• Giáo trình An toàn lao động - Nghề: Công nghệ ô tô (Trung cấp)

  Giáo trình An toàn lao động - Nghề: Công nghệ ô tô (Trung cấp)

  Giáo trình được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, bổ sung nhiều kiến thức mới, đề cập những nội dung cơ bản, cốt yếu để tùy theo tính chất của các ngành nghề đào tạo mà nhà trường tự điều chỉnh cho thích hợp và không trái với quy định của chương trình khung đào tạo nghề.

   77 p cdcdkontum 30/11/2020 2 0

 • Giáo trình Dung sai, lắp ghép và đo lường kỹ thuật - Nghề: Công nghệ ôtô (Cao đẳng)

  Giáo trình Dung sai, lắp ghép và đo lường kỹ thuật - Nghề: Công nghệ ôtô (Cao đẳng)

  Nội dung Giáo trình Dung sai, lắp ghép và đo lường kỹ thuật bao gồm: Các khái niệm về hệ thống dung sai lắp ghép; Hệ thống dung sai lắp ghép; Dụng cụ đo thông dụng trong cơ khí. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của giáo trình.

   90 p cdcdkontum 30/11/2020 4 0

 • Giáo trình Dung sai, lắp ghép và đo lường kỹ thuật - Nghề: Công nghệ ôtô (Trung cấp) - CĐ Nghề Đà Lạt

  Giáo trình Dung sai, lắp ghép và đo lường kỹ thuật - Nghề: Công nghệ ôtô (Trung cấp) - CĐ Nghề Đà Lạt

  Mục tiêu của giáo trình là nêu và giải thích được hệ thống dung sai lắp ghép của TCVN; Trình bày đầy đủ các khái niệm, đặc điểm, ký hiệu của các mối lắp; Trình bày đầy đủ công cụ, cấu tạo, nguyên lý, phương pháp sử dụng và bảo quản các loại dụng cụ đo thường dùng.

   90 p cdcdkontum 30/11/2020 3 0

 • Giáo trình Thực hành Hàn cơ bản - Nghề: Công nghệ ôtô (Trung cấp)

  Giáo trình Thực hành Hàn cơ bản - Nghề: Công nghệ ôtô (Trung cấp)

  Học xong Giáo trình này học viên có khả năng: Sử dụng các dụng cụ liên quan công tác hàn cắt hồ quang điện hàn bằng ngọn lửa khí và hàn thiếc một cách thành thạo. Vận hành hàn sử dụng mỏ hàn điện trở đúng trình tự yêu cầu kỹ thuật và an toàn. Hình thành được các k năng hàn cắt hồ quang điện bằng ngọn lửa khí và hàn thiếc bằng mỏ hàn...

   143 p cdcdkontum 30/11/2020 3 0

 • Giáo trình Kết cấu công trình cầu đường

  Giáo trình Kết cấu công trình cầu đường

  Giáo trình Kết cấu công trình cầu đường trình bày các nội dung chính sau: Kết cấu bê tông cốt thép, khái niệm chung về kết cấu bê tông cốt thép, tính chất cơ lý của vật liệu, tính toán kết cấu BTCT theo trạng thái giới hạn sử dụng và trạng thái giới hạn mỏi, đại cương về thiết kế kết cấu thép. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   165 p cdcdkontum 30/11/2020 3 0

 • Giáo trình Thi công đường ô tô: Phần 2

  Giáo trình Thi công đường ô tô: Phần 2

  Giáo trình Thi công đường ô tô: Phần 2 được nối tiếp phần 1 với các nội dung công tác kiểm tra và nghiệm thu nền đường; các vấn đề chung trong xây dựng mặt đường; các loại móng (mặt) đường làm bằng đất gia cố chất liên kết vô cơ và hữu cơ; xây dựng mặt đường cấp phối đá không gia cố; xây dựng mặt móng đường đá dăm; xây dựng...

   126 p cdcdkontum 30/11/2020 2 0

 • Giáo trình Thi công đường ô tô: Phần 1

  Giáo trình Thi công đường ô tô: Phần 1

  Giáo trình Thi công đường ô tô: Phần 1 thông tin đến các bạn những kiến thức các vấn đề chung về xây dựng nền đường; công tác chuẩn bị thi công nền đường; đầm nén đất nền đường; các nguyên tắc và phương pháp xây dựng nền đường; thi công nền đường bằng máy; xây dựng nền đường qua địa hình đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo...

   129 p cdcdkontum 30/11/2020 2 0

 • Giáo trình Thiết kế đường ô tô: Phần 2

  Giáo trình Thiết kế đường ô tô: Phần 2

  Giáo trình Thiết kế đường ô tô: Phần 2 thông tin đến các bạn những kiến thức về thiết kế áo đường mềm; thiết kế áo đường cứng; thiết kế nút giao thông; thiết kế hệ thống thoát nước mặt và thoát nước ngầm. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   76 p cdcdkontum 30/11/2020 2 0

 • Giáo trình Thiết kế đường ô tô: Phần 1

  Giáo trình Thiết kế đường ô tô: Phần 1

  Giáo trình Thiết kế đường ô tô: Phần 1 với các nội dung khái niệm chung về đường ô tô; thiết kế bình đồ; thiết kế trắc học, thiết kế trắc ngang và nền đường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   83 p cdcdkontum 30/11/2020 2 0

 • Giáo trình Thực hành điện chiếu sáng

  Giáo trình Thực hành điện chiếu sáng

  Giáo trình Thực hành điện chiếu sáng trình bày các kiến thức và kỹ năng cơ bản về lắp đặt điện; lắp đặt hệ thống cấp nguồn cho tòa nhà và khu chung cư; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng cho tòa nhà và khu chung cư; lắp đặt hệ thống nối đất và chống sét. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chắc kiến thức, hỗ trợ cho việc...

   54 p cdcdkontum 30/11/2020 1 0

 • Giáo trình Lắp đặt điện dân dụng

  Giáo trình Lắp đặt điện dân dụng

  "Giáo trình Lắp đặt điện dân dụng" thông tin đến các bạn những kiến thức về các kiến thức và kỹ năng cơ bản về lắp đặt điện; lắp đặt hệ thống cấp nguồn cho tòa nhà và khu chung cư; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng cho tòa nhà và khu chung cư; lắp đặt cáp cho hệ thống thông tin, hệ thống điều khiển giám sát và bảo vệ; lắp đặt...

   54 p cdcdkontum 30/11/2020 2 0

 • Giáo trình Kỹ thuật sản xuất xi măng poóc lăng (Cement Portland)

  Giáo trình Kỹ thuật sản xuất xi măng poóc lăng (Cement Portland)

  Giáo trình Kỹ thuật sản xuất xi măng poóc lăng (Cement Portland) với các nội dung thành phần khoáng và hóa của clinker xi măng poóc lăng; đặc trưng các thành phần clinker xi măng poóc lăng; tính toán phối liệu sản xuất clinker xi măng poóc lăng; công nghệ sản xuất xi măng poóc lăng; quá trình rắn chắc của xi măng pooc lăng; cấu trúc, tính chất của hồ và đá xi...

   79 p cdcdkontum 30/11/2020 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số