• CHƯƠNG 1 HÓA SINH - HOÀI THU

  CHƯƠNG 1 HÓA SINH - HOÀI THU

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM MÔN: HÓA SINH Lý thuyết: 15 giờ Thực hành: 26 giờ Kiểm tra: 4 giờ Giảng  viên:  Trần  Thị  Hoài  Thu ĐT: 0398.268.019 .Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA SINH HỌC 1. ĐỊNH NGHĨA  Hóa sinh là môn học nghiên cứu về thành phần hóa học,  cấu  tạo,  các  tính ...

   33 p cdcdkontum 12/09/2019 145 8

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUMTÊN MÔ ĐUN: SINH LÝ THỰC VẬT (60 GIỜ)Thời

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUMTÊN MÔ ĐUN: SINH LÝ THỰC VẬT (60 GIỜ)Thời

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM TÊN MÔ ĐUN: SINH LÝ THỰC VẬT (60 GIỜ) Thời gian: 60 giờ Lý thuyết: 35 giờ Thực hành: 22 giờ Kiểm tra: 3 giờ Giảng viên biên soạn: Trần Thị Hoài Thu TÊN MÔ ĐUN: SINH LÝ THỰC VẬT (60 GIỜ) BÀI 1: CẤU TẠO TẾ BÀO VÀ SỰ TRAO ĐỔI NƯỚC CỦA THỰC VẬT (Lý thuyết: 05 tiết - Thực hành: 05 tiết) BÀI 2: DINH DƯỠNG KHOÁNG VÀ...

   30 p cdcdkontum 12/09/2019 129 8

 • 3.Giao trinh Luat GTDB

  3.Giao trinh Luat GTDB

  Giáo trình do Tổng cục đường bộ Việt phát hành, phục vụ việc dạy và học nghề lái xe ô tô hạng B2, C trên phạm vị toàn quốc.

   158 p cdcdkontum 17/05/2019 107 4

 • Giáo trình Nuôi cấy mô tế bào thực vật: Cơ sở lý luận và ứng dụng

  Giáo trình Nuôi cấy mô tế bào thực vật: Cơ sở lý luận và ứng dụng

  Ebook Nuôi cấy mô tế bào thực vật (Cơ sở lý luận và ứng dụng) có nội dung gồm 10 chương và được chia làm 2 phần: phần 1 cơ sở lý luận của phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật (từ chương 1 đến chương 8), phần 2 một số kết quả nghiên cứu và ứng dụng trong nuôi cấy mô tế bào thực vật (chương 9 và chương 10).

   296 p cdcdkontum 09/05/2019 128 3

 • TailieudaotaothuchanhB2-(MaiMinhKhanh)

  TailieudaotaothuchanhB2-(MaiMinhKhanh)

  Tài liệu đào tạo môn học Thực hành lái xe ô tô hạng B2. được viết theo Quyết định số 256/QĐ-CĐCĐ ngày 13/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum về việc ban hành chương trình đào tạo nghề lái xe ô tô hạng B2 trình độ sơ cấp.

   51 p cdcdkontum 25/05/2018 148 4

 • ChuongtrinhhangC

  ChuongtrinhhangC

  Chương trình đào tạo lái xe ô tô hạng C, trình độ sơ cấp

   5 p cdcdkontum 25/05/2018 145 2

 • ChuongtrinhhangB2

  ChuongtrinhhangB2

  Chương trình đào tạo tình độ sơ cấp nghề lái xe ô tô hạng B2 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

   5 p cdcdkontum 25/05/2018 141 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số