• Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 5 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 5 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng "Cơ lưu chất - Chương 5: Động lực học lưu chất" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình bảo toàn năng lượng; ứng dụng phương trình bảo toàn năng lượng; phương trình bảo toàn động lượng, ứng dụng phương trình bảo toàn động lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p cdcdkontum 31/08/2020 6 1

 • Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 6 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 6 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng "Cơ lưu chất - Chương 6: Dòng trong ống" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của dòng trong ống; nguyên nhân gây mất năng, công thức Darcy-Weisbach, Chézy; các dạng bài toán đường ống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p cdcdkontum 31/08/2020 7 1

 • Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 7 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 7 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng "Cơ lưu chất - Chương 7: Thế lưu" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình Navier-Stokes, Euler; hàm dòng, hàm thế và các tính chất; tính chất của các dòng thế cơ bản và chồng chập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p cdcdkontum 31/08/2020 7 1

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 1 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 1 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 1 cung cấp cho người đọc những thông tin cơ bản về môn học, những đặc điểm của số (digital features), qui trình thiết kế Số (digital design processing), các loại chip Số, những thuật ngữ của số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p cdcdkontum 31/08/2020 9 1

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 2: Các dạng biểu diễn số trình bày những nội dung chính như: Giới thiệu các hệ thống số, chuyển đổi giữa các hệ thống số, biểu diễn số nhị phân, biểu diễn số có dấu, biểu diễn các loại số khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p cdcdkontum 31/08/2020 9 1

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 3: Đại số Boolean và các công logic" trình bày những nội dung chính như: Cổng logic cơ bản AND, OR, NOT; cổng logic NAND và NOR; đại số Boolean. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p cdcdkontum 31/08/2020 8 1

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 4 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 4 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 4: Bìa Karnaugh" trình bày tổng quan về bìa Karnaugh, mạch logic số, thiết kế một mạch số, bìa Karnaugh (bản đồ Karnaugh), cổng XOR/XNOR. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p cdcdkontum 31/08/2020 8 1

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5 (Phần 1) - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5 (Phần 1) - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Phần 1 bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổ hợp" trình bày những nội dung chính như: Một số mạch logic tổ hợp thông dụng, thiết kế các mạch logic tổ hợp phức tạp sử dụng các mạch logic tổ hợp thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p cdcdkontum 31/08/2020 8 1

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5 (Phần 2) - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5 (Phần 2) - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5 (Phần 2): Mạch tổ hợp" cung cấp cho người học các kiến thức về một số loại mạch như: Mạch cộng, mạch cộng nhìn trước số nhớ, mạch cộng/ mạch trừ; đơn vị tính toán luận lý,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   70 p cdcdkontum 31/08/2020 8 1

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6 (Phần 1) - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6 (Phần 1) - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6 (Phần 1) trình bày những nội dung chính sau: Phân biệt mạch tổ hợp và tuần tự, chốt S-R (Set-Reset latch), chốt D (Data latch), Flip-flop D (Data), Flip-lop T(Toggle), Flip-flop S_R(Set_Reset), Flip-Flop J-K, Flip-Flop Scan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p cdcdkontum 31/08/2020 10 1

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6 (Phần 2) - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6 (Phần 2) - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Phần 2 bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 6: Mạch tuần tự" sẽ cung cấp cho người học các kiến thức: Bộ đếm bất đồng bộ (Asynchronous counters), bộ đếm đồng bộ (Synchronous counters), thanh ghi (Register). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   69 p cdcdkontum 31/08/2020 8 1

 • Ebook Sổ tay chuyên ngành Hàn: Phần 2

  Ebook Sổ tay chuyên ngành Hàn: Phần 2

  Mục đích của cuốn sách là hỗ trợ bạn đọc thực hiện các công việc hàng ngày, cập nhật các thông tin và thiết bị mới nhất trong lĩnh vực hàn. Các công thức tính toán được giản lược tối đa để giúp bạn đọc dễ sử dụng, chỉ cần thực hiện vài đo đạc đơn giản và các phép tính thông thường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   123 p cdcdkontum 31/07/2020 38 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số