tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp: Phần 2 - NXB Thống kê

  Phần 2 cuốn sách "Quy định của WB, ADB, và OECF về tuyển dụng tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung về các vấn đề: Hướng dẫn đấu thầu trong các dự án sử dụng vốn 0ECF, hướng dẫn tuyển chọn tư vấn đối với những nước nhận vốn vay của 0ECF, hướng dẫn mua sắm bằng vốn IBRD và tín dụng IDA....

   208 p cdcdkontum 30/09/2017 81 0

 • Bài giảng Nhập môn Hành vi tổ chức - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Bài giảng Nhập môn Hành vi tổ chức - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Bài giảng Nhập môn Hành vi tổ chức nhằm mục tiêu giải thích hành vi của con người, dự đoán hành vi của con người, kiểm soát hành vi của con người, tất cả trong môi trường tổ chức, từ đó sinh viên hiểu rõ thuật ngữ và khái niệm trong môn Hành vi tổ chức, hiểu rõ mối quan hệ giữa các biến quan trọng tác động ở ba cấp độ trong tổ chức.

   7 p cdcdkontum 30/09/2017 90 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Phần 1 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Phần 1 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Sau khi học xong Phần 1 Hành vi tổ chức là gì? người học cần nắm rõ các nội dung chính sau đây: phát biểu định nghĩa hành vi tổ chức, nêu những công việc của nhà quản trị, giải thích ý nghĩa của việc nghiên cứu mang tính hệ thống của môn hành vi tổ chức, liệt kê những thách thức và cơ hội chủ yếu đối với các nhà quản trị sử dụng các...

   32 p cdcdkontum 30/09/2017 77 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 3 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 3 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Mục tiêu chương 3 Giá trị, thái độ và sự thỏa mãn công việc thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm trình bày về về các nội dung chính: phân biệt các giá trị cuối cùng đối với giá trị trung gian, liệt kê các giá trị hành đầu trong lực lượng lao động ngày nay, pân biệt ba yếu tố cấu thành nên thái độ, tóm tắt mối quan hệ giữa thái độ và...

   19 p cdcdkontum 30/09/2017 80 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 2 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 2 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 2 Cơ sở của hành vi cá nhân nhằm trình bày về phát biểu định nghĩa đặc tính tiểu sử, xác định hai loại khả năng, định hình các hành vi của nhân viên,phân biệt bốn chương trình tăng cường. Phân loại vai trò bị kỷ luật trong việc học tập, thực hành việc tự quản trị, trình bày các kỹ năng trong nguyên tắc...

   20 p cdcdkontum 30/09/2017 93 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 4 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 4 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Chương 4 Tính cách thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm trình bày về về các nội dung chính: giải thích các yếu tố xác định tính cách cá nhân, xác định các đặc điểm chính trong mô hình 5 tính cách, giải thích mối ảnh hưởng của mẫu công việc lên tính cách/kết quả công việc.

   11 p cdcdkontum 30/09/2017 131 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số