• Ebook Tìm hiểu về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hồ tiêu

    Ebook Tìm hiểu về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hồ tiêu

    Nội dung ebook trình bày nhằm cung cấp cho những người trồng tiêu những hiểu biết cần thiết, đặc biệt là những đối tượng sâu bệnh hại và các biện pháp phòng trừ vì chúng là nguyên nhân chủ yếu đã hủy diệt nhiều vườn tiêu ở Đắk Lắk từ trước năm 1990.

     10 p cdcdkontum 31/12/2017 70 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số