DD-TAMTHAN

ĐAỊ  CƯƠNG VỀ BỆNH TÂM THẦN


MỤC TIÊU HỌC TẬP
1. Trình bày khái niệm về tâm thần học và các bệnh tâm thần
2. Phân biệt sự khác nhau giữa bệnh thần kinh và tâm thần
3. Trình bày nguyên nhân và phân loại các bệnh tâm thần


1. Khái niệm
Tâm thần là một bộ  môn trong y học, có nhiệm vụ  nghiên cứu các biểu hiện 
lâm sàng, bệnh nguyên, bệnh sinh, các biện pháp phòng ngừa và điều trị  bệnh tâm 
thần.
Tâm thần học chia ra 2 phần chính:
­ Tâm thần học đại cương: (cơ  sở) nghiên cứu các qui luật, triệu chứng, hội  
chứng,  nguyên tắc khám và theo dõi bệnh tâm thần
­ Tâm thần học chuyên biệt: nghiên cứu từng loại bệnh tâm thần
2. Định nghĩa:  bệnh tâm thần là những bệnh do rối loạn hoạt động não bộ  làm rối 
loạn chức năng phản ánh thực tại. Các quá trình cảm giác, tri giác, tư  duy, ý thức, bị 
sai lệch làm cho bệnh nhân có những ý nghĩ, cảm xúc, hành vi, tác phong không phù  
hợp với thực tại, với môi trường chung quanh.
3. Đối tượng nghiên cứu và sự  liên quan giữa tâm thần và các ngành khoa học  
khác
3.1. Đối tượng nghiên cứu của tâm thần học: là các bệnh tâm thần
3.2. Sự liên quan giữa tâm thần và các ngành khoa học khác:
­ Liên quan với các môn lâm sàng như thần kinh, nội khoa, ngoại khoa
­ Liên quan với các môn cận lâm sàng như sinh hóa, giải phẩu bệnh, miễn dịch  
học, di truyền, sinh lý
­ Liên quan với các môn khoa học xã hội: triết học, tâm lý học, giáo dục, pháp lý
4. Phân biệt bệnh tâm thần với bệnh thần kinh
4.1. Có liên quan với nhau
­ Bệnh thần kinh có thể có rối loạn tâm thần kèm theo như rối loạn trí nhớ, trí  
tuệ, ý thức
­ Bệnh tâm thần tuy chưa phát hiện được tổn thương thực thể ở não nhưng có 
thể có các rối loạn thần kinh kèm theo như rối loạn trương lực cơ, phản xạ, thần kinh  
thực vật, biến đổi trên hình ảnh chụp cộng hưởng từ
4.2. Khác nhau
Bệnh tâm thần chưa phát hiện được tổn thương đặc hiệu về  mặt hình thái hệ 
thần kinh mà chỉ  phát hiện những biến đổi tinh vi về  mặt sinh hóa, miễn dịch, di 


   ­ 1 ­
.truyền. Người bệnh phần lớn có thể ăn uống, đi lại bình thường nhưng có ý nghĩ, cảm  
xúc, hành vi, tác phong kỳ dị, khó hiểu.
Bệnh thần kinh thường do tổn thương tổ  chức thần kinh thể  hiện bằng các 
triệu chứng thực thể  như liệt, điếc, mù, mất cảm giác… Đa số  bệnh nhân cò ý thức 
được bệnh của mình. Bệnh nhân tâm thần thường thấy mình không bị  bệnh, từ  chối  
điều trị .
Bệnh thần kinh Bệnh tâm thần
Có tổn thương thực thể hệ thần kinh Chưa phát hiện tổn thương đặc hiệu hệ 
thần kinh
Vận động khó, liệt Vận động tốt
Ăn uống khó Ăn uống dễ dàng
Không có những ý nghĩ, cảm xúc, hành  Có những ý nghĩ, cảm xúc, hành vi bất 
vi bất thường thường
5. Nguyên nhân 
5.1. Nguyên nhân thực thể:
­ Nhiễm khuẩn thần kinh
­ Nhiễm độc thần kinh
­ Chấn thương sọ não
­ Bệnh mạch máu não, u não
5.2. Nguyên nhân tâm lý:
­ Các sang chấn tâm thần
 ­ Hoàn cảnh xung đột trong gia đình và xã hội
­ Lo âu quá mức
5.3. Cấu tạo thể chất bất thường:
­ Chậm phát triển tâm thần
­ Nhân cách bệnh
5.4. Nguyên nhân chưa rõ ràng
­ Di truyền, biến đổi miễn dịch, chuyển hóa
6. Yếu tố thuận lợi:
­ Do di truyền
­ Nhân cách yếu, không cân bằng, kém chịu đựng là cơ  sở  thuận lợi cho bệnh  
phát sinh và làm cho bệnh hồi phục chậm
­ Lứa tuổi: trẻ  em dễ  mắc bệnh tâm căn và nhân cách bệnh, dậy thì dễ  mắc  
bệnh tâm thần phân liệt, tuổi già dễ bị các bệnh tâm thần thực thể
­ Giới tính: loạn thần do rượu, loạn thần do chấn thương sọ não gặp nhiều  ở 
nam giới. Phụ  nữ  thường có các rối loạn tâm thần có liên quan đến thời kỳ  kinh  
nguyệt, sinh đẻ

Từ khóa: Chưa có từ khóa.

32 p vothianhloan1966 19/02/2020 35 2