• Giáo trình Giải phẫu thực vật: Phần 2

  Giáo trình Giải phẫu thực vật: Phần 2

  Phần 1 giáo trình Giải phẫu thực vật gồm nội dung các chương: Cơ quan sinh dưỡng, sự sinh sản ở thực vật. Đây là tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên các ngành Sinh học, Nông nghiệp và một số ngành có liên quan. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   117 p ktktkontum 28/02/2018 18 0

 • Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 1 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 1 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 1 Giới thiệu vi sinh vật học do Bùi Hồng Quân biên soạn với mục tiêu nhằm giúp các bạn Nghiên cứu đời sống, hoạt động của tế bào, sự đa dạng, sự tiến hóa ở vi sinh vật, hoạt động trong tự nhiên, vai trò trong xã hội loài người, cơ thể con người, động vật và thực vật.

   32 p ktktkontum 28/02/2018 21 0

 • Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 3 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 3 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 3 Dinh dưỡng và tăng trưởng của vi khuẩn trình bày các nội dung sau: Dinh dưỡng vi khuẩn, sự tăng trưởng của vi khuẩn, ứng dụng. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   22 p ktktkontum 28/02/2018 20 0

 • Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 2 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 2 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 2 Tế bào vi khuẩn, trình bày các nội dung sau: Hình dạng và cách sắp xếp tế bào vi khuẩn, cấu trúc tế bào vi khuẩn. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   50 p ktktkontum 28/02/2018 18 0

 • Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 5 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 5 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 5 Di truyền vi khuẩn trình bày các nội dung sau: Vật liệu di truyền của vi khuẩn, sự sao chép của nhiễm sắc thể vi khuẩn, các kiểu sao chép ADN ở E. coli, sự tái tổ hợp di truyền và sự truyền các tính trạng. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   112 p ktktkontum 28/02/2018 19 0

 • Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 4 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 4 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 4 Sự trao đổi chất của vi sinh vật trình bày các nội dung sau: Đại cương, năng lượng và các quá trình phân giải đường hexose, hô hấp, quá trình hóa thẩm thấu của vi khuẩn, Oxy hóa không hoàn toàn, lên men. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   79 p ktktkontum 28/02/2018 8 0

 • Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 6 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 6 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 6 Sự liên hệ giữa vật chủ và vi khuẩn trình bày các nội dung sau: Đại cương, năng lực phát sinh bệnh nhiễm. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   34 p ktktkontum 28/02/2018 8 0

 • Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 7 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 7 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 7 Kháng nguyên – kháng thể trình bày các nội dung sau: Đáp ứng miễn dịch, cơ quan thuộc hệ thống miễn dịch, tế bào thuộc hệ thống miễn dịch, miễn dịch nguyên và kháng nguyên. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   48 p ktktkontum 28/02/2018 7 0

 • Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 8 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 8 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 8 Phản ứng huyết thanh trình bày các nội dung sau: Đại cương, đặc điểm của phản ứng huyết thanh, các loại phản ứng huyết thanh, kỹ thuật miễn dịch men (ELISA). Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   22 p ktktkontum 28/02/2018 5 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị - ĐH Hàng Hải

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị - ĐH Hàng Hải

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị - ĐH Hàng Hải được chia thành 6 chương. Chương 1 các khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị. Chương 2 các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị. Chương 3 đồ thị Euler và đồ thị Haminton. Chương 4 cây khung của đồ thị. Chương 5 bài toán đường đi ngắn nhất. Chương 6 bài toán luồng cực đại trong mạng.

   35 p ktktkontum 28/02/2018 5 0

 • Bài giảng Phương trình phi tuyến - Nguyễn Hồng Lộc (ĐH Bách Khoa)

  Bài giảng Phương trình phi tuyến - Nguyễn Hồng Lộc (ĐH Bách Khoa)

  Bài giảng "Phương trình phi tuyến" cung cấp cho người học các kiến thức: Khoảng cách ly nghiệm, phương pháp chia đôi, phương pháp lặp đơn, phương pháp Newton. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   79 p ktktkontum 28/02/2018 5 0

 • Bài giảng Số gần đúng và sai số - Nguyễn Hồng Lộc (ĐH Bách Khoa)

  Bài giảng Số gần đúng và sai số - Nguyễn Hồng Lộc (ĐH Bách Khoa)

  Bài giảng "Số gần đúng và sai số" cung cấp cho người học các kiến thức: Số gần đúng và sai số (những khái niệm cơ bản, biểu diễn số thập phân), xác định sai số của hàm số biết sai số của các đối số (công thức tổng quát của sai số, sai số của tổng đại số, sai số của tích). Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p ktktkontum 28/02/2018 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số