• Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9128:2011 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9128:2011 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9128:2011 quy định phương pháp sử dụng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) để xác định hàm lượng carbadox trong thức ăn hỗn hợp và thức ăn chăn nuôi. Phương pháp này có thể áp dụng cho thức ăn chăn nuôi có chứa 0,5 mg/kg (giới hạn định lượng) đến 100 mg/kg khối lượng và áp dụng cho thức ăn hỗn hợp có chứa carbadox lên tới...

   22 p cdcdkontum 30/04/2020 36 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9126:2011 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9126:2011 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9126:2011 quy định phương pháp xác định aflatoxin B1 trong thức ăn chăn nuôi bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao có dẫn xuất sau cột. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thức ăn chăn nuôi có hàm lượng chất béo lên đến 50 %. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p cdcdkontum 30/04/2020 43 1

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4803:1989

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4803:1989

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4803:1989 về Thức ăn chăn nuôi - Dạng viên nhỏ bổ xung vitamin E quy định thức ăn bổ xung Vitamin E (X- tocoferol axetat), loại viên nhỏ làm thức ăn chăn nuôi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p cdcdkontum 30/04/2020 36 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9124:2011

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9124:2011

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9124:2011 quy định phương pháp xác định hàm lượng vitamin E (DL-α-tocopherol) trong thức ăn chăn nuôi và thức ăn cho thú cảnh bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p cdcdkontum 30/04/2020 37 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10809:2015

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10809:2015

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10809:2015 về Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng methy benzoquate - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao quy định phương pháp xác định hàm lượng methy benzoquate trong thức ăn chăn nuôi bằng sắc ký lỏng hiệu nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p cdcdkontum 30/04/2020 38 1

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 652:2005

  Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 652:2005

  Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 652:2005 quy định các yêu cầu về chất lượng và an toàn vệ sinh của thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt sinh sản hướng trứng. Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi trong phạm vi cả nước.

   6 p cdcdkontum 30/04/2020 36 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8762:2012

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8762:2012

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8762:2012 về Thức ăn chăn nuôi - Phương pháp tính giá trị năng lượng trao đổi trong thức ăn hỗn hợp cho gia cầm quy định phương pháp tiến hành và cách tính giá trị năng lượng trao đổi trong thức ăn hỗn hợp cho gia cầm.

   5 p cdcdkontum 30/04/2020 37 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8763:2012

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8763:2012

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8763:2012 quy định phương pháp chuẩn độ xác định hàm lượng axit xyanhydric tự do và liên kết ở dạng glycozit trong các loại thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật như sắn của ở dạng tươi, khô, bột hoặc lát; các loại đậu hạt; thân lá thực vật (lá sắn, thân lá đậu dạng tươi, khô hay ủ chua).

   5 p cdcdkontum 30/04/2020 38 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9131:2011

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9131:2011

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9131:2011 về Thức ăn chăn nuôi – Định tính zearalenone quy định phương pháp định tính zearalenone trong thức ăn chăn nuôi và đặc biệt là trong ngô. Phương pháp này chỉ dùng cho mục đích sàng lọc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p cdcdkontum 30/04/2020 38 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9123:2014 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9123:2014 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9123:2014 về Thức ăn chăn nuôi - Thuật ngữ và định nghĩa quy định các thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến thức ăn chăn nuôi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p cdcdkontum 30/04/2020 42 1

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5285:1990

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5285:1990

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5285:1990 về Thức ăn chăn nuôi - Phương pháp xác định hàm lượng hydrat cacbon hòa tan và dễ thủy phân bằng thuốc thử antron áp dụng đối với tất cả các loại thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật; quy định phương pháp xác định hàm lượng hydrat cacbon hòa tan và hydrat cacbon dễ thủy phân bằng thuốc thử antron.

   5 p cdcdkontum 30/04/2020 40 1

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN: 2013

  Tiêu chuẩn quốc gia TCVN: 2013

  Nội dung tiêu chuẩn quốc gia TCVN: 2013 trình bày các tiêu chuẩn cấp quốc gia về vấn đề khai thác sân bay trong các điều kiện thời tiết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p cdcdkontum 31/03/2020 41 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số