• TailieudaotaothuchanhB2-(MaiMinhKhanh)

  TailieudaotaothuchanhB2-(MaiMinhKhanh)

  Tài liệu đào tạo môn học Thực hành lái xe ô tô hạng B2. được viết theo Quyết định số 256/QĐ-CĐCĐ ngày 13/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum về việc ban hành chương trình đào tạo nghề lái xe ô tô hạng B2 trình độ sơ cấp.

   51 p cdcdkontum 25/05/2018 33 1

 • ChuongtrinhhangC

  ChuongtrinhhangC

  Chương trình đào tạo lái xe ô tô hạng C, trình độ sơ cấp

   5 p cdcdkontum 25/05/2018 36 1

 • ChuongtrinhhangB2

  ChuongtrinhhangB2

  Chương trình đào tạo tình độ sơ cấp nghề lái xe ô tô hạng B2 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

   5 p cdcdkontum 25/05/2018 29 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số