• Bài giảng Tin học đại cương: Chương 8 - ĐH Bách Khoa

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 8 - ĐH Bách Khoa

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tổng quát về ngôn ngữ VB, các lệnh gán, các lệnh kiểm tra điều kiện và rẽ nhánh, các lệnh lặp, vấn đề lồng nhau giữa các lệnh, thoát đột ngột khỏi khỏi cấp điều khiển, lệnh gọi hàm/thủ tục.

   27 p ktktkontum 31/01/2018 9 0

 • Giáo trình Chuẩn bị đất - MĐ01: Nhân giống lúa

  Giáo trình Chuẩn bị đất - MĐ01: Nhân giống lúa

  Kết cấu mô đun Chuẩn bị đất trong chương trình nghề "Nhân giống lúa" gồm 3 bài. Mỗi bài được hình thành từ sự tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành trên các lĩnh vực: lựa chọn loại đất sản xuất lúa giống thích hợp, cải tạo đất trồng lúa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất và bón lót trước khi gieo cấy.

   65 p ktktkontum 27/04/2017 40 1

 • Giáo trình Phòng trừ dịch hại - MĐ04: Nhân giống lúa

  Giáo trình Phòng trừ dịch hại - MĐ04: Nhân giống lúa

  Giáo trình Phòng trừ dịch hại - MĐ04: Nhân giống lúa nhằm giới thiệu một cách tổng thể các nhóm dịch hại trên cây lúa. Các phần mục của giáo trình đề cập những kiến thức về phương pháp điều tra phát hiện, đặc điểm sinh sống gây hại cũng như quy luật phát sinh phát triển của các nhóm dịch hại (sâu bệnh, cỏ dại và một số đối tượng khác).

   106 p ktktkontum 27/04/2017 35 0

 • Giáo trình Làm mạ và gieo cấy - MĐ02: Nhân giống lúa

  Giáo trình Làm mạ và gieo cấy - MĐ02: Nhân giống lúa

  Giáo trình Làm mạ và gieo cấy được bố cục gồm 6 bài trong mỗi bài lại được hình thành từ sự tích hợp giữa kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành trên các lĩnh vực: xử lý, ngâm ủ hạt giống, gieo mạ, chăm sọc mạ sau gieo, kỹ thuật cấy lúa và gieo thẳng.

   72 p ktktkontum 27/04/2017 34 0

 • Giáo trình Chăm sóc và thu hoạch - MĐ03: Nhân giống lúa

  Giáo trình Chăm sóc và thu hoạch - MĐ03: Nhân giống lúa

  MĐ03 Giáo trình Chăm sóc và thu hoạch trong chương trình đào tạo sơ cấp nghề "Nhân giống lúa" gồm 4 bài. Mỗi bài được hình thành từ sự tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành trên các lĩnh vực: kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và bảo quản sau thu hoạch lúa giống.

   81 p ktktkontum 27/04/2017 40 0

 • Giáo trình chăn nuôi trâu, bò cái sinh sản nghề nuôi và phòng - trị bệnh cho trâu bò

  Giáo trình chăn nuôi trâu, bò cái sinh sản nghề nuôi và phòng - trị bệnh cho trâu bò

  Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dẫn dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

   43 p ktktkontum 27/04/2017 40 0

 • Giáo trình Phòng trị bệnh cho trâu bò - MĐ08: Chăn nuôi và phòng trị bệnh cho trâu bò

  Giáo trình Phòng trị bệnh cho trâu bò - MĐ08: Chăn nuôi và phòng trị bệnh cho trâu bò

  Giáo trình Phòng trị bệnh cho trâu bò thuộc MĐ08 nghề Chăn nuôi và phòng trị bệnh cho trâu bò. Giáo trình đào tạo sơ cấp nghề, nghề nuôi và phòng - trị bệnh cho trâu, bò và được dùng làm giáo trình cho các học viên trong khóa học sơ cấp nghề, các nhà quản lý và người sử dụng lao động tham khảo, hoàn chỉnh để trở thành giáo trình chính thức trong...

   72 p ktktkontum 27/04/2017 37 0

 • Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề: Trồng cây bời lời

  Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề: Trồng cây bời lời

  Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề: Trồng cây bời lời trình bày về mục tiêu đào tạo, thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu, danh mục mô đun đào tạo, thời gian và phân bổ thời gian học tập, chương trình và giáo trình mô đun đào tạo, chương trình mô đun nghề.

   60 p ktktkontum 24/02/2017 40 0

 • Giáo trình Khai thác, sơ chế và bảo quản sản phẩm - MĐ05: Trồng cây bời lời

  Giáo trình Khai thác, sơ chế và bảo quản sản phẩm - MĐ05: Trồng cây bời lời

  Giáo trình Khai thác, sơ chế và bảo quản sản phẩm là quyển 05 trong số 06 quyển của chương trình đào tạo nghề “Trồng cây Bời lời” trình độ sơ cấp. Trong mô đun có 03 bài dạy thuộc thể loại tích hợp. Cùng tham khảo bạn nhé.

   49 p ktktkontum 24/02/2017 35 0

 • Giáo trình Trồng cây bời lời - MĐ03: Trồng cây bời lời

  Giáo trình Trồng cây bời lời - MĐ03: Trồng cây bời lời

  Giáo trình Trồng cây bời lời cung cấp những kiến thức cơ bản về kỹ thuật chuẩn bị đất trồng, xác đinh mật độ trồng và kỹ thuật trồng sao cho có hiệu quả nhất để qua đó bà con nông dân hoặc các tổ chức có thể tham khảo, học tập vận dụng vào trong công việc sản xuất Bời lời của gia đình hoặc của đơn vị mình.

   69 p ktktkontum 24/02/2017 38 0

 • Giáo trình Quản lý bảo vệ cây bời lời - MĐ04: Trồng cây bời lời

  Giáo trình Quản lý bảo vệ cây bời lời - MĐ04: Trồng cây bời lời

  Giáo trình Quản lý bảo vệ cây bời lời là quyển 04 trong số 06 quyển của chương trình đào tạo nghề “Trồng cây bời lời” trình độ sơ cấp. Trong mô đun này có 06 bài dạy thuộc thể loại tích hợp. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   91 p ktktkontum 24/02/2017 40 0

 • Giáo trình Sản xuất cây giống bời lời - MĐ05: Trồng cây bời lời

  Giáo trình Sản xuất cây giống bời lời - MĐ05: Trồng cây bời lời

  Giáo trình Sản xuất cây giống bời lời là 01 trong số 06 giáo trình mô đun của chương trình đào tạo nghề “Trồng cây bời lời” trình độ sơ cấp. Trong mô đun này có 04 bài dạy thuộc thể loại tích hợp. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   118 p ktktkontum 24/02/2017 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số