Ebook Kỹ thuật nuôi trồng một số cây con dưới tán rừng - TS. Võ Đại Hải (chủ biên)

Ebook Kỹ thuật nuôi trồng một số cây con dưới tán rừng do TS. Võ Đại Hải (chủ biên) biên soạn nhằm mục đích giúp nông dân, đồng bào các dân tộc có kiến thức về kỹ thuật trồng một số cây con dưới tán rừng. Trong cuốn sách, các tác giả đã giới thiệu kỹ thuật trồng 15 loài cây và kỹ thuật nuôi 5 loài động vật dưới tán rừng.