Giáo trìnhThiết bị điện giađình.Simpo PDF Merge and Split Unregistered



Giáo trình
Thiết bị điện gia
đình

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

CHƯƠNG 1
THIẾT BỊ GIA NHIỆT
Trong đời sống cũng như sản xuất, yêu cầu về sử dụng nhiệt năng rất lớn. Trong
các ngành công nghiệp khác nhau, nhiệt năng dùng để nung, sấy, nhiệt luyện, nấu chảy
các chất... Nguồn nhiệt năng này được chuyển từ điện năng qua các lò điện là phổ biến
vì nó rất thuận tiện, dễ tự động hoá điều chỉnh nhiệt độ trong lò.
Trong sinh hoạt đời sống, nhiệt năng chủ yếu để đun, nấu, nướng, sưởi... Nguồn
nhiệt năng cũng được chuyển từ điện năng qua các thiết bị điện như bàn là điện, bếp
điện, nồi cơm điện, bình nóng lạnh... Đây là nguồn năng lượng sạch, không gây nên
khói, bụi nên không ảnh hưởng tới môi trường sống, sử

Từ khóa: Chưa có từ khóa.

145 p hoangvanhieu1983 07/10/2019 53 1