• Bài giảng Trường điện từ: Chương 4 - TS. Lương Hữu Tuấn

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 4 - TS. Lương Hữu Tuấn

  Bài giảng "Trường điện từ - Chương 4: Trường điện từ biến thiên" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, thiết lập phương trình d’Alembert, trường điện từ biến thiên điều hòa, sóng điện từ phẳng đơn sắc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p cdcdkontum 30/11/2020 2 0

 • Bài giảng Trường điện từ: Chương 5 - TS. Lương Hữu Tuấn

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 5 - TS. Lương Hữu Tuấn

  Bài giảng "Trường điện từ - Chương 5: Bức xạ điện từ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, nguyên tố anten thẳng, nguyên tố anten vòng, tính định hướng, nguyên lý tương hỗ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p cdcdkontum 30/11/2020 1 0

 • Bài giảng Trường điện từ: Chương 6 - TS. Lương Hữu Tuấn

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 6 - TS. Lương Hữu Tuấn

  Bài giảng "Trường điện từ - Chương 6: Ống dẫn sóng - Hộp cộng hưởng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về Ods, Ods hình chữ nhật, Ods hình trụ tròn, hệ số tắt dần trong Ods thực, hộp cộng hưởng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p cdcdkontum 30/11/2020 3 0

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 1 - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 1 - Lại Văn Tài

  Chương 1 cung cấp cho người học các khái niệm về chiến lược và quản lý chiến lược, quy trình tư duy chiến lược, các cấp quản lý chiến lược, các giai đoạn và hoạt động trong quá trình quản lý chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   20 p cdcdkontum 30/11/2020 2 0

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 2 - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 2 - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược - Chương 2: Sứ mạng - tầm nhìn mục tiêu chiến lược. Chương này trình bày 10 yếu tố dùng đánh giá bản chất về sứ mạng, tầm nhìn quản trị chiến lược, xác định mục tiêu chiến lược,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   26 p cdcdkontum 30/11/2020 2 0

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 3 - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 3 - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Phân tích môi trường kinh doanh, môi trường bên ngoài trình bày mục đích phân tích môi trường kinh doanh, các yếu tố môi trường vĩ mô, cấu trúc ngành, các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc ngành,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   32 p cdcdkontum 30/11/2020 2 0

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 4 - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 4 - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược - Chương 4: Phân tích môi trường kinh doanh. Chương này trình bày các kiến thức về phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp bao gồm mục tiêu, sơ đồ chiến lược, duy trì lợi thế cạnh tranh,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   46 p cdcdkontum 30/11/2020 4 0

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 5 - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 5 - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược - Chương 5: Hình thành chiến lược. Chương này trình bày các kiến thức về ba cấp chiến lược, ma trận Swot, ma trận BCG, thâm nhập thị trường mới, đa dạng hóa theo chiều dọc và chiều ngang, ma trận lựa chọn chiến lược tổng thể,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   56 p cdcdkontum 30/11/2020 2 0

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 6 - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 6 - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược - Chương 6: Triển khai chiến lược và các vấn đề về tiếp thị. Chương này trình bày các kiến thức về: So sánh xây dựng và triển khai chiến lược, triển khai chiến lược, phân tích tác lực thay đổi, chính sách và các hệ thống hỗ trợ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p cdcdkontum 30/11/2020 3 0

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 7 - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 7 - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược - Chương 7: Đánh giá và kiểm soát. Chương này trình bày các kiến thức về: Strategy evaluation and control, establishing strategic controls, special alert control, strategic surveillance, ba công cụ kiểm soát,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   27 p cdcdkontum 30/11/2020 2 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 1: Giới thiệu

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 1: Giới thiệu

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 1 trình bày những nội dung chính sau: Giới thiệu, lịch sử phát triển, phân loại các hệ thống công suất, nguyên lý truyền động thủy lực, ưu và nhược điểm của hệ thống thủy lực, ký hiệu thủy lực. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   64 p cdcdkontum 30/11/2020 3 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 2: Bơm

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 2: Bơm

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 2 giới thiệu một số loại máy bơm thể tích như: Bơm cánh dẫn, bơm thể tích, bơm lý tưởng, bơm thực tế, các lọai bơm quay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   104 p cdcdkontum 30/11/2020 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số