• 3.Giao trinh Luat GTDB

  3.Giao trinh Luat GTDB

  Giáo trình do Tổng cục đường bộ Việt phát hành, phục vụ việc dạy và học nghề lái xe ô tô hạng B2, C trên phạm vị toàn quốc.

   158 p cdcdkontum 17/05/2019 4 0

 • Giáo trình Nuôi cấy mô tế bào thực vật: Cơ sở lý luận và ứng dụng

  Giáo trình Nuôi cấy mô tế bào thực vật: Cơ sở lý luận và ứng dụng

  Ebook Nuôi cấy mô tế bào thực vật (Cơ sở lý luận và ứng dụng) có nội dung gồm 10 chương và được chia làm 2 phần: phần 1 cơ sở lý luận của phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật (từ chương 1 đến chương 8), phần 2 một số kết quả nghiên cứu và ứng dụng trong nuôi cấy mô tế bào thực vật (chương 9 và chương 10).

   296 p cdcdkontum 09/05/2019 14 1

 • TailieudaotaothuchanhB2-(MaiMinhKhanh)

  TailieudaotaothuchanhB2-(MaiMinhKhanh)

  Tài liệu đào tạo môn học Thực hành lái xe ô tô hạng B2. được viết theo Quyết định số 256/QĐ-CĐCĐ ngày 13/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum về việc ban hành chương trình đào tạo nghề lái xe ô tô hạng B2 trình độ sơ cấp.

   51 p cdcdkontum 25/05/2018 54 2

 • ChuongtrinhhangC

  ChuongtrinhhangC

  Chương trình đào tạo lái xe ô tô hạng C, trình độ sơ cấp

   5 p cdcdkontum 25/05/2018 58 2

 • ChuongtrinhhangB2

  ChuongtrinhhangB2

  Chương trình đào tạo tình độ sơ cấp nghề lái xe ô tô hạng B2 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

   5 p cdcdkontum 25/05/2018 53 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số